פרק ה' - הנחה מארנונה לאדמה חקלאית שלא נעשה בה שימוש בשנת שמיטה (הנחת חובה).

​הנחה מארנונה לאדמה חקלאית שלא נעשה בה שימוש בשנת שמיטה (הנחת חובה)

בהתאם לתיקון שנוסף לתקנות ההנחות בשנת התש"ע-2009 (סעיף 3ד') שם נאמר כדלקמן: "בשנת כספים שתחילתה במהלך שנת שמיטה (להלן- שנת הכספים), תקבע מועצה הנחה למחזיק של אדמה חקלאית שלא נעשה
בה שימוש חקלאי מטעמים של שמירת שמיטה במשך שמונה חודשים לפחות של אותה שנת כספים, ושהוכח
לגביה כי נעשה בה שימוש חקלאי בשנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו לשנת הכספים- בשיעור של 90 עד 100 אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהייתה מוטלת על אדמה זו באותה שנת כספים, אלמלא ההנחה; בתקנה זו- 
"אדמה חקלאית"- כהגדרתה בסעיף 269 לפקודת העיריות;
"שימוש חקלאי"- שימוש כאמור בהגדרה "אדמה חקלאית" שבסעיף 269 לפקודה האמורה.
מוצע לאמץ את ההנחה המקסימלית, בשיעור 100%, לנישומים שעומדים בתנאי התקנה הנ"ל.

​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}