הסכם פינוי בינוי

​הסכם פינוי-בינוי הוא חוזה בין יזם לבין בעל דירה שבמסגרתו מתחייב בעל הדירה למכור את זכויותיו בדירה ליזם, לצורך הריסת המבנה הקיים והקמת מבנה חדש במקומו. 

מטרת ההסכם היא לסייע בידי בעלי הדירות ועורכי הדין המייצגים אותם לקבוע את דרך ההתנהלות של הצדדים לאורך הפרויקט, תוך שמירה על הגינות מרבית ביחס לכל השותפים בו.

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית פרסמה נוסח לדוגמא להסכם פינוי בינוי עם יזם. ההסכם מתייחס לכל שלבי הפרויקט, החל בהתארגנות וכלה בתקופת הבדק לאחר אכלוס הדירות, תוך התייחסות מפורטת למכלול ההיבטים, לרבות:

 • נושאי תכנון ורישוי
 • סוגיות קניין
 • אופן מעורבות בעלי הדירות
 • מחויבויות הצדדים
 • ליווי בנקאי
 • שעבוד
 • מסירת מידע
 • שקיפות
 • רישום 

נוסח ההסכם שפרסמה הרשות הוא נוסח מנחה בלבד ואין מניעה לחתום על הסכם בנוסח שונה. ניתן לחתום עליו כלשונו, תוך התאמתו לנתוני הפרויקט המסוים. לחילופין, ניתן לקחת מהנוסח סעיפים מסוימים או עקרונות ותנאים מרכזיים אותם צריך לכלול ההסכם. 

ההסכם אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והמלצת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית וכן המינהלת להתחדשות עירונית לבעלי הדירות היא להסתייע בייעוץ וייצוג משפטי בהליך החתימה על ההסכם עם היזם.

על מנת לסייע לבעלי הדירות, פרסמה הרשות הממשלתית להתחדשות עירוני​ת מדריך לבחינת הסכם פינוי בינוי. לעיון במדריך הרשות הממשלתית להסכם פינוי בינוי- הקליקו כאן.​​​

​​​​​​​​

 

 

הזמנה לאסיפת דיירים לבחירת נציגותהזמנה לאסיפת דיירים לבחירת נציגותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/invitingneighbors.docxהזמנה לישיבה לבחינת אפשרות קידום הליך התחדשות עירונית בבניין ובחירת נציגות
הסכם יעוץ משפטי הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתהסכם יעוץ משפטי הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/legaladviceurbanrenewal.docxהסכם למתן שירותים משפטיים, בין בעלי הזכויות לבין משרד עו"ד
הסכם להתקשרות עם יזם לביצוע פרויקט פינוי בינויהסכם להתקשרות עם יזם לביצוע פרויקט פינוי בינויhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/executionproject.docxמסמך המכיל בתוכו , הצהרות , חוקים והיתרים בנושא פינוי בינוי
פניה לקבלת הצעות מיזם לפרויקט פינוי בינויפניה לקבלת הצעות מיזם לפרויקט פינוי בינויhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/projectproposals.docxטופס פנייה, שמטרתו היא תיאור הפרוייקט, הכרת זהות היזם, כשירות היזם, התחייבות היזם, הצעת היזם ואישור איתנות כלכלית של היזם

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים