מהו היטל השבחה

​הגדרת החוק

גבייתו ואופיו של היטל השבחה מוסדרת על ידי סעיף 196 א לחוק התכנון והבנייה והתוספת השלישית לחוק.

השבחה מוגדרת בסעיף 1 (א) לתוספת השלישית "כעליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג".

סעיף 3 לתוספת השלישית קובע כי היטל השבחה הינו מחצית ההשבחה. 

מידע על היטל השבחה

שומת היטל השבחה נערכת על ידי שמאי הוועדה המקומית לתכנון ובנויה נתניה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

תשלום היטל השבחה הינו תנאי למתן תעודה עבור רשם המקרקעין, לפי סעיף 324 לפקודת העיריות לרשם המקרקעין בטאבו, וזאת גם אם הזכויות טרם נוצלו.

החייב בתשלום היטל ההשבחה

בהתאם לתוספת השלישית החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים או החוכר לדורות.

מועד התשלום ואופן החיוב (הפרשי הצמדה וריבית)

מועד החיוב בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה יחול במקרים הבאים:

  1. העברת זכויות במקרקעין בגין עסקת מכר ויש לרשום זאת בלשכת רישום המקרקעין.
    דגש: על המוכר לדווח על בצוע עסקת המכר בנכס (לדוגמא: באמצעות הסכם מכר), תוך 30 ימים מיום חתימת החוזה וזאת בכדי להימנע מתוספת ריבית לחיוב. לדיווח על מימוש זכויות (כמו: מכר דירה, פירוק חברה, יחוד דירות בבית משותף, פירוק שיתוף), יש לצרף את כלל המסמכים הנדרשים בהתאם לסוג העסקה
  2. קבלת היתר בגין הקלה או שימוש חורג
  3. שימוש בפועל במקרקעין בהתאם לתכנית משביחה

פטור מתשלום היטל השבחה

רשימת הפטורים מתשלום היטל השבחה מצויה בסעיף 19 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. 

כל נישום הרואה עצמו זכאי לפטור, נדרש להמציא את המסמכים הרלוונטיים למחלקת היטל השבחה במידה וייקבע כי יש היטל השבחה על הנכס שברשותו ואנו נבחן את מידת זכאותו לפטור. 

בקשה לפטור לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה יש להגיש לא יאוחר מ-45 ימים מיום קבלת שומת הוועדה המקומית. 

ערעור על היטל ההשבחה

במידה וההשגה הינה על גובה החיוב יש לפנות דרך אתר האינטרנט של מועצת שמאי המקרקעין למינוי שמאי מכריע. לדף הרלוונטי באתר מועצת שמאי המקרקעין- הקליקו כאן​

במידה ומבקשים להשיג על עצם החיוב, יש לפנות לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה- מחוז מרכז, בטלפון: 08-9216466​.

​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים