דרישות פרטניות- רכב ותחבורה

​​עובדת אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

העברת רכב

 • חניית רכבים גדולים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

 • חניית רכבים גדולים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו 

לרבות משרד חניית רכבים גדולים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך.

 • תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו 

 1. אין להחנות רכבים עם מנוע דולק ליותר מ-5 דקות.
 2. חניית רכבים גדולים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 1. בעל העסק יתקין בעסק חדר אשפה שבו יעמוד ויפעל מכבש לקרטונים, דחסנית  לפסולת אורגאנית ודחסנית לפסולת יבשה.
 2. תינתן התייחסות פרטנית בהתאם לתוכנית בניין עיר (תב"ע) הרלבנטית.

תחנת רכבת תת-קרקעית

 • על פי תוכנית בניין עיר (תב"ע) ייעודית.

כלי טיס לסוגיהם - ייצורם, תיקונם, שיפוצם

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים – 

 1. מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים.
 2. יותר רק ב-2 אזורי התעשייה בכפוף לקבלת אישור פרטני של מהנדס העיר.

חניון בתשלום

 • חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 - שטח החניון יהיה מכוסה בחומר אשר ימנע ריחוף של אבק (בטון, אספלט וכד').

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים – רחיצתם

 1. תשטיפים מתהליך שטיפה ינוקזו למערכת טיפול במים. שימוש במים יהיה במעגל סגור/מחזור מים.
 2. משטח הרחיצה יהיה מחומר אטום ומנוקז למערכת טיפול במים כמפורט לעיל.
 3. מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

כלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה), למעט חלקים משומשים – ייצורם, שיפוצם 

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהינו בתשלום או פתוח לקהל הרחב ולמעט חניון בעבור דיירי בניין בלבד

 • מותר בכל אזורי העיר למעט בניין מגורים.

חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) 

מכירתם, אחסונם

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

פירוקם מהרכב

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

כלי שיט השכרתם, אחסונם

 • מותר רק על חוף הים.

מעגנה

 • על פי האמור בתוכנית מתאר ארצית (תמ"א) – 13/ב/3.

כלי שיט - ייצורם, תיקונם, שיפוצם

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי 

מכונאות כללית, פחחות וצביעה 

לרבות כלי רכב המונעים בגז

 • מוסכים חדשים - מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

חשמלאות

 • מוסכים חדשים - מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

תיקון תקרים

 1. צמיגים משומשים מבית העסק יפונו בהתאם לדרישות חוק לסילוק ומחזור צמיגים, התשס"ז-2007 בנוסחו באותה עת.
 2. צמיגים משומשים יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע הצטברות מים בהם: מקורים/מכוסים או חתוכים בארבע חלקים.
 3. המים המשמשים לאיתור תקרים יסולקו אל למערכת הביוב הציבורית רק לאחר שעברו דרך מערכת לסינון מוצקים בקוטר העולה על סנטימטר אחד.
 • מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר וכחלק ממתחם תחנת דלק.

טיפול אחר ברכב

 • הטיפול יבוצע בשטח מבנה מקורה על גבי משטח תפעול אטום לחלחול. מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

רכבל

 • המידע יתפרסם בהמשך.

מרכז תחזוקה לרכבות

 • המידע יתפרסם בהמשך.​

​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים