תיאום תכנון ותשתית

אודות

​תפקידי אגף תיאום ותכנון תשתית

 • סלילת כבישים ומדרכות ושדרוג מערכות תחבורה
 • אחזקה שוטפת של כבישים רמזורים ותמרורים
 • ניהול, תכנון, ביצוע ופיקוח על פרויקטים כולל התקנת מערכות תאורה ברחובות וגנים ציבוריים
 • ביצוע שינויים במערכת הכבישים ובמערכת התמרור העירונית 
 • תכנון שטחים ירוקים-גנים ציבוריים 
 • אחזקת מערכת הניקוז וביצוע פרויקטי ניקוז​​
 • הנגשה של דרכים ומבני ציבור ברחבי העיר 
 • קידום נושא תחבורה ציבורית
 • המטה לבטיחות בדרכים

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

   

   

  אחזקה שנתית- נוהל שבר ותיקון תקלותאחזקה שנתית- נוהל שבר ותיקון תקלותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/planning5.docxבקשה זו היא לאחזקה שנתית בלבד – נוהל שבר ותיקון תקלות
  ארגון אתרארגון אתרhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/planning9.docxבקשה זו היא לארגון אתר בלבד! ליציקות/חפירות/פלישה לשטח ציבורי, יש לבקש בקשה נפרדת! הפרה של אישור זה תאפשר לפיקוח הסביבתי נקיטת סנקציות במסגרת אחריותו
  ארגון אתר+תפיסת שצ"פ (שטח ציבורי פתוח) לעבודות זמניותארגון אתר+תפיסת שצ"פ (שטח ציבורי פתוח) לעבודות זמניותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/planning14.docxבקשה זו היא לתפיסת שצ"פ לצורך עבודות זמניות/העמדת מנוף/עבודות יציקה/פלישה לשטח ציבורי ע"פ תכנית חתומה הכוללת חישוב שטחים בזמן העבודות. הפרה של אישור זה תאפשר לפיקוח הסביבתי נקיטת סנקציות במסגרת אחריותו
  הצבה/פירוק מנוףהצבה/פירוק מנוףhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/planning8.docxבקשה זו היא להצבה/פירוק מנוף בלבד! לארגון אתר/יציקות/חפירות/פלישה לשטח ציבורי, יש לבקש בקשה נפרדת! הפרה של אישור זה תאפשר לפיקוח הסביבתי נקיטת סנקציות במסגרת אחריותו
  הצבה/פירוק עגורן צריחהצבה/פירוק עגורן צריחhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/planning7.docxבקשה זו היא להצבה/פירוק מנוף בלבד! לארגון אתר/יציקות/חפירות/פלישה לשטח ציבורי, יש לבקש בקשה נפרדת! הפרה של אישור זה תאפשר לפיקוח הסביבתי נקיטת סנקציות במסגרת אחריותו
  חפירהחפירהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/planning10.docxבקשה זו היא לחפירה בלבד! ליציקות/ארגון אתר/פלישה לשטח ציבורי, יש לבקש בקשה נפרדת! הפרה של אישור זה תאפשר לפיקוח הסביבתי נקיטת סנקציות במסגרת אחריותו
  טופס בקשה לאישור ביצוע עבודה בשטח ציבורי נגישטופס בקשה לאישור ביצוע עבודה בשטח ציבורי נגישhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Planning1.pdfאישור תיאום תשתיות
  טופס תיאום תכנון ביצוע עבודות בשטח ציבורי נגישטופס תיאום תכנון ביצוע עבודות בשטח ציבורי נגישhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Planning2.pdfתיאום תכנון
  תיאום תכנון- טופס פנייה לעיריית נתניהתיאום תכנון- טופס פנייה לעיריית נתניהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/planning4.docxטופס פנייה לאגף תאום ותשתיות