הנחיות מרחביות לפי תחום תכנית

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#הנחיות מרחביות- נת/ 542 א'https://www.netanya.muni.il/DocLib1/planningguidelines032016.pdf2016מידע והודעותהנחיות מרחביות ​הנחיות מרחביות נתניה, נת/ 542 א', הנחיות לתכנון מגרשים לבנייה, בתחום התכנית GP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#9794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae;L0|#09794ac88-d389-42ca-9569-85fc422262ae|עץ ארגוני:ועדות העירייה:הוועדה המקומית לתכנון ובנייה;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GP0|#82680161-1d40-42c6-9e28-4ea0080bb238;L0|#082680161-1d40-42c6-9e28-4ea0080bb238|כללי:הנחיות מרחביות:הנחיות לפי תחום;GPP|#dd7c8195-ff98-4c75-a6fb-7f0b124b0623;GPP|#585b893d-7cd5-4a6d-b069-496c1ca22d522157planningguidelines032016.pdf31/12/2015 22:00:00