צו המיסים

​צו המיסים לשנת הכספים 2022

  1. בהתאם להוראת סעיף 10 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 עקב אי התכנסות מועצת העירייה לשנת המס 2022, שיעורי הארנונה ומועדיה בצו המיסים לשנת 2022 יהיו כקבוע בצו המיסים לשנת 2021, כשהם מעודכנים בשיעור 1.92%.
  2. הנחות בארנונה - בישיבתה מיום 3/11/2021 אישרה מועצת העירייה את הפטורים וההנחות לשנת הכספים 2022
  3. צו המיסים לשנת הכספים 2022.​
  4. פטורים והנחות למגורים.​​

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#​​צו המיסים 2025​https://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2025.pdf2025ספריםצו המיסים ​​​​צו המיסים לשנת הכספים 2025​​ GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd3128taxorder2025.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2025.pdf29/05/2024 21:00:00
string;#​​צו המיסים 2024​https://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2024.pdf2024ספריםצו המיסים ​​​צו המיסים לשנת הכספים 2024​​ GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2988taxorder2024.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/zavmissim24.pdf07/01/2024 22:00:00
string;#​​צו המיסים 2023​https://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2023S.docx2023ספריםצו המיסים ​שינויים מוצעים לקראת צו המיסים 2023 GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2585taxorder2023S.docx15/06/2022 21:00:00
string;#​​צו המיסים 2023​https://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2023.pdf2023ספריםצו המיסים ​​​צו המיסים לשנת הכספים 2023​ GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2581taxorder2023.pdf15/06/2022 21:00:00
string;#צו המיסים 2023​https://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2023D.pdf2023ספריםצו המיסים ​דברי הסבר להצעת צו המיסים לחברי המועצה GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2583taxorder2023D.pdf13/06/2022 21:00:00
string;#צו המיסים 2022https://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2022.docx2022ספריםצו המיסים ​ צו המיסים לשנת הכספים 2022 GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2374taxorder2022.docx30/11/2021 22:00:00
string;#צו המיסים 2021https://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2021.pdf2021ספריםצו המיסים ​​צו המיסים לשנת הכספים 2021 GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1779taxorder2021.pdf31/07/2021 21:00:00
string;#​​צו המיסים 2020​https://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2020.pdf2020ספריםצו המיסים ​ ​​צו המיסים לשנת הכספים 2020 ​ GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2165taxorder2020.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2020.pdf31/12/2019 22:00:00
string;#​צו המיסים לשנת הכספים 2019https://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2019.pdf2019ספריםצו המיסים ​​צו המיסים לשנת הכספים 2019 GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2164taxorder2019.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder201931/12/2018 22:00:00
string;#​צו המיסים 2018https://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2018.pdf2018ספריםצו המיסים ​​צו המיסים לשנת הכספים 2018 GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2159taxorder2018.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2018.pdf31/12/2017 22:00:00