הנחות לנזקקים

הנחיות

 1. ​יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הנימוקים
 2. תקנה 7 קובעת כי "נזקק" הוא​: מחזיק/ה בדירה:
  שנגרמו לו או לה הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו/ה או של בן משפחתו/ה
  ​שארע לו או לה אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו/ה החומרי

רשאי להגיש בקשה להנחה. בקשה זו תופנה לוועדת ההנחות, שבסמכותה להעניק הנחה בשיעור של עד 70%.​ קישור להורדת טופס הבקשה הרלוונטי מופיע בתחתית עמוד זה.

הגשת בקשה לקבלת הנחה

בקשה לקבלת הנחה מטעמי "הוצאות רפואיות גבוהות במיוחד"​ יש להגיש על גבי הטופס המתאים בצירוף אישורים ומסמכים המפרטים את הכנסות כל בני הבית, ומאמתים את הסיבה לבקשה.

קישורים למילוי/הורדה של טופס בקשה לוועדת נזקק מופיעים בתחתית עמוד זה.​

מסמכים נדרשים:

 • אישורי הכנסה מכל מקור שהוא של כל בני הבית (מעל גיל 18) בחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר בשנה הקודמת (שנת 2022) (כולל גמלאות מביטוח לאומי או מכל מקור הכנסה אחר)
 • קבלות ואישורים על הוצאות רפואיות חריגות שבוצעו בשנת המס שבה מוגשת בקשת ההנחה
 • אישור רפואי עדכני
 • אישור על החזר כספי בגין ההוצאות מקופת חולים/חברת ביטוח/כל גורם אחר
 • כל מסמך אחר כפי שיידרש על ידי הפקיד המטפל או ועדת הנחות

חשוב לדעת:

 • לפני הגשת בקשה להנחה רצוי לבדוק אם קיימת זכאות להנחה מסיבות אחרות (כגון: הנחה מטעמים כלכליים, הנחה בגין נכות וכדומה)
 • אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להסב את חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה
 • לא תתקבל בקשה בשם של אדם אחר, אלא אם יצורף ייפוי כוח מתאים
 • בקשת ההנחה מועברת לוועדת הנחות אשר מתכנסת מעת לעת. יש להתאזר בסבלנות עד להחלטת הוועדה. עם החלטת הוועדה נשלחת הודעה על כך למבקש ההנחה
 • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את תשלום הארנונה. במקביל להגשת הבקשה יש להגיע להסדר תשלומים. כמו כן, אם ניתנה הנחה והארנונה לא שולמה, ההנחה תבוטל
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את נכונות הפרטים הרשומים בטופס

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

אישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור עירוניhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=36
אישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=29
בירורים בתשלומי ארנונה מגורים בירורים בתשלומי ארנונה מגורים פניות ובירורים https://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=86
בקשה להנחה על פי מבחן הכנסה - 2024בקשה להנחה על פי מבחן הכנסה - 2024https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/discount2024.pdfבקשה להנחה בתשלום ארנונהhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=93
בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/hanaha24needed.docx
פניות בנושא הנחות בארנונה בדירות מגוריםפניות בנושא הנחות בארנונה בדירות מגוריםפניות ובירורים https://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=51

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}