חיוב בניינים חדשים

​חיוב ארנונה לבניין חדש - קבלנים

חיוב בארנונה לבניין חדש שנבנה על-ידי קבלן (שהוא הבעלים הראשון) יתבצע עם קבלת טופס 4 (טופס אכלוס) ממינהל הנדסה בעיריית נתניה ועל-פי פרוטוקול מסירת חזקה. חיוב בארנונה יחול על נכס שאוכלס גם אם לא הונפק טופס 4.

על מנת לבצע רישום לבניין חדש יש למלא טופס מתאים ולצרף לו את המסמכים הבאים:

 • דף ראשון ואחרון מחוזה הרכישה
 • פרוטוקול מסירת חזקה
 • צילום תעודת זהות הרוכש/ים

קישורים למילוי/הורדת הטופס הרלוונטי מופיעים בתחתית עמוד זה.

חיוב ארנונה לבניין חדש - קבוצת רכישה

חיוב בארנונה לבניין חדש שנבנה על-ידי קבוצת רכישה יתבצע עם קבלת טופס  4 (טופס אכלוס) ממינהל הנדסה בעיריית נתניה.

​על מנת לבצע רישום לבניין חדש יש למלא טופס מתאים ולצרף לו את המסמכים הבאים:

 • ​העתק חתום מהסכם שיתוף
 • צילום תעודת זהות

קישורים למילוי/הורדת הטופס הרלוונטי מופיעים בתחתית עמוד זה.​

חיוב ארנונה לבניין חדש - תושבים

תושב שבנה בניין חדש באופן עצמאי יחול עליו חיוב הארנונה מיום שימוש בפועל בנכס ומיום שהונפק טופס 4. 

​על מנת לבצע רישום לבניין חדש יש למלא טופס מתאים ולצרף לו את המסמכים הבאים:

 • העתק מטופס 4 ממינהל הנדסה
 • העתק מהיתר הבנייה ונסח טאבו
 • צילום תעודת זהות
 • הוראת קבע בנק / כרטיס אשראי

קישורים למילוי/הורדת הטופס הרלוונטי מופיעים בתחתית עמוד זה.​

אישור מחזיק בנכס

מתן אישור על מחזיק בנכס יינתן למי שמחזיק בנכס בפועל וחיובי הארנונה על שמו.

לקבלת אישור מחזיק בנכס יש להביא את המסמכים האלה:

 • לרישום מוסדות חינוך: חוזה רכישה/שכירות 
 • למשרד הפנים: טופס בקשה ממשרד הפנים, דרכון, תעודת זהות

תשלומי ארנונה ​

עיריית נתניה מציעה לתושביה מגוון דרכים לתשלום הארנונה. למידע נוסף אודות דרכי התשלום- הקליקו כאן.​​​​​

​​​​

 

 

בקשה לפטור נכס לא ראוי - ארנונה עסקיםבקשה לפטור נכס לא ראוי - ארנונה עסקיםבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונת עסקים בשל היות הנכס לא ראוי לשימושhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=16
בקשה לפטור נכס ריק - ארנונה עסקיםבקשה לפטור נכס ריק - ארנונה עסקיםבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונת עסקים בשל היות הנכס ריקhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=15
בקשה לפטור נכס ריק/ לא ראוי - ארנונה מגוריםבקשה לפטור נכס ריק/ לא ראוי - ארנונה מגוריםבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונת מגורים בשל היות הנכס ריק/לא ראוי למגוריםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=10
בקשה לתיקון חיוב ארנונה עסקים (הגשת השגה)בקשה לתיקון חיוב ארנונה עסקים (הגשת השגה)השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו- 1976 והתקנות שהותקנו לפיו. בסעיף 3 לחוק נאמר כדלקמןhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=17
בקשה לתיקון חיוב בארנונה מגורים(הגשת השגה)בקשה לתיקון חיוב בארנונה מגורים(הגשת השגה)השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו- 1976 והתקנות שהותקנו לפיו. בסעיף 3 לחוק נאמר כדלקמןhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=64
הארכת אישור לטאבו - מגוריםהארכת אישור לטאבו - מגוריםניתן להאריך את תוקף התעודה לאישור לטאבו עד שנה ממועד הנפקת התעודה המקורית בצירוף האישור, במידה והנכס משוכר יש לצרף חוזה שכירות עדכני. הארכת אישור תתבצע רק לאחר סילוק כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.https://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=88
הארכת אישור לטאבו - עסקיםהארכת אישור לטאבו - עסקיםעסק יקר, ניתן להאריך את תוקף התעודה לאישור לטאבו עד שנה ממועד הנפקת התעודה המקורית בצירוף האישור, במידה והנכס משוכר יש לצרף חוזה שכירות עדכני. הארכת אישור תתבצע רק לאחר סילוק כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.https://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=89
הגשת בקשה לקבלת תווי מזוןהגשת בקשה לקבלת תווי מזוןתושב נכבד - באם הנך זכאי להנחה בשיעור של 70% לפחות לפי מבחן הכנסה בגין שנת 2022 הרשות המקומית הגישה את פרטיך באופן אוטומטי למשרד הפנים ואין צורך בהגשת פניה זוhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=91
הודעה על עזיבת נכס - ארנונה מגוריםהודעה על עזיבת נכס - ארנונה מגוריםעל העוזב למסור הודעה על עזיבת הנכס בכתב וחתומה . חשוב לדעת! אי מתן הודעת עזיבה ביום העזיבה תגרום להמשך חיוב המחזיק הרשום בנכס עד ליום מסירת הודעה זו ועלולה לגרום להליכי אכיפה.https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=5
הודעה על עזיבת נכס - ארנונה עסקיםהודעה על עזיבת נכס - ארנונה עסקיםהודעה על עזיבת נכס - לצורך טיפול בפניה נא להוריד את הטופס ההצהרה ולמלא.https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=18

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}