אישור תחילת עבודות

​​בקשה לרישום הערות במרשם המקרקעין

בקשה לרישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין- בניין תעשיה. להורדת טופס הבקשה, הקליקו כאן

בקשה לרישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין- בניין מעורב מסחרי-תעשיה. להורדת טופס הבקשה, הקליקו כאן​

בקשה לרישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין- בניין מסחרי. להורדת טופס הבקשה, הקליקו כאן​​

בקשה לרישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין- בניין מגורים. להורדת טופס הבקשה, הקליקו כאן​​​

בקשה לרישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין- בניין מעורב מסחרי-מגורים. להורדת טופס הבקשה, הקליקו כאן​​​​

בקשה לרישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין- בניין מעורב משרדים-מסחרי. להורדת טופס הבקשה, הקליקו כאן​​​​​

בקשה לרישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין- בניין מעורב מסחר תעשיה ומשרדים. להורדת טופס הבקשה, הקליקו כאן​

בקשה לרישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין- בניין ללא רווח. להורדת טופס הבקשה, הקליקו כאן​​​​​​

מסמכים נוספים

הצהרת עורך בקשה – נלווית לתכנית לתקנה 27​. להורדת הטופס- הקליקו כאן​

התחייבות חברת הגז לאי פגיעה בתשתיות. להורדת הטופס- הקליקו כאן

אישור מודד מוסמך סימון מתווה בניין. להורדת הטופס- הקליקו כאן

בקשה לאישור תחילת עבודות וחיבור זמני לתשתיות. להורדת הטופס- הקליקו כאן

הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע. להורדת הטופס- הקליקו כאן

הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין. להורדת הטופס- הקליקו כאן

הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה. להורדת הטופס- הקליקו כאן

הצהרה על אומדן נפחי חפירה צפויים באתר. להורדת הטופס- הקליקו כאן

הצהרת אחראי לביצוע שלד. להורדת הטופס- הקליקו כאן

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע. להורדת הטופס- הקליקו כאן

הצהרת קבלן רשום או תצהיר קבלן רשום. להורדת הטופס- הקליקו כאן

חברת הגז. להורדת הטופס- הקליקו כאן

טופס הצהרה על אומדן כמויות פסולת בניין. להורדת הטופס- הקליקו כאן

​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}