אכיפת חובות

​העירייה פועלת לגביית החיובים השונים שבאחריותה ולאכיפת החיובים שלא שולמו והפכו לחובות חלוטים.

בין יתר החובות אשר ניתן לפעול לגבייתם ע"פ פקודת המסים (גביה) נמנים חובות ארנונה, היטל שמירה, קנסות בתחומי החניה, חוקי העזר השונים, תכנון ובניה וקנסות שהטיל בית משפט.

חובות אלה נגבים בתחילה על ידי הפעלת אמצעי האכיפה המנויים בפקודת המסים ע"פ סד הזמנים והכללים הקבועים בדין.
 
יצוין כי בתום מיצוי ההליך במסלול הגבייה המנהלי, ובהתאם לנסיבות הפרטניות של החוב, מועברים חובות הארנונה והיטל השמירה לאכיפה במסגרת הליך גבייה אזרחי.