ארנונה

​​​אמון על גביית המסים העירוניים מהתושב בכל התחומים אשר נושקים לעבודת העירייה מול התושב.

הכנסות העירייה לשירותך

אגף הכנסות אמון על גביית המסים העירוניים מהתושב בכל התחומים אשר נושקים לעבודת העירייה מול התושב. האגף כולל את המחלקות הבאות: מחלקת תאום ובקרה מדור שיקים חוזרים, יחידת גביית בית משפט לעניינים מקומיים, מחלקת מידע ממוחשב, מחלקת שירות לקוחות גבייה, מחלקת שרות לקוחות שומה טאבו מיסי עקיפין, מחלקת שומה נכסים חדשים, מחלקת גביה מרוכזת ומחלקת עסקים.

 

 

תיק תושבתיק תושבפורטל שירות לתושב נתניהhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=35
הצטרפות להוראת קבע בנקאית לתשלום ארנונה מגוריםהצטרפות להוראת קבע בנקאית לתשלום ארנונה מגוריםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/DirectDebitform.docxהוראת קבע לבנק בגין מיסים ואגרותhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=12
הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום ארנונה מגוריםהצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום ארנונה מגוריםהוראת קבע לחברת אשראי בגין מיסים ואגרותhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=28
רישום דירה חדשה מחברה קבלניתרישום דירה חדשה מחברה קבלניתרישום דירה חדשה לצורך חשבון ארנונה עבור תושב משלםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=7
תשלום חשבון ארנונה מגוריםתשלום חשבון ארנונה מגוריםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=25
תשלום חשבון ארנונה עסקיםתשלום חשבון ארנונה עסקיםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=21
שינוי כתובת למשלוח חשבונות ארנונהשינוי כתובת למשלוח חשבונות ארנונהhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=6
הצטרפות להוראת קבע בנקאית לתשלום ארנונה עסקיםהצטרפות להוראת קבע בנקאית לתשלום ארנונה עסקיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/DirectDebitform.docxהוראת קבע לבנק בגין מיסים ואגרותhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=31
הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום ארנונה עסקיםהצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום ארנונה עסקיםהוראת קבע לחברת אשראי בגין מיסים ואגרותhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=23
קבלת אישור תשלומים לשנת מס - ארנונה עסקיםקבלת אישור תשלומים לשנת מס - ארנונה עסקיםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=30
הצטרפות לקבלת שובר ארנונה לדוא"להצטרפות לקבלת שובר ארנונה לדוא"לhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=19
בדיקת יתרה בחשבון הארנונהבדיקת יתרה בחשבון הארנונהhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=27
תשלומי חינוךתשלומי חינוךתשלום אגרת שירותים וגני ילדים לעיריית נתניהhttps://city4u.co.il/PortalServicesSite/cityPay/274000/mislaka/29
רישום לקבלת שוברים בדוא"ל - ארנונה עסקיםרישום לקבלת שוברים בדוא"ל - ארנונה עסקיםרישום לקבלת שוברים בדוא"לhttps://city4u.co.il/PortalServicesSite/usersManagement/274000/registerForVoucherMail
שליחת פנייה כללית בנושאי גבייה- תשלומי גני ילדיםשליחת פנייה כללית בנושאי גבייה- תשלומי גני ילדיםhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=3

 

 

אישור משכנתא - ארנונה מגוריםאישור משכנתא - ארנונה מגוריםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/5.docxטופס הנחיות ומסמכים הדרושים לאישור טאבו ורישומי משכנתאhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=3
אישור משכנתא - ארנונה עסקיםאישור משכנתא - ארנונה עסקיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/טפסים%20שימושיים/Registrationconfirmation.docxטופס הנחיות ומסמכים הדרושים לאישור טאבו ורישומי משכנתאhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=14
בקשה לפטור נכס לא ראוי - ארנונה עסקיםבקשה לפטור נכס לא ראוי - ארנונה עסקיםבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונת עסקים בשל היות הנכס לא ראוי לשימושhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=16
בקשה לפטור נכס ריק - ארנונה עסקיםבקשה לפטור נכס ריק - ארנונה עסקיםבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונת עסקים בשל היות הנכס ריקhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=15
בקשה לפטור נכס ריק/ לא ראוי - ארנונה מגוריםבקשה לפטור נכס ריק/ לא ראוי - ארנונה מגוריםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/bak13.pdfבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונת מגורים בשל היות הנכס ריק/לא ראוי למגוריםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=10
בקשה לתיקון חיוב ארנונה עסקים (הגשת השגה)בקשה לתיקון חיוב ארנונה עסקים (הגשת השגה)השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו- 1976 והתקנות שהותקנו לפיו. בסעיף 3 לחוק נאמר כדלקמןhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=17
בקשה לתיקון חיוב בארנונה מגורים(הגשת השגה)בקשה לתיקון חיוב בארנונה מגורים(הגשת השגה)השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו- 1976 והתקנות שהותקנו לפיו. בסעיף 3 לחוק נאמר כדלקמןhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=64
הודעה על עזיבת נכס - ארנונה מגוריםהודעה על עזיבת נכס - ארנונה מגוריםעל העוזב למסור הודעה על עזיבת הנכס בכתב וחתומה . חשוב לדעת! אי מתן הודעת עזיבה ביום העזיבה תגרום להמשך חיוב המחזיק הרשום בנכס עד ליום מסירת הודעה זו ועלולה לגרום להליכי אכיפה.https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=5
הודעה על עזיבת נכס - ארנונה עסקיםהודעה על עזיבת נכס - ארנונה עסקיםהודעה על עזיבת נכס - לצורך טיפול בפניה נא להוריד את הטופס ההצהרה ולמלא.https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=18
טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדיםטופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten-creditpayment2022.docxטופס הסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"גhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=103&SUG=42

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 כתבות בנושא ארנונה

 

 

סגירת משרדי אגף הכנסות העירייה לרגל השתלמות<img alt="" src="/PublishingImages/articles/הודעות%20כלליות/044.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2376.aspxסגירת משרדי אגף הכנסות העירייה לרגל השתלמותאגף הכנסות העירייה יהיה סגור לקבלת קהל בין התאריכים 22-25 בינואר 2023 בשל השתלמות19/01/2023 01:08:00תצוגת תאריךתמונת פריט
אגף הכנסות העירייה- קבלת קהל<img alt="" src="/PublishingImages/Generic/6546.JPG" style="BORDER:0px solid;" />https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2366.aspxאגף הכנסות העירייה- קבלת קהלאגף הכנסות העירייה יהיה סגור לקבלת קהל בין התאריכים 22/1/22-25/1/22 עקב יציאה להשתלמות 10/01/2023 13:14:00תצוגת תאריךתמונת פריט
עדכונים בדבר קבלת קהל במשרדי העירייה<img alt="שירותים לתושב, תמונת אילוסטרציה" src="/PublishingImages/Default/20.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article618.aspxעדכונים בדבר קבלת קהל במשרדי העירייהאגף הכנסות העירייה ומינהל הרווחה והשירותים החברתיים בעיריית נתניה יחזרו לקבל קהל בהצגת תו ירוק - תעודת מתחסן/ תעודת מחלים בצירוף תעודה מזהה.18/03/2021 09:05:00תצוגת תאריךתמונת פריט
פעילות המוקד הטלפוני של אגף הכנסות העירייה בתקופת הסגר<img alt="שמיים מעוננים מעל העיר נתניה. צילום: דליה פטר" src="/PublishingImages/articles/A785.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article471.aspxפעילות המוקד הטלפוני של אגף הכנסות העירייה בתקופת הסגרבשל הסגר המלא הצפוי להיכנס לתוקפו בין התאריכים: 21-8 בינואר 2021, עודכנו שעות הפעילות של המוקד הטלפוני באגף הכנסות העירייה. 10/01/2021 08:39:00תצוגת תאריךתמונת פריט
הצעת תקציב עיריית נתניה לשנת 2021<img alt="ראש עיריית נתניה מרים פיירברג-איכר" src="/PublishingImages/Default/11.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article620.aspxהצעת תקציב עיריית נתניה לשנת 2021הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 עומדת על כ- 1.8 מיליארד שקל. תקציב הפיתוח העירוני בתוספת תקציבי החברות העירוניות יעמוד על סך כולל של כ-630 מיליון שקל. סך הכל עומדת הצעת התקציב הרגיל העירוני והבלתי רגיל על סך של כ-2.4 מיליארד שקל.03/03/2021 10:30:00תצוגת תאריךתמונת פריט
אגף הכנסות העירייה יהיה סגור לקבלת קהל https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article864.aspxאגף הכנסות העירייה יהיה סגור לקבלת קהל בין התאריכים 9/1/22- 12/1/22 עקב יציאה להשתלמות בתאריכים אלו ניתן לפנות למשרדי מגע"ר בנושא בירורי ארנונה ותשלומים בכתובת: בית קפיטל רח' פינסקר 18 קומה 2 חדר 202 קבלת קהל : א'-ג' –ה' 8:00-15:00 יום ב' 8:00-16:00 יום ד' משעה 8:00-14:00 ומשעה 16:00-18:0029/12/2021 11:49:00תצוגת תאריךללא תמונה
התפשטות מגיפת הקורונה<img alt="סמל העיר נתניה" src="/PublishingImages/Default/45.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article276.aspxהתפשטות מגיפת הקורונהתושבים יקרים, לעדכנכם, בעקבות התפשטות מגיפת הקורונה ועל מנת לשמור על שגרת שירות זהירה ומבוקרת: 07/07/2020 12:37:00תצוגת תאריךתמונת פריט
בצל המאבק בנגיף הקורונה – הקלה על בעלי העסקים בנתניה<img alt="ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, בדיון לגבי הקלות לבעלי העסקים בעיר" src="/PublishingImages/articles/A570.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article421.aspxבצל המאבק בנגיף הקורונה – הקלה על בעלי העסקים בנתניהלאור התפשטות נגיף הקורונה וההשלכות המשמעותיות בחיי המסחר, הפנאי והעסקים בעיר נתניה, החליטה ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, על מספר צעדים אשר יקלו על בעלי העסקים ברחבי העיר בעת הזו. במקביל פנתה ראש העירייה לשר הפנים בבקשה לסייע לבעלי העסקים ולתושבי העיר נוכח המשבר הקשה. 15/03/2020 16:19:00תצוגת תאריךתמונת פריט
הנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותית<img alt="מיסים וארנונה, תמונת אילוסטרציה" src="/PublishingImages/Default/44.JPG" style="BORDER:0px solid;" />https://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article12.aspxהנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותיתבתאריך 16 לספטמבר 2020 פורסמו תקנות המאפשרות מתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני 2021. 24/09/2020 12:48:00תצוגת תאריךתמונת פריט
הנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותית<img alt="סמל העיר נתניה" src="/PublishingImages/Default/45.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article30.aspxהנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותיתבתאריך 16 לספטמבר 2020 פורסמו תקנות המאפשרות מתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני 2021. הנחה בגובה של 95% תינתן לעסקים העומדים בתנאים הקבועים בתקנות כאשר בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. לאחר קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים ההנחה תינתן באופן אוטומטי על ידי הרשות, ללא צורך בכל פנייה נוספת במשרד הכלכלה והתעשייה ולא על ידי העירייה.24/09/2020 13:43:00תצוגת תאריךתמונת פריט