הנחות לעולים חדשים

מידע כללי

עולה חדש, למשך שנה אחת מתוך 24 חודשים המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות, התש''י-1950, זכאי להנחה בשיעור של 81% לדירה, עד גודל 100 מ''ר (מטר רבוע) משטח דירתו (על כל מטר מעל 100 מ"ר תשולם ארנונה מלאה).

המלצה: מומלץ לבדוק זכאות להנחה גבוהה יותר מטעמי הכנסה (למידע נוסף אודות הנחה על פי מבחן הכנסה- הקליקו כאן​)​.​

הגשת בקשה לקבלת הנחה

אישורים נדרשים: תעודת זהות+תעודת עולה וכן אישור מגורים במרכז קליטה ו/או אישור הרשות המקומית שבתחומה התגורר עד כה על כי לא קיבל בה הנחת עולה חדש. 

קישורים להורדה/מילוי של טופס הבקשה לקבלת הנחה מטעמי הכנסה מופיעים בתחתית עמוד זה.​

חשוב לדעת:

  • עולה שנרשם בתעודת העולה שלו ''אינו עולה על פי חוק השבות'' אינו זכאי להנחה מארנונה
  • עולה חדש אשר התגורר באולפן/מרכז קליטה, ימציא אישור על כך, על מנת להוכיח שלא ניצל את זכאותו להנחה מארנונה
  • עולה חדש שהתגורר בעיר אחרת, ימציא אישור על ניצול חלקי או על אי ניצול של ההנחה בעיר שבה התגורר בעבר
  • לקבלת ההנחה יש להירשם במשרד הפנים כתושב נתניה
  • אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה
  • חשוב לציין את מספר השותפים בדירה (אם יש). אם העולה מתגורר עם בני משפחה נוספים, תינתן הנחה על חלקו היחסי בשטח הדירה. 
  • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לאמת את פרטי הבקשה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

אישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור עירוניhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=36
אישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=29
בקשה להנחה על פי מבחן הכנסה/תקנהבקשה להנחה על פי מבחן הכנסה/תקנהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/1.pdfבקשה להנחה בתשלום ארנונהhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=26
בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/2.pdfטופס לשנת הכספים 2022
פניות בנושא הנחות בארנונה / בירורים בתשלומי ארנונהפניות בנושא הנחות בארנונה / בירורים בתשלומי ארנונהפניות ובירורים https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=51

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}