עינוג ציבורי, נופש וספורט

נותני שירות באגף רישוי עסקים נתניה

אירוח ולינה

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), משטרה, משרד הבריאות, כיבוי אש / תצהיר

 • תוקף 10 שנים

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על 4 יחידות​

 • נותני אישור: משרד הבריאות, כיבוי אש / תצהיר
 • תוקף 10 שנים

בית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), משרד הבריאות,  כיבוי אש
 • תוקף 5 שנים

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

 • נותני אישור: משטרה (לידיעה), משרד הבריאות (לידיעה), כיבוי אש/ תצהיר
 • תוקף 10 שנים

גן חיות, ספארי, פינת חי שכניסה אליה בתשלום

 • נותני אישור: משטרה (לידיעה), משרד החקלאות (וטרינר), משרד הבריאות (לידיעה), כיבוי אש /תצהיר

 • תוקף 10 שנים

מים - נופש

בריכת שחייה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד 4 יחידות אירוח למטרת נופש

 • נותני אישור: משטרה, משרד הבריאות, כיבוי אש

 • תוקף 5 שנים

פארק מים, מגלשות מים

 • נותני אישור: משטרה, משרד הבריאות, כיבוי אש

 • תוקף 5 שנים

בריכת זרמים (ג'קוזי)

 • נותני אישור: משרד הבריאות,  כיבוי אש / תצהיר

 • תוקף 5 שנים

מקווה

 • נותני אישור: משרד הבריאות , כיבוי אש/ תצהיר

 • תוקף 5 שנים

בית מרחץ, מרחצאות

 • נותני אישור: משרד הבריאות , כיבוי אש/ תצהיר

 • תוקף 5 שנים

מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר שאינו אחד מאלה:

 1. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;
 2. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;
 3. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד
 4. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד
 • נותני אישור:  כיבוי אש, מנהל הספורט

 • תוקף 15 שנים

משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם

 • נותני אישור: משטרה, כיבוי אש /תצהיר

 • תוקף 3 שנים

עינוג ציבורי

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון

 • נותני אישור: משטרה, כיבוי אש / תצהיר

 • תוקף 5 שנים

קולנוע, תאטרון

 • נותני אישור: משטרה, משרד הבריאות, כיבוי אש

 • תוקף 5 שנים

קרקס

 • נותני אישור: משטרה,  כיבוי אש

 • תוקף 1 שנים

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

 • נותני אישור: משרד הבריאות , כיבוי אש/ תצהיר

 • תוקף 1 שנים ( 31 ביולי)

אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

 • נותני אישור: משטרה, כיבוי אש

 • תוקף 5 שנים

דיסקוטק

 • נותני אישור: משטרה , כיבוי אש

 • תוקף 3 שנים

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

 • נותני אישור: משטרה, כיבוי אש

 • תוקף 1 שנים

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

 • נותני אישור: משרד הבריאות , כיבוי אש/ תצהיר

 • תוקף 1 שנים ( 31 ביולי)

אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

 • נותני אישור: משטרה, כיבוי אש

 • תוקף 5 שנים​

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

 • נותני אישור: משטרה, כיבוי אש

 • תוקף 1 שנים

קייטנות

קייטנה

 • נותני אישור: משרד הבריאות, כיבוי אש, משרד החינוך

 • תוקף 1 שנים

מחנה נוער

 • נותני אישור: משטרה (לידיעה), משרד הבריאות, כיבוי אש, משרד החינוך

 • תוקף 1 שנים

אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה

 • נותני אישור: משטרה, משרד הבריאות, כיבוי אש

 • תוקף 10 שנים

שעשועים

מתקני שעשועים

 • נותני אישור: כיבוי אש/ תצהיר

 • תוקף 5 שנים

לונה פארק

 • נותני אישור: משטרה, כיבוי אש

 • תוקף 5 שנים​

​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים