דרישות פרטניות מעסקים

עובדת אגף רישוי עסקים, מכרזים שוילוט בעיריית נתניה

מחובתו של בעל העסק לקיים את מלוא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בפרק הדרישות הפרטניות – להלן.

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר 

להלן הגדרות אזורי עיר ייעודים, כהגדרתם בתב"ע (תוכנית בניין ערים), ביחס לפרק "דרישות פרטניות"​.

 • בניין מגורים – מבנה המשמש למגורים בלבד.
 • מגורים + חזית מסחרית, לרבות במרכז העיר - מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות.
 • מרכז העיר נתניה- האיזור הכולל את הרחובות: הרצל, ככר העצמאות, ששת הימים כולל שוק אוסישקין, גד מכנס, איתמר בן אבי, פתח תקווה ורזיאל.
 • אזור תעשייה ספיר- איזור התעשייה הדרומי, ממזרח לכביש החוף.
 • אזור תעשייה קריית אליעזר- איזור התעשייה הצפוני, ממזרח לכביש החוף.
 • רצועת האמצע- איזור המיועד לשימושים מעורבים, מרחוב שלום עליכם בדרום ועד גשר הארי בצפון.
 • שוק- השוק הנמצא באזור הרחובות וייצמן, רזיאל וששת הימים.
 • טיילות הים- טיילות לאורך המצוק בחלק העליון של המצוק ולאורך החוף.

בעל עסק זכור- הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש והוראות היתר הבנייה החלים על המגרש. 

בעל עסק מחויב בבדיקת התאמת העסק להוראות התוכנית החלה על מקרקעי העסק והיתר הבניה החל במקרקעין. בכל מקום בו ישנה סתירה בין המדיניות התכנונית של הרשות לבין הוראות התב"ע, הוראות התב"ע הן הקובעות.

יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי" ו- "מדיניות העירייה" בפרק "דרישות פרטניות מעסקים", חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

רשימת דרישות פרטניות על פי סוגי עסקים

בריאות, רוקחות, קוסמטיקה​

לעיון בעמוד ​"דרישות פרטניות- בריאות, רוקחות, קוסמטיקה​​"- הקליקו כאן.

דלק ואנרגיה

לעיון בעמוד ​"דרישות פרטניות- דלק ואנרגיה​​"- הקליקו כאן.

מזון

לעיון בעמוד ​"דרישות פרטניות- מזון​​"- הקליקו כאן.

חקלאות ובעלי חיים

לעיון בעמוד ​"דרישות פרטניות- חקלאות ובעלי חיים​​"- הקליקו כאן.

מים ופסולת

לעיון בעמוד ​"דרישות פרטניות- מים ופסולת​​"- הקליקו כאן.

​רכב ותחבורה

לעיון בעמוד ​"דרישות פרטניות- רכב ותחבורה​​"- הקליקו כאן.

שמירה ואבטחה

לעיון בעמוד ​"דרישות פרטניות- שמירה ואבטחה​​"- הקליקו כאן.

תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

לעיון בעמוד ​"דרישות פרטניות- תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים​​​"- הקליקו כאן.

​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים