פרק ד'- שיעורי הארנונה לנכסים נוספים

  1. ​תיאור האזור- כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד.
  2. הגדרת סוגי הנכס והתעריפים ב- ש"ח למ"ר:

​מספר סידורי

​הגדרה

​קוד נכס

​תעריף למ"ר

​הערות

​1

​קרקע תפוסה לצרכי תעשיה

​701

18.12

​2

​קרקע תפוסה לכל מטרה אחרת

​702

​34


3​

​קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים​

​703

34

​4

​קרקע תפוסה לצרכי מכירת/השכרת/החסנת/הצגת רכב

​704

35.86​

​5

​רשתות שיווק מעל 1,000 מ"ר

​800

138.98

​6

​בנקים ומוסדות אשראי

​801

1476.14

​לרבות גלריות ומבנים המוחזקים על ידם

​7

​מנהלת מחוז של בנקים בכל האזורים כולל: מחסנים, ארכיונים (וכל מקום אחר המשמש אותה) 

​821

738.09

​50% מתעריף הנקוב לבנק

​8

​חברות ביטוח, למעט סוכני ביטוח

​824

499.09

​9

​קרקע תפוסה של תחנות דלק

​804

34


​דוכנים​10

​דוכני שוק

​809

340.71


​11

​דוכן שוק ויצמן

​818

340.71


​12

​דוכני שוק

​819

340.71


​13

​דוכן שוק חדש

​820

​340.71​​חניון


​14

חניון מקורה

​810

34


​14

​חניון לא מקורה

​811

34


​15

​חניונים (בין מקורים ובין שאינם מקורים) ללא תשלום והפתוחים לציבור הרחב ששטחיהם מעל 15,000 מ"ר יהיו מחויבים בארנונה בכל תחום שיפוט העירייה.

​814

16.08


​16

​בתי מלון


​16

​בתי מלון ששטחם עד 1000 מ"ר

​901

85.37


​16

​בתי מלון ששטחם מ-1001 מ"ר עד 2000 מ"ר

​902

89.36


​16

​בתי מלון ששטחם מ-2001 מ"ר עד 4000 מ"ר

​903

​94.65


​16

​בתי מלון ששטחם מ-4001 מ"ר ואילך

​904

98.7


​17

​מעונות המשמשים למגורים עולים

​907

141.92


​18

​אולמות המשמשים למשחקי כדורת וקארטינג

​908

113.53


​19

​מרכז ספורט ונופש (קאנטרי קלאב) שיש בו כל אלה לפחות בריכת שחיה, מגרשי ספורט ואולמות ספורט יחויב בכל האזורים לפי התעריף דלהלן: 

בעד שטח המבנים כולל בריכת שחיה מהמטר הראשון ואילך

​909

77.71


​19

​בעד שטח פתוח

​910

9.16


​20

​אצטדיונים לכדורגל - תעריפיהם של האצטדיונים לכדורגל (על כל מרכיביהם) ומגרשים פתוחים המשמשים לספורט בכל תחומי העיר יהיו זהים, הן במרכיב המבנה והן במרכיב הקרקע, לתעריפי מרכז ספורט ונופש (קאנטרי קלאב) המופיעים כיום בצו בקוד נכס 909 ו-910. לפי התעריף דלהלן:


​20

​למבנים

​912

77.71


​20

​בעד שטח קרקע (פתוח)

​913

9.16


​21

​חדרי טרנספורמציה של חב' החשמל ברחבי העיר נתניה

​815

192.09


​22

​"מערכת סולארית" - מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או תרמו-סולארית, אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע בפסקה (2) להגדרה "מיתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף 1 לכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), התש"ס-2000 


​22
​מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס

​22
​(א) לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם
​610
​0.66

​22
​(ב) לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם
​611
​0.33

​22
​(ג) לכל מ"ר שמעל 2 דונם
​612
​0.15

​22
​מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס

​22
​(א) בשטח של עד 10 דונם
​613
2.64

​22
​(ב) לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם
​614
1.31

​22
​(ג) לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם
​615
0.66

​22
​(ד) לכל מ"ר שמעל 750 דונם
​616
​0.33

​22
​קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית

​22
​(א) בשטח של עד 10 דונם
​617
2.64

​22
​(ב) לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם
​618
1.31

​22
​(ג) לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם
​619
​0.65

​22
​(ד) לכל מ"ר שמעל 750 דונם
​620
​0.33

​23
​מוזיאונים

​23
​מבנה המשמש אך ורק כמוזיאון כהגדרתו בסעיף 1 לחוק המוזיאונים התשמ"ג-1983 שבו אוסף מוצגים בעלי ערך תרבותי המוצגים בו באופן קבוע לציבור למטרת חינוך לימוד או עינוג למטרות רווח יחויב בכל העיר.
​827
109.83

​23
​מוזיאון כאמור לעיל שנעשה בו שימוש כמוזיאון ציבורי או פרטי ללא מטרות רווח שמתקיימים בו התנאים של סעיף 5(ט) לפקודת מיסי העירייה ומיסי ממשלה (פטורין) 1938.
​828
​יחויב ב-  33% מהתעריף הקבוע בפריט זה 36.24​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}