פרק ה' - הנחה לנזקק

22. הנחה לנזקק

ה. ועדת הנחות - הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד 70 אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק; לעניין זה "נזקק"- מחזיק: 

1)שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו;
2)שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

החלטות ועדת ההנחות אינן טעונות אישור מועצת העירייה, אך תונחנה על שולחנה.​

​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}