פרק ה' (2)- פטורים והנחות למגורים- טבלאות קריטריונים

הנחה על פי הכנסה חודשית ממוצעת: תקנה 2(א)(8)(א) לתקנות ההנחות 

טבלת קריטריונים- הכנסה לנפש מס' סידורי 13 (עמ' 22 בצו המיסים)

​מספר נפשות

​הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו בשקלים חדשים בשנת הכספים 2021 


​1

​עד 2,889

​2,889 - 3,322

​3,322 - 3,755

​3,755 - 5,300

​2

​עד 4,334

​4,334 - 4,984

​4,984 - 5,634

​5,634 - 7,951

​3

​עד 5,027

​5,027 - 5,781

​5,781 - 6,535

​6,535 - 9,223​

​4

​עד 5,720

​5,720 - 6,578

​6,578 - 7,436

​7,436 - 10,494

​5

​עד 7,268

​7,268 - 8,359

​8,359 - 9,449

​9,449 - 13,335

​6

​עד 8,817

​8,817 - 10,140

​10,140- 11,462

​11,462 - 16,176

​שיעור ההנחה

​72%  

​54%

​36%

​18%


​מספר נפשות

​הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו בשקלים חדשים בשנת הכספים 2021 

​7

​עד  10,366​

​10,366 - 11,921

​11,921 - 13,475

​13,475 - 19,018

​8

​עד 11,914

​11,914 - 13,702

​13,702 - 15,489

​15,489 - 21,859​

​9

​עד 13,463

​13,463 - 15,482

​15,482 - 17,502

​17,502 - 24,700

​10 ומעלה

​עד 1,496 לנפש

​עד 1,720 לנפש

​עד 1,945 לנפש

​עד 2,744 לנפש

​שיעור ההנחה

​81%

​63%

​45%

​27%

עדכונים ו/או שינויים ו/או התאמות של המחוקק כפי  שיעודכנו ע"י שר הפנים בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה),  התשנ"ג-1993 לשנת המס 2023, אם יהיו כאלה יעודכנו בהתאם למתחייב מאותן  תקנות.

הנחה על פי תקנה 2(א)(8)(א) לתקנות ההנחות (הנחה על בסיס הכנסה), תינתן בגין 130 מ"ר בלבד משטחו של הנכס, הן לשכיר והן לעצמאי.

טבלת קריטריונים מיוחדת לשנת 2022 (לאוכלוסיית זכאים להנחה הכוללת עיוורים, עולים) 

הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו בשקלים חדשים בשנת הכספים 2021​.

​מספר נפשות
​עולים / עיוורים עפ"י מס' סידורי 8,9 (עמוד 21 בצו המיסים)
​1
​עד 5,778
​2
​עד 8,668
​3
​עד 10,054
​4
​עד 11,440
​5
​עד 14,536
​6
​עד 17,634
​7
​עד 20,732
​8
​עד 23,828
​9
​עד 26,926
​10 ומעלה
​עד- 2,992  ₪ לנפש

90%​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}