פרק ג' - שיעורי הארנונה למשרדים, שירותים, מסחר, תעשיה וחקלאות

פרק ג'- שיעורי הארנונה למשרדים, שירותים, מסחר , תעשיה וחקלאות

1.מסחר
א. תיאור האזור- תחום שיפוט העיר יחולק ל- 2 אזורים בהתאם למפת אזורי המסחר שאושרה ע"י מועצת העירייה והנמצאת במשרדי אגף הכנסות העירייה.
ב. הגדרת סוגי הנכסים במסחר 
​מס'
הגדר​ה
קוד הנכס אזור 1 ​קוד הנכס אזור 2​
​1
​משרדים, שירותים ומסחר
​311
​321
​2
​משרדים, שירותים ומסחר
​312
​322
2.תחנות דלק, מרכז קניות, ובתי קולנוע
א.כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד.
ב. קוד הנכס ותעריפים
​מס'
הגדרה​
קוד נכס​
תעריפים​
1
​תחנות דלק
​803
​כמפורט לגבי אזור מס' 1 בטבלה שלהלן
​2
​מרכז קניות
​805
​כמפורט לגבי אזור מס' 1 בטבלה שלהלן
​3
​בתי קולנוע
​806
​כמפורט לגבי אזור מס' 1 בטבלה שלהלן

תעריפי הארנונה ב-₪ לכל סוגי הנכסים בסעיפים 1-2 לעיל
​מס'
השטח במטרים
​אזור מס' 1


אזור מס' 2
​1
​לכל מ"ר עד 15 מ"ר
349.84 ש"ח למ"ר​
 210.38 ₪ למ"ר​
​2
​מ- 16 מ"ר עד 50 מ"ר
​332.43 ש"ח לכל מ"ר נוסף
​ 201.09 ₪ למ"ר נוסף
​3
​מ- 51 מ"ר עד 100 מ"ר
​ 267.34 ש"ח ₪ לכל מ"ר נוסף
​ 159.23 ₪ לכל מ"ר נוסף
​4
​מ- 101 מ"ר עד 360 מ"ר
​ 176.59 ש"ח לכל מ"ר נוסף 
​116.23 ₪ לכל מ"ר נוסף עד 435 מ"ר​

​5
 מ- 361 מ"ר עד 1,000 מ"ר (אזור 1)
​127.27 ₪ לכל מ"ר נוסף
​-----
​6

מ- 436 מ"ר עד 1,000 מ"ר (אזור 2)
​------
​ 96.47 ₪ לכל מ"ר נוסף
​7
​מ-1,001 מ"ר ומעלה
​ 139.47 ₪ לכל מ"ר נוסף
​ 104.60 ₪ לכל מ"ר נוסף
8. קוד הנכס - 301 - עסק מסחרי ששטחו מעל 15,000 מ"ר - 83.84 ₪ למטר​

3.מפלגות -בנינים המוחזקים ע"י מפלגות
כל תחום השיפוט של העיר יחשב כאזור אחד.
קוד הנכס- 513 תעריף למ"ר –  75.36 ₪.

4.גני ילדים פרטיים
כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד.
קוד הנכס- 807 תעריף למ"ר- 154.89 ₪.

5.מוסדות חינוך והשכלה ודומיהם שאינם פטורים מתשלום ארנונה על פי פקודת מיסי העירייה ומיסי ממשלה (פטורין), 1938. כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד.
א.מוסדות כנ"ל הנמצאים בפיקוח משרד החינוך והתרבות או משרד העבודה והרווחה (כולל בתי ספר למחול).
קוד הנכס- 812 תעריף למ"ר- 186 ש"ח.

ב.מוסדות כנ"ל שאינם נמצאים בפיקוח משרד החינוך והתרבות או משרד העבודה והרווחה.
קוד הנכס- 813 תעריף למ"ר- 223.25 ₪.

ג.מבני מכללות ואוניברסיטאות
מבני מכללות ואוניברסיטאות המוכרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה ששטחם עולה על 15,000 מ"ר, יחויבו בתעריף אחיד בכל האזורים.
קוד הנכס- 302 תעריף למ"ר 83.84 ש"ח למ"ר.

6.בניני תעשיה ומלאכה 
מבנים המשמשים לתעשייה ומלאכה כולל: מוסכים מסגריות, נגריות וכו'.
א. כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד.
ב. קוד הנכס 401. לנכסי מדינה קוד הנכס 413.
ג. תעריפי הארנונה הכללית:
1) 3,500 מ"ר הראשונים  168.27 ש"ח  למ"ר.
2) מהמטר ה- 3,501 עד 5,000 מ"ר    124.18 ₪  למ"ר.
3) מהמטר ה- 5,001 מ"ר ומעלה        97.19 ₪  למ"ר.

7.תעשיה חדשה ועתירת ידע
קוד הנכס 414 - כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד.
1) 3,500 מ"ר הראשונים 153.90 ש"ח  למ"ר.
2) מהמטר ה- 3,501 ומעלה 64.79 ₪  למ"ר.

8.מבנים המשמשים למספרות, קוסמטיקאיות
1) סוג נכס 415- אזור 1 201.85 ₪  למ"ר.
2) סוג נכס 416- אזור 2 175.33 ₪  למ"ר.

9.אדמה חקלאית, פרדסים ובתי אריזה
כל תחום השיפוט של העירייה ייחשב כאזור אחד.

​מס'
​הגדרה
קוד נכס​
​תעריף למ"ר בש"ח
​תעריף ל - 1,000 מ"ר בש"ח
​1
​אדמה חקלאית
​601
​74.40
​2
​פרדסים
​602
​74.40
​3
​בתי אריזה
​802
​44.87

​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}