הנחיות לפטור מהיתר

​הנחיות לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר

תושבים יקרים, מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, המוכר גם בשם "הרפורמה". עמוד זה נועד להציג בפניכם את ריכוז הידע הרלוונטי למסלול "פטור מהיתר".

​מינהל התכנון מציע את אתר "הבית האינטראקטיבי" הממחיש את רכיבי הבנייה הפטורים מהיתר.​ לאתר "הבית האינטראקטיבי"- הקליקו כאן​.​


 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#הנחיות מרחביות למבנים טכנייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/planningguidelines042016D.pdf2016מידע והודעותהנחיות מרחביות ​הנחיות מרחביות למבנים טכניים, פרק ב', סימן ד', סעיפים 22-24 GP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#9794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae;L0|#09794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae|עץ ארגוני:ועדות העירייה:הוועדה המקומית לתכנון ובנייה;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GP0|#2a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a;L0|#02a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a|כללי:הנחיות מרחביות:הנחיות לפטור מהיתר;GPP|#dd7c8195-ff98-4c75-a6fb-7f0b124b0623;GPP|#585b893d-7cd5-4a6d-b069-496c1ca22d522147planningguidelines042016D.pdf31/12/2015 22:00:00
string;#הנחיות מרחביות למחסן ומבנה לשומרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/planningguidelines042016E.pdf2016מידע והודעותהנחיות מרחביות ​הנחיות מרחביות למחסן ומבנה לשומר, פרק ב', סימן ו', סעיפים 29-30 GP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#9794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae;L0|#09794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae|עץ ארגוני:ועדות העירייה:הוועדה המקומית לתכנון ובנייה;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GP0|#2a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a;L0|#02a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a|כללי:הנחיות מרחביות:הנחיות לפטור מהיתר;GPP|#dd7c8195-ff98-4c75-a6fb-7f0b124b0623;GPP|#585b893d-7cd5-4a6d-b069-496c1ca22d522148planningguidelines042016E.pdf31/12/2015 22:00:00
string;#הנחיות מרחביות להריסה ופירוקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/planningguidelines042016.pdf2016מידע והודעותהנחיות מרחביות ​הנחיות מרחביות להריסה ופירוק, פרק ב', סימן ט', סעיף 39 GP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#9794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae;L0|#09794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae|עץ ארגוני:ועדות העירייה:הוועדה המקומית לתכנון ובנייה;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GP0|#2a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a;L0|#02a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a|כללי:הנחיות מרחביות:הנחיות לפטור מהיתר;GPP|#dd7c8195-ff98-4c75-a6fb-7f0b124b0623;GPP|#585b893d-7cd5-4a6d-b069-496c1ca22d522155planningguidelines042016.pdf31/12/2015 22:00:00
string;#הנחיות מרחביות לגגונים וסככותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/planningguidelines042016A.pdf2016מידע והודעותהנחיות מרחביות ​הנחיות מרחביות לגגונים וסככות, פרק ב', סימן ב', סעיפים 11-12 GP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#9794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae;L0|#09794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae|עץ ארגוני:ועדות העירייה:הוועדה המקומית לתכנון ובנייה;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GP0|#2a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a;L0|#02a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a|כללי:הנחיות מרחביות:הנחיות לפטור מהיתר;GPP|#dd7c8195-ff98-4c75-a6fb-7f0b124b0623;GPP|#585b893d-7cd5-4a6d-b069-496c1ca22d522154planningguidelines042016A.pdf31/12/2015 22:00:00
string;#הנחיות מרחביות לגדרות וקירות תומכיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/planningguidelines042016B.pdf2016מידע והודעותהנחיות מרחביות ​הנחיות מרחביות לגדרות וקירות תומכים, פרק ב', סימן א', סעיפים 5-1 GP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#9794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae;L0|#09794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae|עץ ארגוני:ועדות העירייה:הוועדה המקומית לתכנון ובנייה;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GP0|#2a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a;L0|#02a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a|כללי:הנחיות מרחביות:הנחיות לפטור מהיתר;GPP|#dd7c8195-ff98-4c75-a6fb-7f0b124b0623;GPP|#585b893d-7cd5-4a6d-b069-496c1ca22d522153planningguidelines042016B.pdf31/12/2015 22:00:00
string;#הנחיות מרחביות לאנטנה צלחת קליטה ותורןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/planningguidelines042016C.pdf2016מידע והודעותהנחיות מרחביות ​הנחיות מרחביות לאנטנה צלחת קליטה ותורן, פרק ב', סימן ח', סעיפים 33-38 GP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#9794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae;L0|#09794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae|עץ ארגוני:ועדות העירייה:הוועדה המקומית לתכנון ובנייה;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GP0|#2a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a;L0|#02a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a|כללי:הנחיות מרחביות:הנחיות לפטור מהיתר;GPP|#dd7c8195-ff98-4c75-a6fb-7f0b124b0623;GPP|#585b893d-7cd5-4a6d-b069-496c1ca22d522152planningguidelines042016C.pdf31/12/2015 22:00:00
string;#הנחיות מרחביות למבנים זמנייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/planningguidelines300716.pdf2016מידע והודעותהנחיות מרחביות ​הנחיות מרחביות למבנים זמניים, פרק ב', סימן ה', סעיפים 25-28 GP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#9794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae;L0|#09794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae|עץ ארגוני:ועדות העירייה:הוועדה המקומית לתכנון ובנייה;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GP0|#2a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a;L0|#02a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a|כללי:הנחיות מרחביות:הנחיות לפטור מהיתר;GPP|#dd7c8195-ff98-4c75-a6fb-7f0b124b0623;GPP|#585b893d-7cd5-4a6d-b069-496c1ca22d522156planningguidelines300716.pdf31/12/2015 22:00:00
string;#הנחיות מרחביות לעבודות פיתוח ושיפור נגישותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/planningguidelines042015.pdf2015מידע והודעותהנחיות מרחביות ​הנחיות מרחביות לעבודות פיתוח ושיפור נגישות, פרק ב', סימן ז', סעיפים 31-32 GP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#9794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae;L0|#09794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae|עץ ארגוני:ועדות העירייה:הוועדה המקומית לתכנון ובנייה;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GP0|#2a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a;L0|#02a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a|כללי:הנחיות מרחביות:הנחיות לפטור מהיתר;GPP|#dd7c8195-ff98-4c75-a6fb-7f0b124b0623;GPP|#585b893d-7cd5-4a6d-b069-496c1ca22d522151planningguidelines042015.pdf31/12/2014 22:00:00
string;#הנחיות מרחביות לשימושים נלווים למבנהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/planningguidelines052016.pdf2016מידע והודעותהנחיות מרחביות ​הנחיות מרחביות לשימושים נלווים למבנה, פרק ב', סימן ג', סעיפים 13-21 GP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#9794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae;L0|#09794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae|עץ ארגוני:ועדות העירייה:הוועדה המקומית לתכנון ובנייה;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GP0|#2a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a;L0|#02a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a|כללי:הנחיות מרחביות:הנחיות לפטור מהיתר;GPP|#dd7c8195-ff98-4c75-a6fb-7f0b124b0623;GPP|#585b893d-7cd5-4a6d-b069-496c1ca22d522150planningguidelines052016.pdf29/07/2014 21:00:00
string;#הנחיות מרחביות- רשימת המבנים והעבודותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/planningguidelines2014.pdf2014מידע והודעותהנחיות מרחביות ​הנחיות מרחביות- רשימת המבנים והעבודות GP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#9794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae;L0|#09794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae|עץ ארגוני:ועדות העירייה:הוועדה המקומית לתכנון ובנייה;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GP0|#2a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a;L0|#02a741b0a-e09d-4a61-8502-ca285cde1d9a|כללי:הנחיות מרחביות:הנחיות לפטור מהיתר;GPP|#dd7c8195-ff98-4c75-a6fb-7f0b124b0623;GPP|#585b893d-7cd5-4a6d-b069-496c1ca22d522149planningguidelines2014.pdf31/12/2013 22:00:00