פטור מהיתר בנייה

​במסגרת סעיף 145ג' לחוק ניתנה בידי שר הפנים הסמכות לקבוע סוגי עבודות ושימושים הפטורים מהיתר ככל שהם עונים על הכללים הבאים:

  • הם פשוטים מבחינה הנדסית
  • אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש 
  • השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופייה ומאפייניה, מעטה
  • הם אינם פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו

כדי לוודא כי בניינים אלה יוקמו בצורה מקצועית ובטוחה, הן מבחינת השוהים בהם והן מבחינת הנמצאים בקרבתם, הוסמך שר הפנים לקבוע מפרטים ותנאים לסוגי בניינים ועבודות אלה, וכן לקבוע סוגי בנינים, עבודות או שימושים הפטורים מהיתר שלגביהם תחול חובה על מסירת הודעה לרשות הרישוי המקומית, לרבות המועדים ודרכי מסירת ההודעה.

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014 ( להלן:"תקנות הפטור") מפרטות תנאים כלליים וכן רשימת עבודות הפטורות מהיתר, אם הם עומדים בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות.

מודגש כי אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לתכנית או להנחיות המרחביות. 

מינהל התכנון מציע את אתר "הבית האינטראקטיבי" הממחיש את רכיבי הבנייה הפטורים מהיתר.​ לאתר "הבית האינטראקטיבי"- הקליקו כאן.​

אינטרסים בטחוניים

כדי שלא לפגוע באינטרסים ביטחוניים נקבע בסעיף 145ג לחוק כי פטור מהיתר לא יחול:

  • בתחומו של מתקן בטחוני
  • בתחום שטחים שנסגרו בצו שהוצא לפי תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945
  • בשטח שהוועדה למיתקנים ביטחוניים החליטה להטיל בו מגבלות לפי סעיף 160(3א) לחוק

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 קישורי סיכום

קישורים שימושיים

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים