חקלאות ובעלי חיים

נותני שירות באגף רישוי עסקים נתניה

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות (וטרינר), משרד הבריאות (לידיעה), כיבוי אש/ תצהיר
 • תוקף 10 שנים.

בעלי חיים, לרבות ימיים

בעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות (וטרינר), כיבוי אש /תצהיר
 • תוקף 10 שנים.

הצגתם

 • נותני אישור: משרד החקלאות (וטרינר), כיבוי אש/תצהיר 
 • תוקף 15 שנים

מספרה

 • נותני אישור: משרד החקלאות (וטרינר), כיבוי אש/תצהיר 
 • תוקף 15 שנים

עופות – גידולם, אחזקתם טיפול בהם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות (וטרינר), כיבוי אש/תצהיר 
 • תוקף 10 שנים

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי

ייצורם, אריזתם, אחסונם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה , כיבוי אש
 • תוקף 10 שנים

מכירתם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), כיבוי אש
 • תוקף 10 שנים

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוים

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים​

מזון לבעלי חיים

ייצורו, עיבודו, אריזתו

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (ללא אריזה), משרד העבודה (ללא אריזה), משרד החקלאות (וטרינר), כיבוי אש/תצהיר
 • תוקף 10 שנים

אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

 • נותני אישור: משרד החקלאות (וטרינר), כיבוי אש/ תצהיר
 • תוקף 15 שנים

​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים