דלק ואנרגיה

נותני שירות באגף רישוי עסקים נתניה

גז

מילוי מכלים ומכליות

 •  נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 15 שנים

אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 15 שנים

מכירתו , חלוקתו

 •  נותני אישור: משטרה, כיבוי אש/ תצהיר 
 • תוקף 10 שנים

שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מיתקן לשינוי לחץ שלו

 • נותני אישור: משטרה, כיבוי אש/ תצהיר 
 • תוקף 10 שנים

תיקון מכלים

 •  נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משטרה כיבוי אש/ תצהיר 
 • תוקף 15 שנים

חניון למכליות

 • נותני אישור: משטרה, כיבוי אש/ תצהיר 
 • תוקף 10 שנים

תחנת תדלוק בגז

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), משטרה, משרד העבודה כיבוי אש/ תצהיר 
 • תוקף 5 שנים

דלק לסוגיו

תחנת דלק ותדלוק

 •  נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה , משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 5 שנים

בית זיקוק

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה , משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים

שינועו בצנרת

 •  נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משטרה, כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים

אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976 

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה , משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש
 • תוקף 10 שנים

 מסופי דלק

 •  נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה , משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש
 • תוקף 10 שנים

חניון למכליות דלק

 • נותני אישור: משטרה, כיבוי אש
 • תוקף 10 שנים

שינועו במכליות

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), משטרה, כיבוי אש
 • תוקף 10 שנים

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש
 • תוקף 10 שנים

תחנת כוח

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש/ תצהיר
 • ​שתוקף 15 שנים​

​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים