פרק ד' - שיעורי הארנונה לנכסים נוספים

פרק ד'- שיעורי הארנונה לנכסים נוספים

1.תיאור האזור- כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד.
2.הגדרת סוגי הנכס והתעריפים ב- ש"ח למ"ר:​

​מס' מס'
​הגדרה
​קוד נכס
​תעריף למ"ר
​הערות
​1
​קרקע תפוסה לצרכי תעשיה​​701
​18.61
​2
​קרקע תפוסה לכל מטרה אחרת
​702
​34.91
​3
​קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים
​703
​34.91
​4
​קרקע תפוסה לצרכי מכירת/השכרת/החסנת/הצגת רכב
​704
​36.82
​5
​רשתות שיווק מעל 1,000 מ"ר
​800
​143.73
​6
​בנקים ומוסדות אשראי
​801
​1515.70
​לרבות גלריות ומבנים המוחזקים על ידם
​7
​מנהלת מחוז של בנקים בכל האזורים כולל:
מחסנים, ארכיונים (וכל מקום אחר המשמש אותה)
​821
​757.87
50% מתעריף הנקוב לבנק 
​8
​חברות ביטוח, למעט סוכני ביטוח
​824
​512.47
​9
​קרקע תפוסה של תחנות דלק
​804
​34.91

​דוכנים
​​
​10
​דוכני שוק
​809
​349.84

​11
​דוכן שוק ויצמן
​818
​349.84

​12
​דוכני שוק 
​819
​349.84

​13
​דוכן שוק חדש
​820
​349.84


​חניון

​14
​חניו מקורה
​810
​34.91

​חניון לא מקורה
​811
​34.91
​15
​חניונים (בין מקורים ובין שאינם מקורים) ללא תשלום והפתוחים לציבור הרחב ששטחיהם מעל 15,000מ"ר יהיו מחויבים בארנונה בכל תחום שיפוט העירייה.
​814
​16.51
​​
​​​​​16
​בתי מלון

​בתי מלון ששטחם עד 1000 מ"ר
​901
​87.66

​בתי מלון ששטחם מ-1001 מ"ר עד 2000 מ"ר
​902
​91.75

​בתי מלון ששטחם מ-2001 מ"ר עד 4000 מ"ר
​903
​97.19

​בתי מלון ששטחם מ-4001 מ"ר ואילך
​904
​101.35

​17
​מעונות המשמשים למגורים עולים
​907
​145.72

​18
​אולמות המשמשים למשחקי כדורת וקארטינג
​908
​116.57

​19

מרכז ספורט ונופש (קאנטרי קלאב) שיש בו כל אלה לפחות בריכת שחיה, מגרשי ספורט ואולמות ספורט יחויב בכל האזורים לפי התעריף דלהלן: 
בעד שטח המבנים כולל בריכת שחיה מהמטר הראשון ואילך 
​909
​79.79

​בעד שטח פתוח
​910
​9.41

20
אצטדיונים לכדורגל - תעריפיהם של האצטדיונים לכדורגל (על כל מרכיביהם) ומגרשים פתוחים המשמשים לספורט בכל תחומי העיר יהיו זהים, הן במרכיב המבנה והן במרכיב הקרקע, לתעריפי מרכז ספורט ונופש (קאנטרי קלאב) המופיעים כיום בצו בקוד נכס 909 ו-910. לפי התעריף דלהלן:
למבנים
בעד שטח קרקע (פתוח)
912
913


79.79
9.41

​21
​חדרי טרנספורמציה של חב' החשמל ברחבי העיר נתניה​​815
​197.24

​22
"מערכת סולארית" - מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או תרמו-סולארית, אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע בפסקה (2) להגדרה "מיתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף 1 לכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), התש"ס-2000 

​מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס​​​
​ ​ ​


​(א) לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם​​610
​0.68

​(ב) לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם
​611
​0.34


​(ג) לכל מ"ר שמעל 2 דונם
​612
​0.15

​​מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס
​ ​ ​


​(א) בשטח של עד 10 דונם
​613
​2.71


​(ב) לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם
​614
​1.35

​(ג) לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם
​615
​0.68

​(ד) לכל מ"ר שמעל 750 דונם
​616
​0.34

​​​​קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית
​(א) בשטח של עד 10 דונם
​617
​2.71

​(ב) לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם
​618
​1.35

​(ג) לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם
​619
​0.67

​(ד) לכל מ"ר שמעל 750 דונם
​620
​0.34

​23
​​מוזאונים
​ ​

​מבנה המשמש אך ורק כמוזיאון כהגדרתו בסעיף 1 לחוק המוזיאונים התשמ"ג-1983 שבו אוסף מוצגים בעלי ערך תרבותי המוצגים בו באופן קבוע לציבור למטרת חינוך לימוד או עינוג למטרות רווח יחויב בכל העיר.
​827
​112.77


​מוזיאון כאמור לעיל שנעשה בו שימוש כמוזיאון ציבורי או פרטי ללא מטרות רווח שמתקיימים בו התנאים של סעיף 5(ט) לפקודת מיסי העירייה ומיסי ממשלה (פטורין) 1938.
​828

יחויב ב-  33% מהתעריף הקבוע בפריט זה
37.21​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}