הנחה לנזקק

  • ​ועדת הנחות- הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד 70 אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק;

לעניין זה "נזקק"- מחזיק:

  1. שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו;
  2. שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.
  • החלטות ועדת ההנחות אינן טעונות אישור מועצת העירייה, אך תונחנה על שולחנה.

​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}