מדיניות אכיפה

​מוגשת בזאת מדיניות אכיפה שגובשה ע"י גורמי המקצוע השונים בוועדה המקומית ובהנחיית משרד הפנים. מדיניות זו מיושמת במספר וועדות ברשויות המקומיות .​

מדיניות האכיפה

יישום חוק המידע הפלילי


​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}