הנחות אחרות

​​הנחה לאסירי ציון – לפי סעיף 17 ב'(ג)

אסיר ציון שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 17 ב' (ג): בהתאם לקבוע בחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 4), התשס''ג-2002, (להלן: חוק אסירי ציון) תוענק  

אישור נדרש:  אישור מהמוסד לביטוח לאומי על הכרה כ''אסיר ציון'' לפי סעיף 17 ב' (ג) לחוק אסירי ציון. 

הנחה לאסירי ציון - על פי חוק התגמולים

אסיר ציון שלא הוכר לפי סעיף 17 ב' (ג): זכאי לגמלה לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התש''נ-1992, זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר (מטר רבוע) משטח דירתו. 

אם מתגוררות בדירה מעל 4 נפשות, ההנחה תינתן לגבי 90 מ''ר משטח הדירה. 

אישור נדרש:  אישור מהמוסד לביטוח לאומי בדבר הכרה כאסיר ציון לפי חוק התגמולים, התשנ''ב-1992.

הנחה לנפגעי רדיפות הנאצים/נכי מלחמה בנאצים

זכאי לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה/הולנד/אוסטריה/בלגיה בשל רדיפות הנאצים לפי חוקי המדינות כאמור, או זכאי לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי''ז-1975, זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו. 

אם מתגוררות בדירה מעל 4 נפשות, ההנחה תינתן לגבי 90 מ''ר. משטח הדירה.

אישור נדרש: אישור על קבלת תשלום/רנטה מגרמניה/הולנד/אוסטריה/בלגיה או אישור ממשרד האוצר בדבר הכרה כנכה רדיפות הנאצים. 

הנחה לזכאי לגמלה לפי חוק ההטבות לניצולי שואה

הזכאי לקבל גמלה לפי חוק ההטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007, יהיה זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו.

אם מתגוררות בדירה מעל 4 נפשות, ההנחה תינתן לגבי 90 מ''ר משטח הדירה.

ההנחה תינתן בכפוף לבדיקת העירייה לעמידה בקריטריונים.​

אישור נדרש: אישור מהרשות לניצולי שואה הקובע את הזכאות לפי חוק ההטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007.

הנחה למשפחות שכולות

הורים שכולים הזכאים לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי''ט-1959, זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתם. 

אם מתגוררות בדירה מעל 4 נפשות, ההנחה תינתן לגבי 90 מ''ר משטח הדירה.    

אישור נדרש: אישור משרד הביטחון לקבלת הנחה בארנונה.

הנחה לבן משפחה של הרוג מלכות

זכאי לגמלה כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התש''נ-1992, זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו. 

אם מתגוררות בדירה מעל 4 נפשות, ההנחה תינתן לגבי 90 מ''ר משטח הדירה.

אישור נדרש:  הצגת תעודה מיוחדת המונפקת על ידי ממשלת ישראל.

הנחה לחסידי אומות העולם

חסיד אומות העולם, לרבות בן זוגו או מי שהיה בן זוגו, היושב בישראל זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66%.

אישור נדרש:  אישור הכרה על ידי מוסד ''יד ושם''. 

​הנחה לנפגעי פעולות איבה

נפגעי פעולות איבה הזכאים לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום),התשי''ט-1959, זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתם. 

אם מתגוררות בדירה מעל 4 נפשות, ההנחה תינתן לגבי 90 מ''ר משטח הדירה.    

אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי לקבלת הנחה בארנונה.

הנחה לפדוי שבי

ל''פדוי שבי'', הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס''ה-2005, תוענק הנחה בשיעור של 20%.

קבלת אישורים מן המוסד לביטוח לאומי

​לצורך קבלת אחד או יותר מן האישורים המוזכרים לעיל ומונפקים על ידי המוסד לביטוח לאומי, ניתן לפנות לגוף זה באחד או יותר מהערוצים הבאים (המידע מוגש באדיבות ובאחריות המוסד לביטוח לאומי):

  1. באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי (לאתר המוסד לביטוח לאומי- הקליקו כאן) תחת "שירות אישי"
  2. באמצעות המוקד הממוחשב בטלפון 6050* (האישור המבוקש יישלח בדואר)
  3. באמצעות אפליקציית "ביטוח לאומי" לסמארטפון (האישור המבוקש יישלח בדואר). 
  4. באמצעות עמדה לשירות עצמי (למי שברשותו קוד אישי סודי) באגף הכנסות לשירותך.
  5. בשעות קבלת קהל של הביטוח הלאומי בנתניה כמפורט באתר הביטוח הלאומי (לאתר המוסד לביטוח לאומי- הקליקו כאן​).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

אישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור עירוניhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=36
אישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=29
בקשה להנחה על פי מבחן הכנסה/תקנהבקשה להנחה על פי מבחן הכנסה/תקנהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/1.pdfבקשה להנחה בתשלום ארנונהhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=26
בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/2.pdfטופס לשנת הכספים 2022
פניות בנושא הנחות בארנונה / בירורים בתשלומי ארנונהפניות בנושא הנחות בארנונה / בירורים בתשלומי ארנונהפניות ובירורים https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=51

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 קישורי סיכום

קישורים שימושיים