דרישות פרטניות- דלק ואנרגיה

עובדת אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

גז

מילוי מכלים ומכליות

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

גז - אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

גז - מכירתו, חלוקתו

 • מותר רק באזור תעשייה קריית אליעזר. חל איסור מוחלט על אחסון שלא לצורך מכירה או חלוקה.

גז - שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

 1. חניית ​הרכבים לשינוע גז בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות כשהמכלית ריקה לגמרי מגז.
 2. מתקן שינוי לחץ – על פי תוכנית בניין עיר (תב"ע) ייעודית.

גז - תיקון מכלים

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

חניון למכליות גז 

 • חניית הרכבים לשינוע גז בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות כשהמכלית ריקה לגמרי מגז.

תחנת תדלוק בגז

 1. בעל העסק יציב מיתקנים נפרדים לאיסוף כל סוג פסולת הנוצר בתחנה וניתן למחזור ויפנה את הפסולת לקבלנים מורשים למטרות מחזור.
 2. שימוש חוזר או השבה - ההקמה תהיה בכפוף לתכנית המתאר הארצית – תמ"א 18/4, בהתייחס לסוג התחנה ולמדיניות העירייה כפי שתתפרסם מעת לעת.

דלק

דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק

 1. בעל העסק יציב מתקנים נפרדים לאיסוף כל סוג פסולת הנוצר בתחנה וניתן למחזור ויפנה את הפסולת לקבלנים מורשים למטרות מחזור, שימוש חוזר או השבה.
 2. ההקמה תהיה בכפוף לתכנית המתאר הארצית – תמ"א 18/4, בהתייחס לסוג התחנה ולמדיניות העירייה כפי שתתפרסם מעת לעת.

דלק לסוגיו – בית זיקוק

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

דלק לסוגיו – שינועו בצנרת

 • על פי האמור בתמ"א רלבנטית.

דלק לסוגיו - אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

 • מותרת אחסנת דלק אך ורק לצרכי התפעול השוטף של עסק או לצרכי חירום (למשל אחסנת דלק להפעלת גנרטור בעת הפסקת חשמל).

דלק לסוגיו – מסופי דלק

 • ​לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

דלק לסוגיו – חניון למכליות דלק

 • חניית מכליות דלק בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק בחניון נעול ומאובטח, המצוי 400 מ' לפחות ממבני מגורים או מבני ציבור, במקום שיאושר לכך על ידי הרשות כשהמכלית ריקה לגמרי מדלק.

דלק לסוגיו – שינועו במכליות

 • חניית מכליות גז בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק בחניון נעול ומאובטח, המצוי 400 מ' לפחות ממבני מגורים או מבני ציבור, במקום שיאושר לכך על ידי הרשות כשהמכלית ריקה לגמרי מדלק.

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

 1. עיבוד והכנה של פחם - אסור בכל  אזורי העיר.
 2. מכירה קמעונאית של פחם עץ – מותר רק כאריזות סגורות ב: מרכז העיר, אזור תעשייה ספיר, אזור תעשייה קריית אליעזר ורצועת האמצע.

תחנת כוח

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים