דרישות פרטניות- חקלאות ובעלי חיים

חתימה על רישיון עסק באגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות

גידול, אחזקה, טיפול בבעלי חיים

 1. לא תאושר הקמה בעיר נתניה של רפתות, דירים וחזיריות.
 2. אורווה ופנסיון לכלבים מותרים בצמוד לבית הקברות או רק באזור נופש מטרופוליני, בכפוף לתכנית מפורטת.

בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות - הצגתם

מספרה לבעלי חיים

 • מותר בכל האזורים למעט בניין מגורים.

בעלי חיים, לרבות ימיים – עופות - גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

הדברה חקלאית בין באמצעות כלי טיס ובין עם בכלים אחרים וניקויים

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - ייצורם, אריזתם, אחסונם

ייצור חומרי הדברה 

 •  לא תאושר הקמה בעיר נתניה
 • אריזה ואחסון – מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

מכירת חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי

 • תאושר רק באזורי התעשייה או כחלק אינטגראלי מרשת קמעונאית למוצרי בית וגינה.

מזון לבעלי חיים

ייצור, עיבוד, אריזה מזון לבעלי חיים

 • מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

אחסון, הובלה או חלוקה, מכירה - מזון לבעלי חיים

 1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה"- הקליקו כאן​)​, בכל הנוגע למניעת ריח חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו. 
 2. מזון לבעלי חיים בחנויות שמוכרות אותו ברחבי העיר:
 3. המזון יישמר באריזות סגורות בלבד שיאוחסנו בגובה 20 ס"מ לפחות מעל הרצפה, על פי הוראות היצרן.
 4. מכירת מזון לבעלי חיים מותר ב-2 אזורי התעשייה, מרכז עיר ובמגורים + חזית מסחרית, לרבות במרכז העיר.
 5. אחסון שלא לצרכי מכירה קמעונאית – מותר רק מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

פסדים

איסוף פסדים

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

עיבוד פסדים

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

מכירת פסדים

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות

ייצור תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות

 • מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

אחסון תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות

 1. פעילות העסק תבוצע באופן שאינו מאפשר ניקוז של תכשירים ותרכיבים נוזליים למערכת הביוב או הניקוז הציבורית.
 2. שפך של תכשירים, תרכיבים, תכשירים ותרכיבים שפג תוקפם וכל פסולת אחרת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים, יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו ​מעת לעת.
 3. אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 4. מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

ביצים

ביצים - ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

 1. ביצים יישמרו בעסק בטמפרטורה של מתחת ל-20 מעלות צלסיוס.
 2. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר כתוצאה מהפעלת מערכות אלקטרו מכאניות (מיזוג, אוורור, קירור וכיו"ב), בעסקו. מותר באזור התעשייה ספיר, באזור תעשייה קריית אליעזר ובשוק.

מדגרה

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה

ביצים - הובלתן לתחנת מיון

 1. חל איסור על חניית רכב שיש עליו ביצים.
 2. ביצים יישמרו בטמפרטורה של מתחת ל-20 מעלות צלסיוס. חניית רכבים גדולים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים