חיוב בניינים חדשים

​חיוב ארנונה לבניין חדש - קבלנים

חיוב בארנונה לבניין חדש שנבנה על-ידי קבלן (שהוא הבעלים הראשון) יתבצע עם קבלת טופס 4 (טופס אכלוס) ממינהל הנדסה בעיריית נתניה ועל-פי פרוטוקול מסירת חזקה. חיוב בארנונה יחול על נכס שאוכלס גם אם לא הונפק טופס 4.

על מנת לבצע רישום לבניין חדש יש למלא טופס מתאים ולצרף לו את המסמכים הבאים:

 • דף ראשון ואחרון מחוזה הרכישה
 • פרוטוקול מסירת חזקה
 • צילום תעודת זהות הרוכש/ים

קישורים למילוי/הורדת הטופס הרלוונטי מופיעים בתחתית עמוד זה.

חיוב ארנונה לבניין חדש - קבוצת רכישה

חיוב בארנונה לבניין חדש שנבנה על-ידי קבוצת רכישה יתבצע עם קבלת טופס  4 (טופס אכלוס) ממינהל הנדסה בעיריית נתניה.

​על מנת לבצע רישום לבניין חדש יש למלא טופס מתאים ולצרף לו את המסמכים הבאים:

 • ​העתק חתום מהסכם שיתוף
 • צילום תעודת זהות

קישורים למילוי/הורדת הטופס הרלוונטי מופיעים בתחתית עמוד זה.​

חיוב ארנונה לבניין חדש - תושבים

תושב שבנה בניין חדש באופן עצמאי יחול עליו חיוב הארנונה מיום שימוש בפועל בנכס ומיום שהונפק טופס 4. 

​על מנת לבצע רישום לבניין חדש יש למלא טופס מתאים ולצרף לו את המסמכים הבאים:

 • העתק מטופס 4 ממינהל הנדסה
 • העתק מהיתר הבנייה ונסח טאבו
 • צילום תעודת זהות
 • הוראת קבע בנק / כרטיס אשראי

קישורים למילוי/הורדת הטופס הרלוונטי מופיעים בתחתית עמוד זה.​

אישור מחזיק בנכס

מתן אישור על מחזיק בנכס יינתן למי שמחזיק בנכס בפועל וחיובי הארנונה על שמו.

לקבלת אישור מחזיק בנכס יש להביא את המסמכים האלה:

 • לרישום מוסדות חינוך: חוזה רכישה/שכירות 
 • למשרד הפנים: טופס בקשה ממשרד הפנים, דרכון, תעודת זהות

תשלומי ארנונה ​

עיריית נתניה מציעה לתושביה מגוון דרכים לתשלום הארנונה. למידע נוסף אודות דרכי התשלום- הקליקו כאן.​​​​​

​​​​

 

 

אישור משכנתא - ארנונה מגוריםאישור משכנתא - ארנונה מגוריםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/5.docxטופס הנחיות ומסמכים הדרושים לאישור טאבו ורישומי משכנתאhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=3
אישור משכנתא - ארנונה עסקיםאישור משכנתא - ארנונה עסקיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/טפסים%20שימושיים/Registrationconfirmation.docxטופס הנחיות ומסמכים הדרושים לאישור טאבו ורישומי משכנתאhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=14
בקשה לפטור נכס לא ראוי - ארנונה עסקיםבקשה לפטור נכס לא ראוי - ארנונה עסקיםבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונת עסקים בשל היות הנכס לא ראוי לשימושhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=16
בקשה לפטור נכס ריק - ארנונה עסקיםבקשה לפטור נכס ריק - ארנונה עסקיםבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונת עסקים בשל היות הנכס ריקhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=15
בקשה לפטור נכס ריק/ לא ראוי - ארנונה מגוריםבקשה לפטור נכס ריק/ לא ראוי - ארנונה מגוריםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/bak13.pdfבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונת מגורים בשל היות הנכס ריק/לא ראוי למגוריםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=10
בקשה לתיקון חיוב ארנונה עסקים (הגשת השגה)בקשה לתיקון חיוב ארנונה עסקים (הגשת השגה)השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו- 1976 והתקנות שהותקנו לפיו. בסעיף 3 לחוק נאמר כדלקמןhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=17
בקשה לתיקון חיוב בארנונה מגורים(הגשת השגה)בקשה לתיקון חיוב בארנונה מגורים(הגשת השגה)השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו- 1976 והתקנות שהותקנו לפיו. בסעיף 3 לחוק נאמר כדלקמןhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=64
הודעה על עזיבת נכס - ארנונה מגוריםהודעה על עזיבת נכס - ארנונה מגוריםעל העוזב למסור הודעה על עזיבת הנכס בכתב וחתומה . חשוב לדעת! אי מתן הודעת עזיבה ביום העזיבה תגרום להמשך חיוב המחזיק הרשום בנכס עד ליום מסירת הודעה זו ועלולה לגרום להליכי אכיפה.https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=5
הודעה על עזיבת נכס - ארנונה עסקיםהודעה על עזיבת נכס - ארנונה עסקיםהודעה על עזיבת נכס - לצורך טיפול בפניה נא להוריד את הטופס ההצהרה ולמלא.https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=18
טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדיםטופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten-creditpayment2022.docxטופס הסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"גhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=103&SUG=42

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}