דרישות פרטניות- מים ופסולת

עמדת מידע באגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים 

תחנת מעבר ומיון אשפה ופסולת

 • על פי תוכנית בניין עיר (תב"ע) ייעודית.

איסוף והובלה אשפה ופסולת

 1. בעל העסק יאסוף ויוביל את הפסולת באחריותו ועל חשבונו לאתר המאושר על פי כל דין ועל ידי הרשות.
 2. בעל עסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל פעולה של עיבוד, ניצול מחזור או מיון. אלא רק באתר המורשה לכך על פי כל דין ועל ידי הרשות .
 3. בעל עסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, אך ורק במקום אשר אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.
 4. שטיפת רכבים תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.
 5. משרד העסק – אין הגבלה.
 6. חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.
 7. בעל עסק ​​​​יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים - במקום המאושר על ידי הרשות. 

טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

 • על פי תוכנית בניין עיר (תב"ע) ייעודית.

 אתר לסילוק פסולת יבשה

 • על פי תוכנית בנ​יין עיר (תב"ע) ייעודית.

אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים 

 • על פי תוכנית בניין עיר (תב"ע) ייעודית

מתקן התפלת מים

 • על פי תוכנית מתאר ארצית (תמ"א) רלבנטית

מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם

 • רק בארות קידוח.

שפכים וקולחין עיבודם, טיהורם, אחסונם

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

שפכים וקולחין - הובלתם במכליות 

 1. על בעל עסק להובלת שפכים חל איסור מוחלט להעביר את שפכי הביוביות לאתר שאינו מורשה, כמו שוחות הביוב בעיר או לאתר פסולת. 
 2. על הביוביות לבצע ריקון לאתרים מורשים על פי חוק בלבד.
 3. בעל העסק ימסור לתאגיד המים או לאגף לאיכות הסביבה, על פי דרישה, אישור ריקון הביוביות לאחד המוקדים המוזכרים לעיל.  
 4. שטיפה וטיפול ברכבים יתבצעו אך ורק במכון לטיהור שפכים (מט"ש).
 5. משרד בלבד – אין הגבלה.
 6. חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות כשהמכלית ריקה וללא שפכים.

​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים