סוגי רישיונות והיתרים

​בעמוד ז​ה תוכלו לעיין במידע אודות סוגי היתרים ורישיונות עסק המונפקים על ידי עיריית נתניה, זאת בין היתר ביחס לרפורמה ברישוי עסקים.

חתימה על רישיון עסק במחלקת רישוי עסקים בעיריית נתניה

סוגי רישיונות עסק, לפני הרפורמה:

 • רישיון לצמיתות
 • רישיון תקופתי
 • כפל רישיון
 • היתר זמני
 • רישיון זמני.

סוגי רישיונות עסק, בעקבות הרפורמה

 • היתר זמני.

היתרים מזורזים

 • תצהיר
 • היתר מזורז א'
 • היתר מזורז ב'
 • הליך רגיל.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

בקשה לקבלת רישיון עסק - דוגמא לדף ראשון בתכניתבקשה לקבלת רישיון עסק - דוגמא לדף ראשון בתכניתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing10.docxבקשה לקבלת רישיון עסק
דף מידע בדבר הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק דף מידע בדבר הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing11.docxדף מידע בדבר הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק
דף מידע לגבי הגשת בקשה לרישיון עסק לניהול קייטנה דף מידע לגבי הגשת בקשה לרישיון עסק לניהול קייטנה https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing12.docxלאחר הגשת הבקשה, הבקשה תועבר לאישור הגורמים המאשרים עפ"י החוק לרבות משרד הבריאות ומכבי האש.
חוברת מידע לגבי רישוי עסקים מטעם משרד הפניםחוברת מידע לגבי רישוי עסקים מטעם משרד הפניםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing15.pdfחוברת מידע לגבי רישוי עסקים מטעם משרד הפנים
טופס בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק טופס בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing2.docxבקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968
טופס בקשה לקבלת רישיון למופע חד פעמי/אירוע המוני/ירידיםטופס בקשה לקבלת רישיון למופע חד פעמי/אירוע המוני/ירידיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing%204.docxאירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים (מעל 500 איש) של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף, הגשת הבקשה טעונה תשלום אגרה, בדומה לאגרת רישוי עסק.
טופס בקשה לקבלת רשיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז טופס בקשה לקבלת רשיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז בקשה לרישיון יש להגיש במקרים הבאים: עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח. בטופס תתבקש/י לרשום את פרטי עסק ואת הפרטים של בעלי העסק.https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=813C005056A14F7F11BB872602D846A5&Process=BusinessLicense138
טופס הגשת השגה לפי חוק רישוי עסקיםטופס הגשת השגה לפי חוק רישוי עסקיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing3.docxהשגה לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 אני/אנו הח"מ מבקש/ים להשיג על החלטה / דרישה; , שנקבעה מטעמך או לקיום מטרה שהינך מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1961
נספח 1 לטופס הבקשה לאישור משרד הבריאות להפעלת קייטנה/מחנהנספח 1 לטופס הבקשה לאישור משרד הבריאות להפעלת קייטנה/מחנהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing14.docxהפרטים שיש לצרף לטופס הבקשה לאישור של משרד הבריאות עבור הפעלת קייטנה/מחנה

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

   קישורי סיכום

  קישורים שימושיים