דף מידע תכנוני

​מהו- דף מידע תכנוני?

דף מידע תכנוני (מידע על פי סעיף 119א' לחוק) מהווה אסמכתא כתובה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה על התכניות החלות בקרקע והזכויות והמגבלות הנובעות מהן- תכניות מאושרות ותכניות בהליכי אישור והכנה. 

למה משמש דף מידע תכנוני?

דף מידע תכנוני יכול לשמש בעלי מגרשים ובעלי עניין, שמאי מקרקעין, עורכי דין ואחרים כאסמכתא חתומה של הוועדה המקומית לזכויות ומגבלות בניה סטטוטוריות בקרקע. 

אסמכתא זו יכולה לשמש למשל לצורך ביצוע עסקאות במגרש, ברור יתרת זכויות לבנייה וכד. אך אינו יכול לשמש לצורך הגשת בקשה להיתר. 

כיצד ניתן לקבל דף מידע תכנוני?

בעמוד זה תוכל להגיש בקשה לקבלת דף מידע תכנוני ולשלם את אגרת המידע הנדרשת לטיפול בהפקתו.

על מנת לבצע את ההזמנה, יש למלא את השדות הרלוונטיים בטופס ההזמנה ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "תשלום מידע". התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי.

יש לעקוב אחר השלבים על פי ההוראות המופיעות על גבי המסך.

בתום הפעולה יופיע על גבי המסך אישור ביצוע תשלום, אותו יש לשמור לצורך מעקב. 

לתשומת לבך:

  • התשלום מהווה הזמנת דף מידע תכנוני
  • דף מידע תכנוני יימסר בדואר לכתובת שהוזנה על ידכם בהזמנה

מתי אקבל את דף המידע התכנוניי?

דף מידע תכנוני יימסר לא יאוחר מ-30 ימים (קלנדרי) מיום ביצוע התשלום.

​​​​​​​​​​​