מדריך לבחירת יזם

בהתחשב במורכבות ובגודלם של מיזמי התחדשות עירונית, המלצת המינהלת להתחדשות עירונית לבעלי הדירות היא לבחור יזם בעל איתנות כלכלית, אשר יוכל לבצע את הפרויקט בצורה טובה, הוגנת ומהירה. 

בחירת יזם מתאים היא קריטית להמשך עבודה יעיל, המבוסס על אמון ושיתוף פעולה עד השלמת הפרויקט. 

על מנת לסייע לתושבים בביצוע בחירה נכונה של יזם המיזם, גיבשה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מסמך ובו נוסח מומלץ לפנייה של תושבים אל יזמים פוטנציאליים, זאת על מנת לקבל מהם הצעות מתחרות. 

​המסמך מציג תנאי התקשרות שיידרשו מהיזם, ומציין פרמטרים לפיהם תיבחן כשירות היזמים לביצוע הפרויקט ברמה הכללית (איתנות כלכלית וניסיון), וכן פרמטרים לבחינת ההצעות הספיצפיות שיוגשו על ידי היזמים המעוניינים: לוחות זמנים לקידום הפרויקט ותנאי התקשרות מעבר לתנאים שפורטו.

הליך עריכת הפנייה התחרותית יכול להיעשות על ידי נציגות הדיירים (אם ישנה). לאחר קבלת הצעות ממספר יזמים, מומלץ כי הנציגות תראיין את היזמים אשר הגישו את ההצעות המיטביות. מומלץ כי ההחלטה הסופית על זהות היזם תהיה של בעלי הדירות.

שימוש במסמך

נוסח המסמך הוא מנחה בלבד. ועל כן אין מניעה להתאים את נוסחו למאפייני פרויקט מסוים או לאמץ רק חלק מהסעיפים או העקרונות הכלולים בו. 

אין באמור במסמך זה תחליף להסכם מפורט אשר ייחתם עם היזם שייבחר ואשר יעגן את הסכמות הצדדים בתחומים השונים, בהתאמה למאפייני הפרויקט ולתוצאות המשא והמתן המסחרי. 

המלצות נוספות

על מנת להבטיח כי תהליך ההתקשרות עם היזם יהיה הוגן וראוי, מומלץ להבטיח כי אין ליזם קשר עם גורמים המעורבים בפרויקט או בקידומו, באופן שעלול ליצור ניגוד עניינים. 

כן יש להבטיח כי היזם מבצע את ההתקשרות עם בעלי הזכויות תוך הקפדה על הכללים הקבועים בחוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי), התשס"ו-2006, לרבות לעניין:

 • קיום כינוס ומשלוח מסמך עיקרי הצעה טרם החתמת בעל דירה ראשון על ההסכם
 • תרגום עיקרי העסקה לבעלי דירות שאינם דוברי עברית בשפתם
 • הודעה על חתימת עסקה עם בעל דירה ראשון לכל בעלי הדירות
 • הצעת פתרונות מותאמים לקשישים ולבעלי מוגבלויות
 • מסירת עותק ההסכם החתום לכל בעל דירה שחתם עליו

​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

   

   

  הזמנה לאסיפת דיירים לבחירת נציגותהזמנה לאסיפת דיירים לבחירת נציגותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/invitingneighbors.docxהזמנה לישיבה לבחינת אפשרות קידום הליך התחדשות עירונית בבניין ובחירת נציגות
  הסכם יעוץ משפטי הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתהסכם יעוץ משפטי הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/legaladviceurbanrenewal.docxהסכם למתן שירותים משפטיים, בין בעלי הזכויות לבין משרד עו"ד
  הסכם להתקשרות עם יזם לביצוע פרויקט פינוי בינויהסכם להתקשרות עם יזם לביצוע פרויקט פינוי בינויhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/executionproject.docxמסמך המכיל בתוכו , הצהרות , חוקים והיתרים בנושא פינוי בינוי
  פניה לקבלת הצעות מיזם לפרויקט פינוי בינויפניה לקבלת הצעות מיזם לפרויקט פינוי בינויhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/projectproposals.docxטופס פנייה, שמטרתו היא תיאור הפרוייקט, הכרת זהות היזם, כשירות היזם, התחייבות היזם, הצעת היזם ואישור איתנות כלכלית של היזם