תוכניות מאושרות

​​
תכנית​ מתאר קריית נורדאו 


תיאור הפרויקט
הוראות התכנית 
תשריט ​מ​תחם זלמן-שניאור


 תיאור הפרויקט
הוראות התכנית 
תשריט 


מתחם ש"י עגנון בק​​​ריית-נורדאו​


תיאור הפרויקט
הוראות התוכנית

 

​תשריט 1

תשריט 2תמל/ 2025 – נ​​ורוק​-ט​​הון​


 תיאור הפרויקט
הוראות התכנית 
תשריט 


​פינוי בינוי ירושלים 32,34​

 

תיאור הפרויקט
הוראות תכנית
תשריט

מתחם רזיאל​

​​תיאור הפרויקט
הוראות תכנית
תשריט 


​מתחם נורדאו​

תיאור הפרויקט
הוראות תכנית
תשריט
​מתחם וייצמן בארי​


תיאור הפרויקט
הוראות תכנית
תשריט


​מתחם הסתדרות​


תיאור הפרויקט
הוראות תכנית
תשריט

מתחם עמיגור

  
אדריכל הפרויקט- משרד ברק צפור אדריכלים
 ביצוע הדמיה- עדי בואנו​

תיאור הפרויקט
הוראות תכנית
תשריט


​מתחם ויצמן-סוקולב

תיאור הפרויקט
הוראות תכנית
תשריט​​

מתחם הלפרין

תיאור הפרויקט
הוראות תכנית
תשריט


​מתחם אנדריוס

תיאור הפרויקט
הוראות תכנית
תשריט
​​

מתחם הרצוג

תיאור הפרויקט
הוראות תכנית
תשריט​מתחם הבית הלבן בקריית צאנז

​​

תיאור הפרויקט​ 
הוראות תכנית 
תשריט


​​

​מתחם קצנלסון קריית -נורדאו

תיאור הפרויקט
הוראות תכנית
תשריט
 

 

הזמנה לאסיפת דיירים לבחירת נציגותהזמנה לאסיפת דיירים לבחירת נציגותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/invitingneighbors.docxהזמנה לישיבה לבחינת אפשרות קידום הליך התחדשות עירונית בבניין ובחירת נציגות
הסכם יעוץ משפטי הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתהסכם יעוץ משפטי הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/legaladviceurbanrenewal.docxהסכם למתן שירותים משפטיים, בין בעלי הזכויות לבין משרד עו"ד
הסכם להתקשרות עם יזם לביצוע פרויקט פינוי בינויהסכם להתקשרות עם יזם לביצוע פרויקט פינוי בינויhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/executionproject.docxמסמך המכיל בתוכו , הצהרות , חוקים והיתרים בנושא פינוי בינוי
פניה לקבלת הצעות מיזם לפרויקט פינוי בינויפניה לקבלת הצעות מיזם לפרויקט פינוי בינויhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/projectproposals.docxטופס פנייה, שמטרתו היא תיאור הפרוייקט, הכרת זהות היזם, כשירות היזם, התחייבות היזם, הצעת היזם ואישור איתנות כלכלית של היזם

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}