כרטיס מתחם 72

אזור מרכז העיר צפון – מזרח

כרטיס מתחם מספר: 72 (​מהדורה מספר 2)

תיאור מתחם

מקום :

בין הרחובות שד' ויצמן, בארי, ששת הימים ומשה שפירא
​גוש
​חלקה
​כתובת
​יח"ד
קומות​
שנה​
שטח חלקה למגורים במ"ר​
הערות​
​8267
​87
​ויצמן 
​32
​4
​1953
​1062
​8267
​109
​300
​ע"ד מדידה
​8267
​88
​ששת הימים 19
​18
4​​1953
1050​
​8267
​89
​ששת הימים 21
​12
​4
​1964
506​
​8267
​90
​בארי 1
​12
​7
​1971
​511
​8267
​91
​​בארי 3
​8
​4
​1969
​499
​8267
​92
​​בארי 5
​10
​5
​1983
​498
​8267
​86
​ויצמן 30
27​​6
​1968
​1124
​8267
​93
​​בארי 7
​8
​4
​1985
​498

​8267
​85
ויצמן 32
​24
​6
​1973
​1099

​8267
​94
​​בארי 9
​9
​6
​2016
​499

​8267
​58
​​ויצמן 34
​12
​6
​1982
​808

​8267
​65
​​בארי 11
​8
​4
​1980
​284

​95
​212

​8267
​64
​​בארי 13
​6
​5
​1991
​500

​8267
​57
​ויצמן 36
​21
​6
​1974
​1000

​8267
​56
​ויצמן 38
​30
​6
​1965
​​1000

​8267
​55
​ויצמן 40
​21
​6
​1973
​1049

​8267
​54
​ויצמן 42
​16​​
​4
​1964
​​1000
​עפ"י בדיקת היתר
​8267
​63
​​בארי 15
​6
​4
​1994
​500

​8267
​62
​​בארי 17
​2
​2
​1950
​500

​8267
​61
​​בארי 19
​4
​2
​1960
​500

​8267
​59
​​בארי 21
​14
​6
​1982
​498

​8267
​60
​​בארי 23
​14
​6
​1982
​500

​8267
​43
​​בארי 25
​12
​3
​1951
​1002

​8267
​42
​​בארי 27
​16
​6
​1978
​1002

​8267​
​41
​​בארי 29
​17
​5
​1973
​1002

​8267
​39
​ויצמן 44 א'
​6
3​​1959
​1000

​ויצמן 44 ב'
​6
3​
​8267
​38
​ויצמן 46 א'
​6
​3
​1959
​1000

​ויצמן 46 ב'
​6
​3


​8267
​37
​ויצמן 48 א'
​8
​8
​2010
​1000

​ויצמן 48 ב'
​8
​8
​1980

​8267
​36
​ויצמן 50
​17
​8
​2005
​1005

​8267
​40
​​בארי 31
​12
​4
​1970
​1002

​8267
​918
​-
​-
​-
​426
​ביעוד שביל
​8267
​921
​-
​-
​-
​1970
​1210
​ביעוד שב"צ (גן ילדים)
​8267
​920
​ויצמן 52
​34
​9
​1984
​1500

​8267
​919
​​בארי 35
​30
​9
​1983
​1500

​8267
​922
​-
​-
​-
​-
​1000
​שצ"פ
​סה"כ


​492
​29,648 מ"ר *כולל שטחים לפני הפקיעה

נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה,
עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מזרח העיר, בין הרחובות: שד' ויצמן, בארי, ששת הימים ומשה שפירא.

שטח מתחם:

כ- 30 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ו' ו-א' לפני נת/100/ש, מגורים מיוחד, שטח ציבורי פתוח ושטח לבנייני ציבור לפי
נת/3/553 ,מגורים ב' לפי נת/מק/46/553

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם הינו מגוון. רבים מהבניינים נבנו לאחר שנת 1980 ו/או בבניה גבוה.

מגרשים:

חלק מהמגרשים בגודל של כ- 0.5 דונם וחלקם בגודל של כ- 1 דונם.

שירותי ציבור:

גני ילדים:

במתחם קיימות 2 כיתות גן בטווח 250 מ'. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 12 כיתות גן.

בתי ספר יסודיים:

קיימים 2 בתי ספר בטווח ה-500 מ': 1 בית ספר ממלכתי ו-1 בית ספר ממלכתי דתי. בטווח של 750 מ' קיימים 2 בתי ספר ממלכתיים ו- 5 בתי ספר ממלכתי דתי.

חינוך על יסודי:

בטווח של 1500 מ' קיימים 3 תיכונים, ממלכתי,
ממלכתי דתי וחרדי.

שירות​י בריאות:

בטווח 500 מ' קיימת קופת חולים אחת.

בתי כנסת:

במתחם 12 בתי כנסת בטווח ה-500 מ'.

קהילה:

המתחם לא נהנה משירותי קהילה.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם לאורך רחוב ויצמן המהווה ציר תנועה משמעותי, לאורכו עוברת תחבורה ציבורית עירונית.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"נתיב העדפה ברשת "מהיר לעיר" מתוכנן בשד' ויצמן. המתחם נהנה מרשת מגוונת
ותחבורה ציבורית טובה.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר" מתוכננים שבילי אופניים לאורך שד' ויצמן.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות חלקית בלבד. ככלל יותרו שיפוצי חזיתות. עיבוי במקרים נקודתיים. פינוי בינוי ותמ"א 38
עפ"י הנחיות פרטניות.

1 .תכנון מתחמי:

בשל ריבוי הבניה החדשה במתחם (לאחר 1.1.1980), תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום
תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם
משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני
 1.1.1980

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.2-3.5 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני מתחם המשנה הקיימים.

3 .תועלת ציבורית:

כל מתחם משנה יחוייב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת
הקרקע, הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם
לפרוגרמה ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. יתוכננו גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
  •  בשדרות ויצמן יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
  •  ברח' בארי יותר גובה בינוי עד 10 קומות ברוטו (ק+8+גג).
  •  ברח' ששת הימים יותר גובה בינוי עד 25 קומות ברוטו (ק+23+גג). חזית מסחרית מחייבת.
  •  מעל חזית מסחרית תותר תוספת קומות לתעסוקה ומשרדים. שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
ה. זיקת הנאה לציבור ברוחב של לא פחות מ- 2 מטר ברחוב בארי וברחוב ששת הימים. גמישות: צמצום רוחב
זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות, חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים (למעט אם פורט אחרת בהנחיות
הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי
לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980​ ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמתית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 2.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון מזרח
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יש לערוך סקר חברתי מפורט.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 10 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).

הנחיות פרטניות:

א. מתחם לפינוי בינוי:
​גוש​
חלקה​כתובת​
8267​​109, 87
ויצמן 28​
​8267
​88
ששת הימים 19​
​8267
​89
ששת הימים 21​
​8267
​91
בארי 3
​8276
​86
​​וייצמן 30
​8267

​39
​​ויצמן 44 א' , ב'
​8267
​38
​​ויצמן 46 א' , ב'
​8276
​39
​ויצמן 44 א', ב' 

​8276​

​43
​בארי 25
גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, יעול התיכנון והתועלת הציבורית, ניתן לכלול במתחם זה את הבניין ברחוב בארי
20, גוש 8267 חלקה 46 (כרטיס מתחם 73). 
ב. בניינים לפינוי בינוי: 
    גוש    חלקה     כתובת 
  8267     54      ויצמן 42
גמישות:בכפוף לאישור מהנדס העיר, ניתן לצרף בניין זה לאחד ממתחמי התיכנון לפינוי בינוי או לצרפו
לבניין ברחוב ויצמן 40 גטש 8267 חלקה 55. 
ג. גוש 8267 חלקה 40 – בארי 31 :תותר התחדשות בהליך תמ"א 38 חיזוק. הנחיה זו תקפה ל-12 חודשים ולא
יאוחר מיום 31.10.2021 וכל עוד לא פג תוקף תמ"א 38 .לאחר תום התקופה, יבחנו מחדש אפשרויות
ההתחדשות במגרש זה.
ד. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד:
​גוש
חלקה​
כתובת​
​8267
​92
​בארי 5
​8267
​​93
​בארי 7
​8267
​94
​בארי 9
​8267
​58
​​ויצמן 34
​8267
​95 , 65
​בארי 11
​8267
​64
​בארי 13
​8267
​63
​בארי 15
​8267
​59
​בארי 21
​8267
​60
​בארי 23
​8267
​37
​​ויצמן 48 א' , ב'
​8267
​36
​​ויצמן 50
​8267
​920
​​ויצמן 52
​8267
​919
​בארי 35
ה. למגרשים המפורטים להלן, תותר התחדשות על פי תוכנית מאושרת:
​גוש
​חלקה
​כתובת
​8267
​62
​בארי 17
​8267
​61
​בארי 19

גמישות:

באישור מהנדס העיר ובכפוף להפרשת תועלת ציבורית משמעותית, יומלצו עד פי 1.5 (אחד וחצי)
יח"ד מהמצב המאושר ולא יותר מ- 22 יח"ד לדונם.
ו. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעל​ה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים. 
​​גוש
​חלקה
​כתובת​
​8267
55
​​ויצמן 40
​8267
​36
​​ויצמן 50
​8267
​920
​​ויצמן 52
​8267
​919
​בארי 35
גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, יעול התיכנון והתועלת הציבורית, ניתן יהיה לבחון צירוף מגרש זה למתחם פינוי בינוי. 


​​​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים