פרק ג'- שיעורי הארנונה למשרדים, שירותים, מסחר, תעשייה וחקלאות

מסחר

 1. תיאור האזור- תחום שיפוט העיר יחולק ל- 2 אזורים בהתאם למפת אזורי המסחר שאושרה על ידי מועצת העירייה והנמצאת במשרדי אגף הכנסות העירייה.

 2. הגדרת סוגי הנכסים במסחר.​

​מספר
​הגדרה
קוד הנכס אזור 1​
קוד הנכס קוד 2​
​1
​משרדים, שירותים ומסחר
​311
​321
​2
​משרדים, שירותים ומסחר
312
​322

תחנות דלק, מרכז קניות, ובתי קולנוע

 1. כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד.
 2. קוד הנכס ותעריפים.​
​​מספר
​​הגדרה
​קוד נכס
​תעריפים
​1
​תחנות דלק
​803
​כמפורט לגבי אזור מס' 1 בטבלה שלהלן
2​
​מרכז קניות
​805
​כמפורט לגבי אזור מס' 1 בטבלה שלהלן
​3
​בתי קולנוע
​806
​כמפורט לגבי אזור מס' 1 בטבלה שלהלן

תעריפי הארנונה ב-₪ לכל סוגי הנכסים בסעיפים 1-2 לעיל​

​מספר
​השטח במטרים
​אזור מספר 1
אזור מספר 2​
​1
​לכל מ"ר עד 15 מ"ר
​329.78  ₪ למ"ר
​198.31 ₪ למ"ר
​2
​מ-16 מ"ר עד 50 מ"ר
​313.35 ₪ לכל מ"ר נוסף
​150.09 ₪ לכל מ"ר נוסף
189.55 ₪ למ"ר נוסף​3
​מ-51 מ"ר עד 100 מ"ר
​252 ₪ לכל מ"ר נוסף
​150.09 ₪ לכל מ"ר נוסף
​4
​מ-101 מ"ר עד 360 מ"ר
​166.46 ₪ לכל מ"ר נוסף 
109.57 ₪ לכל מ"ר נוסף
​עד 435 מ"ר
​5
​מ-361 מ"ר עד 1,000 מ"ר (אזור 1)
​119.97 ₪ לכל מ"ר נוסף
​---
​6
​מ-436 מ"ר עד 1,000 מ"ר (אזור 2)
​---
​90.93 ₪ לכל מ"ר נוסף
​7
​מ-1,001 מ"ר ומעלה
​131.47 ₪ לכל מ"ר נוסף
​98.60 ₪ לכל מ"ר נוסף

 • קוד הנכס - 301- עסק מסחרי ששטחו מעל 15,000 מ"ר –79.03 ₪ למטר.​

מפלגות -בנינים המוחזקים על ידי מפלגות

 • כל תחום השיפוט של העיר יחשב כאזור אחד.
 • קוד הנכס- 513 תעריף למ"ר – 67.15 ₪.

גני ילדים פרטיים

 • כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד.
 • קוד הנכס- 807 תעריף למ"ר- 146.01 ₪.

מוסדות חינוך והשכלה

מוסדות חינוך והשכלה ודומיהם שאינם פטורים מתשלום ארנונה על פי פקודת מיסי העירייה ומיסי ממשלה (פטורין), 1938. כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד.

 • מוסדות כנ"ל הנמצאים בפיקוח משרד החינוך והתרבות או משרד העבודה והרווחה (כולל בתי ספר למחול). קוד הנכס- 812 תעריף למ"ר- 175.33 ₪.
 • מוסדות כנ"ל שאינם נמצאים בפיקוח משרד החינוך והתרבות או משרד העבודה והרווחה. קוד הנכס- 813 תעריף למ"ר- 210.44 ₪.
 • מבני מכללות ואוניברסיטאות -מבני מכללות ואוניברסיטאות המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה ששטחם עולה על 15,000 מ"ר, יחויבו בתעריף אחיד בכל האזורים. קוד הנכס- 302 תעריף למ"ר 79.03 ₪ למ"ר.

בניני תעשיה ומלאכה 

מבנים המשמשים לתעשייה ומלאכה כולל: מוסכים מסגריות, נגריות וכו'.

 • כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד.
 • קוד הנכס 401. לנכסי מדינה קוד הנכס 413.
 • תעריפי הארנונה הכללית:
 1. 3,500 מ"ר הראשונים 158.62 ₪ למ"ר.
 2. מהמטר ה-3,501 עד 5,000 מ"ר - 117.06 ₪ למ"ר.
 3. מהמטר ה-5,001 מ"ר ומעלה - 91.61 ₪ למ"ר.

תעשיה חדשה ועתירת ידע

קוד הנכס 414 - כל תחום השיפוט של העיר ייחשב כאזור אחד.

 1. 3,500 מ"ר הראשונים - 145.07 ₪ למ"ר.
 2. מהמטר ה- 3,501 ומעלה -  61.08 ₪ למ"ר.

מבנים המשמשים למספרות, קוסמטיקאיות

 1. סוג נכס 415- אזור 1 - 190.27 ₪ למ"ר.
 2. סוג נכס 416- אזור 2 - 165.27 ₪ למ"ר.

אדמה חקלאית, פרדסים ובתי אריזה

כל תחום השיפוט של העירייה ייחשב כאזור אחד.​

​​מספר
​הגדרה
​קוד נכס
​תעריף למ"ר בשקלים
​תעריף ל-1000 מ"ר בשקלים
​1
​אדמה חקלאית
​601
​70.13
​2
​פרדסים
​602
​70.13
​3
​בתי אריזה
​802
​42.30

​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}