מידע ובירורים בנושאי ארנונה והיטל שמירה

​הוראות החוק בישראל קובעות כי מועד תשלום הארנונה הוא ב-1 בינואר בכל שנה (אלא אם מועצת העירייה קבעה מועד אחר). ביצוע התשלום מעבר ל-30 יום מהמועד האמור, מחייב תשלום של הפרשי ריבית והצמדה, זאת לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש''מ - 1980.

כל דחייה של תשלומי ארנונה עלולה להוביל לנקיטת צעדי אכיפה, דוגמת הגש​​ת תביעות משפטיות, הטלת עיקול על חשבונות בנק ו/או על משכורת, עיקול נכסים ועוד. יתר על כן, עלויות הליך גבייה אותו תידרש לבצע העירייה (תשלומי שכר טרחת עורך דין מטעם העירייה, אגרות בית המשפט והוצאה לפועל), מוטלות על החייב.

כדאי לדעת- הגשת בקשה להנחה על תשלום ארנונה או הגשת השגה בנוגע לגובה החיוב שנקבע, אינן מאפשרות את דחיית התשלומים, וכל טענה מסוג זה דינה להידחות.

על כן ניתן לומר בוודאות כי תשלום הארנונה במועד הנקוב הוא הצעד הנכון והמשתלם ביותר לכל תושב. יצויין כי עיריית נתניה מציעה לתושבי העיר מספר מסלולי תשלום, בהם כאלה המאפשרים פריסת תשלומים נוחה.

תשלום מראש

בראשית השנה נשלח לכל בעל נכס נדל"ן בנתניה חשבון ארנונה עבור השנה החדשה. ניתן לשלם את החשבון במזומן, באשראי או בהמחאה בכל סניפי הבנקים השונים, כולל בנק הדואר. כמו כן, ניתן לשלם את השובר בתשלום אחד במוקד הטלפוני או הממוחשב, או באמצעות כרטיס אשראי.​

היטל שמירה

בהתאם לאישור מועצת העיר נתניה, הנהלת העיר ומשרד הפנים, מופעל בנתניה חוק העזר לשמירה ואבטחה, במסגרתו מתוגברים שירותי השמירה והאבטחה, נוספו ניידות שיטור, וכן נוספו עובדים למערך הפיקוח והשיטור העירוני, כל זאת לצורך הגברת תחושת הביטחון של התושבים.

החל מחודש אוקטובר 2014 מתבצעת בנתניה גבייה של היטל בגובה 0.07 ₪ לכל מטר בנוי, המשמעות היא שמשפחה המתגוררת בדירת 100 מ"ר תשלם – 7 שקלים בממוצע לחודש. היטל השמירה מופיע בסעיף נפרד בהודעת חיוב הארנונה.​

בעקבות אישור חוק העזר, החלה לפעול בנתניה יחידת השיטור העירוני, בחלוקה למשמרות: בוקר, צהריים ולילה, כאשר כל משמרת מונה 15 פקחים. 

בנוסף החל לפעול צוות עירוני לאבטחת גני ילדים. הצוות כולל 10 פקחים רכובים על קטנועים. כמו כן, תוגבר המוקד העירוני במוקדנים ובתצפיתנים על צילומי מצלמות האבטחה הפזורות ברחבי העיר. 

מטרות

  • הגברת האבטחה והשמירה
  • תגבור פקחי שיטור עירוני 
  • תגבור ניידות סיור 
  • הפעלת צוות אבטחת גני ילדים.​

הנחה בהיטל שמירה

הזכאי להנחה בארנונה מכוח תקנה 2 * ו-7** לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג – 1993 (להלן- "תקנות ההנחות"), יהא זכאי להנחה בהיטל השמירה, בשיעור זהה לשיעור זכאותו להנחה מארנונה.​

הזכאים להנחה על פי תקנה 2*

 אזרח ותיק המקבל קצבת זיקנה מהביטוח הלאומי; נכה המקבל על פי חוק הביטוח הלאומי אחת מקצבאות אלה: קצבת זיקנה, קצבת שאירים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה. נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה מהביטוח הלאומי, נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה ע"י הביטוח הלאומי, נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור 90 אחוזים ומעלה; אסיר ציון; נכי רדיפות הנאצים; בעל תעודת עיוור; עולה חדש; הזכאי לגמלת סיעוד; הזכאי להנחה על בסיס הכנסה; חסיד אומות העולם; הורה עצמאי (כונה בעבר "הורה יחיד"); זכאי לגמלת ילד נכה.

הזכאים להנחה על פי תקנה 7**

"מבקש נזקק" כהגדרתו בתקנות ההנחות דהיינו: "(1) שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו. (2) שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי", אשר זכאי להנחה על פי החלטת ועדת ההנחות.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}