הנחה על פי הכנסה חודשית ממוצעת

​הנחה על פי הכנסה חודשית ממוצעת: תקנה 2(א)(8)(א)לתקנות ההנחות

טבלת קריטריונים- הכנסה לנפש מספר סידורי 13

​מספר נפשות

​הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו בשקלים חדשים בשנת הכספים 2020

​1

​עד 2,889

​2,889 - 3,322

​3,322 - 3,755

​3,755 - 5,300​

2​

​עד 4,334

​4,334 - 4,984

​4,984 - 5,634

​5,634 - 7,951

​3

​עד 5,027

​5,027 - 5,781

5,781 - 6,535​

​6,535 - 9,223

​4

​עד 5,720

​5,720 - 6,578

​6,578 - 7,436

​7,436 - 10,494

​5

​עד 7,239

​7,239 - 8,325

​8,325 - 9,411

​9,411 - 13,282

​6

​עד 8,759

​8,759 - 10,073

​10,073- 11,387

​11,387 - 16,070

​שיעור הנחה

​72%

​54%

​36%

​18%


​מספר נפשות
​הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו בשקלים חדשים בשנת הכספים 2020
​7
​עד  10,279
​10,279 - 11,821
​11,821 - 13,362
​13,362 - 18,858​
​8
​עד 11,798
​11,798 - 13,568
​13,568 - 15,338
​15,338 - 21,646
​9
​עד 13,318
​13,318 - 15,316
​15,316 - 17,313
​17,313 - 24,434
​10 ומעלה
​עד 1,480 לנפש
עד 1,702 לנפש
​עד 1,924 לנפש
​עד 2,715 לנפש
​שעור הנחה
​81%
​63%
​45%
27%​
  • עדכונים ו/או שינויים ו/או התאמות של המחוקק כפי  שיעודכנו על ידי שר הפנים בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה),  התשנ"ג-1993 לשנת המס 2021, אם יהיו כאלה יעודכנו בהתאם למתחייב מאותן  תקנות.
  • הנחה על פי תקנה 2(א)(8)(א) לתקנות ההנחות (הנחה על בסיס הכנסה), תינתן בגין 130 מ"ר בלבד משטחו של הנכס, הן לשכיר והן לעצמאי.

​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}