תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

נותני שירות באגף רישוי עסקים נתניה

אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), משרד העבודה, כיבוי אש / תצהיר
 • תוקף 15 שנים

אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש / תצהיר
 • תוקף 10 שנים

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה (לידיעה), כיבוי אש 
 • תוקף 15 שנים

טקסטיל, דברי הלבשה

ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים

גזירה, תפירה

 • נותני אישור: משרד העבודה (לידיעה), כיבוי אש /תצהיר
 • תוקף 15 שנים

אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש / תצהיר
 • תוקף 15 שנים

טקסטיל, דברי הלבשה

ייצורם, עיבודם, אריזתם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים

אחסונם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), משרד העבודה (לידיעה), כיבוי אש /תצהיר
 • תוקף 15 שנים

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם

הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש / תצהיר
 • תוקף 10 שנים

אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

 • נותני אישור: כיבוי אש /תצהיר
 • תוקף 15 שנים

הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), משרד העבודה, כיבוי אש / תצהיר
 • תוקף 5 שנים

הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים

 • נותני המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), משרד העבודה, כיבוי אש / תצהיר
 • תוקף 10 שנים

חומרי חיטוי או ניקוי

הכנתם, עיבודם, אריזתם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים

אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש
 • תוקף 15 שנים

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), משרד העבודה (לידיעה), כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים

חומרים מסוכנים

כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים

ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים

אחסונם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), משרד העבודה (לידיעה), כיבוי אש
 • תוקף 10 שנים

מכירתם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים

איסופם, שינועם, למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971

 • נותני המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים

טיפול באריזות משומשות

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה,כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים

טיפול בפסולת

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה (לידיעה), כיבוי אש
 • תוקף 5 שנים

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 5 שנים

חומרי נפץ

כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור

ייצורם, עיבודם, אריזתם, פיתוחם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 3 שנים

מכירתם, אחסונם, אריזתם

 • נותני אישור: משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש
 • תוקף 3 שנים

שינועם, הובלתם, איסופם

 • נותני אישור: משטרה, כיבוי אש 
 • תוקף 3 שנים

מחזורם, הנצלתם

 • נותני המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 3 שנים

השמדתם, אתר להשמדתם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 3 שנים

בחינתם, אתר לבחינתם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש
 • תוקף 3 שנים

מרפדייה

 • נותני אישור: כיבוי אש 
 • תוקף 15 שנים

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת

ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים, ניקוים,צביעתם

 •  נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים

פחחות, למעט פחחות רכב

 • נותני אישור: משרד העבודה (לידיעה), כיבוי אש / תצהיר
 • תוקף 15 שנים

​מסגריה

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), משרד העבודה, כיבוי אש / תצהיר
 • תוקף 15 שנים

ייצור שלטים

 • נותני אישור: משרד העבודה(לידיעה), כיבוי אש/ תצהיר 
 • תוקף 15 שנים

אחסונם, מיונם, סחר בהם

 • נותני אישור: משטרה,כיבוי אש 
 • תוקף 5 שנים

הרכבתם

 • נותני אישור: משרד העבודה (לידיעה), כיבוי אש
 • תוקף 15 שנים

גריטטם

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משטרה (לידיעה), משרד העבודה (לידיעה), כיבוי אש 
 • תוקף 5 שנים

עץ ומוצריו

עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים

ייצור רהיטים

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה), משרד העבודה, כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים

אחסונו ומכירתו

 • נותני אישור: כיבוי אש 
 • תוקף 15 שנים

פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה (לידיעה), כיבוי אש 
 • תוקף 10 שנים​

​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים