כרטיס מתחם 74

​כרטיס מתחם מספר: 74

אזור לב העיר – מתחמי השוק

מהדורה מס' 1 – מרס 2023

מסמך זה הינו חלק מדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנדסה. מדיניות זו אינה כובלת את שיקול דעתה של הוועדה המקומית וכל החלטה תתקבל ע"י מוסד התכנון.

תיאור מתחם:​

מקום:

 בין הרחובות שוהם, ששת הימים, ויצמן, יהלום.

מתחם מספר 74, מפה וצילום אוויר

גוש

חלקה

​כתובת

​מספר יחידות דיור

​מספר קומות

שנה

​שטח חלקה במ"ר

הערות

8266

​107

​היהלום 1א'

​1

​1

​-

​543

-לפי מדידה ידנית, חלק מחלקה גדולה

- שטח ביעוד דרך 

​8267

​717

​ויצמן 12 א, ב

​1

​1

​1962

​1357

​- לפי מדידה ידנית, חלק מחלקה גדולה

- שטח ביעוד דרך ושצ"פ

​8267

​714

​ויצמן 14

​-

​5

​1983

​1033

​8267

​713

​ויצמן 16

​24

​5

​1957

​1033

​-לפי בדיקת היתר

​8267

​712

​ויצמן 18

​24

​5

​1957

​1050


​8267

​547

​ויצמן 20

​18

​6

​1971

​1003

​-לפי בדיקת היתר

​8267

​548

​ויצמן 22

​-

​6

​1975

​1003

​-לפי בדיקת היתר

​8267

​971

​ויצמן 24 / שוהם 29

​-

​3

​1991

​1621

​-משרדים

​8267

​904

​ששת הימים 20

​26

​9

​1976

​1297

​-לפי בדיקת היתר

​8267

​900

​ששת הימים 22

​18

​6

​1979

​1060


​8267

​555

​שוהם 27

​-

​8

​1974

​591

​-לפי בדיקת היתר

​8267

​556

​שוהם 25

​-

​3

​1950

​556


​8267

​707

​שוהם 23 א, ב

​1

​2

​1950

​1468


​8267

​708

​שוהם 21

​-

​2

​1960

​1824

​-מבני שוק "שוק הזהב". מסחר, כולל קירוי בין המבנים​

​-

​709

​שוהם 21

​-

​-

​-

​-

​-

​-

​710

​שוהם 21

​-

​-

​-

-​

​-

​8266

​100

​שוהם 13

​-

​-

​-

​309


​8266

​94

​שוהם 13

​-

​1

​1960

​286


​8267

​711

​שוהם 13

​-

-

​-

​334


​8266

​103

​היהלום 1

​-

​1

​1960

​986


​סה"כ

​111 יחידות דיור

​16,351 מ"ר

נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בנייה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה, עדיפים היתרי הבנייה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

מרכז לב העיר, בין הרחובות שוהם, ששת הימים, שד' ויצמן, יהלום. מצוי בלב ליבו של שוק נתניה.

שטח מתחם:

כ- 16 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ב', מסחרי ג' ומסחרי ה' ושטח למבני ציבור לפי נת/100/ש/1, אזור מגורים מיוחד לפי נת/5/267, דרך מוצעת ושטח ציבורי פתוח לפי נת/309, דרך מוצעת לפי נת/1/101.

טיפוסי בינוי קיימים:

מבני המגורים בגובה 5-9 קומות, מבני שוק מסחריים נמוכים.

מגרשים:

מגוונים.

שירותי ציבור:

גני ילדים: במתחם זה לא קיימות כיתות גן בטווח הליכה של כ- 250 מ'. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 8 כיתות גן. 

בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיים בית ספר ממלכתי אחד. בטווח של 750 מ'  קיימים 7 מוסדות: 3 חרדיים, 2 ממלכתיים דתיים, 2 ממלכתיים . 

חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' אין בית ספר ממלכתי. ישנם 8 בתי ספר – 3 חרדיים, 2 ממלכתיים דתיים, 2 פרטיים, אחד מיוחד. 

בריאות: המתחם נהנה מהקרבה ללב העיר ומשורת בסניפים מקצועיים של קופת חולים אחת ברדיוס של כ-500 מ'. 

בתי כנסת: קיימים בתי כנסת בטווח הלי​כה של 250- 500 מ'. 

קהילה: בטווח 500 מ' קיימים מועדוניות, דיור מוגן (פרטי), מועדוני גמלאים, מרכז לפעילות גיל הזהב, מרכז לנוער, היכל התרבות, סניף תנועת נוער, מתנ"ס. 

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם בסמוך לשד' ויצמן ובטווח הליכה של 150-400 מ' לרחוב הרצל המשורתים בתחבורה ציבורית. המתחם ממוקם במרחק של עד 400 מ' מהתחנה המרכזית.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025": שד' ויצמן ורחוב הרצל מתוכננים לכלול נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית בשירות גבוה.

שבילי אופניים: בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025" מתוכננים שבילי אופניים ברחוב הרצל ובשד' ויצמן. בחלק המערבי של רחוב הרצל קיים שביל אופניים. 

הנחיות כלליות:

המתחם מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי. לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38. ככלל יותרו שיפוצי חזיתות. חיזוק ועיבוי לפי הנחיות פרטניות.

1. תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם. 

גמישות: תותר הכנת תכנית צל לחלק מהמתחם באישור מהנדס העיר. תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980.

2. יחס יחידות דיור:

על פי המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3-3.5. יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למתווה התכנוני שיאושר ומאפייני המתחם.

3. תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע, הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר. 

​4. תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר+12 מ"ר+ מרפסת בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר. 

5. תמהיל יחידות דיור:

​​א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120- 115 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק). גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים שינומקו. 

ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6. הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
 • בשד' ויצמן –  יותר גובה בינוי עד 35 קומות ברוטו (ק+33+גג). חזית מסחרית מחייבת. 
 • ברח' שוהם יותר גובה בינוי עד 25 קומות ברוטו (ק+23+גג). חזית מסחרית מחייבת.
 • ​​ברח' היהלום יותר גובה בינוי עד 25 קומות ברוטו (ק+23+גג). חזית מסחרית מחייבת.
 • ​מעל חזית מסחרית תותר בכפוף לאישור מהנדס העיר תוספת קומות לתעסוקה ומשרדים. שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.

ב. תכנון המבנים החדשים בכלל והחזית המסחרית בפרט ברחובות שוהם והיהלום, ידגיש ויכלול אלמנטים לשימור אופי השוק, תוואי המעברים הקיימים והעצמתם, קירוי מתאים וכדו'. 

ג. בנייה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית (עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית. כל הדירות יכללו לפחות 2 כיווני אוויר.

ד. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.

ה. זיקות הנאה: לצורך מעברים מקורים (קיימים וחדשים), הרחבת זכויות הדרך, רמפות משותפות ומעברים של כלי רכב בין חניונים (כמפורט גם בס"ק ו',ז').

ו. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך. 

ז. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי. גמישות: צמצום רוחב זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.​


7. בניינים בבני​יה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.19​80, תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד. ככל ויידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי.

בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות בלבד (למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

8. הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בנייה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי לתעודת גמר.

9. הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה. 

ב. שטחים וזכויות בנייה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10. גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת הציבורית. 

ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים שקבלו היתר לאחר 1.1.1980, או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.

ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה באישור מהנדס העיר וככל שיידרש במסגרת התכנון המפורט.

11. מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38. 

מסמך זה מהווה חלק ממסמך מדיניות כהגדרתו, בסעיף 4.1.1 בתכנית המתאר הכוללנית נת/2035.

12. שלביות:

א. תנאי למימוש תכנון מפורט, עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה ביצוע בדיקה תחבורתית (בה"ת) כוללת למרכז העיר.

ב. תנאי למימוש תכנון מפורט, עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה מענה לבית ספר על יסודי ממלכתי.

הנחיות חברתיות:

אפיון המתחם:

 • דרגה חברתית: 3.
 • שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
 • סוחרים: חזית מסחרית בבניינים ברחוב ויצמן, מבנים מסחריים בלבד על רחוב שוהם והיהלום. 

הנחיות:​​

 • הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית במסלול מיסוי".
 • דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון. 
 • סקר חברתי: יש לערוך סקר חברתי מפורט.
 • קרן תחזוקה: בהתאם למדיניות העירונית – 75% מהדירות לתקופה של 5 שנים.
 • לאור ריבוי הסוחרים, יש להציג תוכנית ליווי לבעלי המסחר, לרבות פתרונות לתקופת הבנייה.

היטלי השבחה:​

בהתאם להחלטת מועצת העיר, יחולו היטלי השבחה מלאים (50%). 

​​הנחיות פרטניות:

​מתחם משנה א' - בניינים לפינוי בינוי:

גוש
חלקה
כתובת
​8267
​713
​ויצמן 16
​8267
​712
​ויצמן 18
​8267
​547
​ויצמן 20*
​8267​
​555
​שוהם 27*

​​גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר גריעת מגרש מתחום התכנון.​

גמישות: בכפוף לייעול התכנון והתועלת הציבורית, ובאישור מהנדס העיר, ניתן יהיה לכלול במתחם התיכנון את המגרשים בגוש 8267 חלקות 707 (שוהם 23) ו/או- 708-710 (שוהם 21). ככל שחלקות אלו או חלק מהן יכללו בתחום התיכנון, יומלץ בגינם פי 2 מהמותר ועד 30 יח"ד לדונם. 

גמישות: בכפוף לייעול התכנון והתועלת הציבורית, ובאישור מהנדס העיר, ניתן יהיה לכלול במתחם התיכנון את המגרשים בגוש 8267 חלקה 556 (שוהם 25). ככל שחלקה זו תיכלל בתחום התיכנון, יומלץ בגינה פי 2 מהמותר ועד 30 יח"ד לדונם. 

* בכפוף לאישור מה"ע והצגת תועלת תיכנונית/ציבורית, יבחן צירופו למתחם הפינוי בינוי. 

** יש לערוך ניתוח היתרי בנייה. ככל ולא קיימים היתרי בנייה ליח"ד, ככל שחלקה זו תיכלל בתחום התיכנון, יומלץ בגינה פי 2 מהמותר ועד 30 יח"ד לדונם. 

 • גוש 8267 חלקה 717  ויצמן 12 א-ב: שטח עירוני. יינתנו הנחיות פרטניות.
 • ​גוש 8267 חלקה 711, גוש 8266 חלקה 94 – שוהם 13:​ בניין עמידר. יינתנו הנחיות פרטניות.
 • גוש 8266 חלקה 103  – היהלום 1: ניתנו הנחיות פרטניות לקידום פרויקט. ככל ויחלפו 12 חודשים ממועד פרסום כרטיסיה זו וטרם נידונה תכנית מפורטת רלוונטית בוועדה המקומית, יחולו על חלקה זו הנחיות ס"ק א' כמפורט (בכפוף לאישור מהנדס העיר ובכפוף לצירוף לתוכנית פינוי בינוי במתחם משנה א', ייעול התיכנון/התועלת הציבורית, יומלץ עד פי 2 מהמצב המאושר ולא יותר מ-30 יח"ד לדונם). 

במגרשים המפורטים להלן:

 מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבנייה ניתן לפני 1.1.1980, תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים. 

גוש

חלקה

כתובת

​8267

​900

​ששת הימים 22

​8267

​904

​ששת הימים 22

​8267

​548

​ויצמן 22


במגרשים המפורטים להלן:

היתר הבנייה ניתן לאחר 1.1.1980. תתאפשר התחדשות באמצעות מסלול שיפוצי חזיתות בלבד.

גוש
חלקה
כתובת
​8267
​714
​ויצמן 14
​8267
​971
​ויצמן 24 / שוהם 29


​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

​​עיריית נתניה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.

הנכם מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​.​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים