פרק ג'- שיעורי הארנונה למשרדים, שירותים, מסחר , תעשיה וחקלאות

מסחר

 • תיאור האזור- תחום שיפוט העיר יחולק ל- 2 אזורים בהתאם למפת אזורי המסחר שאושרה ע"י מועצת העירייה והנמצאת במשרדי אגף הכנסות העירייה
 • הגדרת סוגי הנכסים במסחר

​מספר​

​הגדרה

​קוד הנכס אזור 1

​קוד הנכס אזור 2

​1

​משרדים, שירותים ומסחר

​311

​321

​2

​משרדים, שירותים ומסחר

​312

​322


תחנות דלק, מרכז קניות, ובתי קולנוע

 • כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד
 • קוד הנכס ותעריפים​

​מספר

​הגדרה

​קוד נכס

​תעריפים

​1

​תחנות דלק

​803

​כמפורט לגבי אזור מס' 1 בטבלה שלהלן

​2

​מרכז קניות

​805

​כמפורט לגבי אזור מס' 1 בטבלה שלהלן

​3

​בתי קולנוע

​806

​כמפורט לגבי אזור מס' 1 בטבלה שלהלן​


תעריפי הארנונה ב-₪ לכל סוגי הנכסים בשני הסעיפים לעיל


​מספר

​השטח במטרים

​אזור מספר 1

​אזור מספר 2

​1

​לכל מ"ר עד 15 מ"ר

​340.71 ₪ למ"ר

​204.9 ₪ למ"ר

​2

​מ- 16 מ"ר עד 50 מ"ר

​323.75 ₪ לכל מ"ר נוסף

195.8 ₪ למ"ר נוסף

​3

​מ- 51 מ"ר עד 100 מ"ר

​260.36 ₪ לכל מ"ר נוסף

​155.1 ₪ לכל מ"ר נוסף

​4

​מ- 101 מ"ר עד 360 מ"ר

​171.98 ₪ לכל מ"ר נוסף 

​113.2 ₪ לכל מ"ר נוסף עד 435 מ"ר

​5

​מ- 361 מ"ר עד 1,000 מ"ר (אזור 1)

123.95 ₪ לכל מ"ר נוסף

​-

​6

​מ- 436 מ"ר עד 1,000 מ"ר (אזור 2)

​-

​93.95 ₪ לכל מ"ר נוסף

​7

​מ-1,001 מ"ר ומעלה

​135.8 ₪ לכל מ"ר נוסף

​101.9 ₪ לכל מ"ר נוסף​


 • קוד הנכס - 301- עסק מסחרי ששטחו מעל 15,000 מ"ר –81.65 ₪ למטר.​

מפלגות- בניינים המוחזקים ע"י מפלגות

 • כל תחום השיפוט של העיר יחשב כאזור אחד
 • קוד הנכס- 513 תעריף למ"ר –  73.39 ₪

גני ילדים פרטיים

 • כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד
 • קוד הנכס- 807 תעריף למ"ר- 150.85 ₪

מוסדות חינוך והשכלה ודומיהם שאינם פטורים מתשלום ארנונה על פי פקודת מיסי העירייה ומיסי ממשלה (פטורין), 1938. כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד

 • מוסדות כנ"ל הנמצאים בפיקוח משרד החינוך והתרבות או משרד העבודה והרווחה (כולל בתי ספר למחול).
  קוד הנכס- 812 תעריף למ"ר- 181.15₪.​
 • מוסדות כנ"ל שאינם נמצאים בפיקוח משרד החינוך והתרבות או משרד העבודה והרווחה.
  קוד הנכס- 813 תעריף למ"ר- 217.42 ₪.
 • מבני מכללות ואוניברסיטאות- מבני מכללות ואוניברסיטאות המוכרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה ששטחם עולה על 15,000 מ"ר, יחויבו בתעריף אחיד בכל האזורים
  קוד הנכס- 302 תעריף למ"ר 81.65₪ למ"ר.

בניני תעשיה ומלאכה 

מבנים המשמשים לתעשייה ומלאכה כולל: מוסכים מסגריות, נגריות וכו'.

 • כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד
 • קוד הנכס 401. לנכסי מדינה קוד הנכס 413
 • תעריפי הארנונה הכללית:
  3,500 מ"ר הראשונים- 163.88 ₪ למ"ר
  מהמטר ה-3,501 עד 5,000 מ"ר- 120.94 ₪ למ"ר
  מהמטר ה- 5,001 מ"ר ומעלה- 94.65 ₪  למ"ר

תעשיה חדשה ועתירת ידע

קוד הנכס 414 - כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד.

 • 3,500 מ"ר הראשונים- 149.88 ₪  למ"ר
 • מהמטר ה- 3,501 ומעלה- 63.1 ₪  למ"ר

מבנים המשמשים למספרות, קוסמטיקאיות

 • סוג נכס 415- אזור 1- 196.58 ₪  למ"ר
 • סוג נכס 416- אזור 2- 170.75 ₪  למ"ר

אדמה חקלאית, פרדסים ובתי אריזה

כל תחום השיפוט של העירייה ייחשב כאזור אחד.​

​מספר

​הגדרה

​קוד נכס

​תעריף למ"ר בש"ח

​תעריף ל-1,000 מ"ר בש"ח 

​1

​אדמה חקלאית

​601

​72.46

​2

​פרדסים

​602

72.46

​3

​בתי אריזה

​802

​43.11​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}