כרטיס מתחם 7

​אזור מרכז העיר צפון - מערב

כרטיס מתחם מספר: 7

תיאור מתחם:


מקום :

בין הרחובות בילינסון, איכילוב, שד' ויצמן, יהושע טהון
​גוש
חלקה​​כתובת
יח"ד​
קומות​שנה​​שטח
​הערות
​8267
327​​​בלינסון 3 א
​2
2​1956​500​
- שני המבנים שותפים בחלקות​​ ​
​​​​​8267
​326
​​בלינסון 3 ב
​2
​1
​1954
​500​
​​​​​8267
​328
​​בלינסון 5
​7
​7
​500​
​-בבניה
​​​​​8267
​329
​​בלינסון 5 ב
​5
​5
​2006
​500​
​-יח"ד לפי בדיקת היתרים
​​​​​8267
​330
​​בלינסון 7
​1
​2
​2010
​500​
​​​​​8267
​331
​​בלינסון 7 ב
​1
​2
​1946
​500​
​​​​​8267
​332
​​בלינסון 9​

​2
​2
​1949
​500​
​333
​500​

​​​​​8267
​1029
​בלינסון 11
10​
5​1984​​975

​​​​​8267
​336
​בלינסון ​13
​13​

​8
​1997
​500​

​337
​500​

​​​​​8267
​338
​בלינסון 115א
​5
​6
​1999
​500​

​​​​​8267
​339
​בלינסון 15 
​1
​1
​1999
​500​

​​​​​8267
​340
​בלינסון ​17
​2

​2
​1944
​500​

​341
​500​
​2 כניסות
​​​​​8267
​773
​ויצמן 77
​16
4​
196​0
​883

​​​​​8267
​772
​ויצמן 79
​196​0
​689

​​​​​8267
​771
​ויצמן 81
​196​0
​810

​​​​​8267
​309
​יהודה הנשיא 50
​​16
7​ ​​1997
​500​

​310
​500​

​​​​​8267
​311
​יהודה הנשיא 46
​5
​5
​2008
​500​

​​​​​8267
​312
​יהודה הנשיא 44
​1
​1
​-
​500​

​​​​​8267
​313
​יהודה הנשיא 42
​1
​1
​1955
​500​

​​​​​8267
​314
​יהודה הנשיא 40
​1
​1
​1964
​500​

​​​​​8267​
​315
​יהודה הנשיא 38
​3
​1
​1968
​500​

​​​​​8267
​316
​יהודה הנשיא 36
​1
​1
​1967
​500​

​​​​​8267
​317
​יהודה הנשיא 34
​1
​1
​1964
​500​

​​​​​8267
​318
​​יהודה הנשיא 32
​1
​1
​1955
​500​

​​​​​8267
​319
​​יהודה הנשיא 30
​1
​1
​1952
​500​

​​​​​8267
​320
​​יהודה הנשיא 28
​1
​1
​1952
​500​

​​​​​8267
​321
​​יהודה הנשיא 26
​1
​1
1950
​500​

​​​​​8267
​322
​יהודה הנשיא 24
​1
​1
​1951
​500​

​​​​​8267
​967
​יהודה הנשיא 20
​10
​4
​1995
​1000

​יהודה הנשיא 22

​​​​8267
​ ​ ​ ​
​​​​325
​ ​ ​ ​
​יהודה הנשיא 18
​2
2​
1953​​​​​2385
​ ​ ​ ​

​בלינסון 1
​2
1​
1953​
​בורוכוב 25
​2
2​1952​
​בורוכוב 20
​1
1​
1972​
​בורוכוב ​20 א'
​1
1​1979​
​8273
​397
​איכילוב 13
​28
7​​1973​
​1385

​​8273
​398
​איכילוב 15
​21
7​1973​​1273

​​8273
​399
​איכילוב 17
​21
7​1973​​1357

​​8273
​ ​
​​392
​ ​
​איכילוב ​19
​-
​-
​-
​​3067​
​ ​
​גני ילדים
​איכילוב 19 ב
​-
​-
​-
​מבני ציבור
​איכילוב 8
​-
​-
​-
​יד שרה
​8273
​400
​איכילוב 6
​28
​7
​1983
​1319

​​8273
​145
​איכילוב 4
​10
​5
​1983
​1000

​​8273
​396
​איכילוב 2
​28
​7
​1973
​1845

​​​​8273
​ ​ ​
​​​393
​ ​ ​
​איכילוב 10
​30
​7
​1979
​​​​4503
​ ​ ​

​איכילוב 12
​27
​7
​1976

​איכילוב 14
​27
​7
​1976

​יהודה הנשיא 23
​30
​7
​1978

​​​8273

​341

​​יהודה הנשיא 27
​16
4​​1961
​1677


​​יהודה הנשיא 29
​16
​4
​1961


​​​8273
​401
​-
​-
​-
​-
​3982
​שצ"פ הכולל מבנה ציבור
​סה"כ
​42,150 מ"רהערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של
אי התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מערב העיר, בין הרחובות: בילינסון, איכילוב, שד' ויצמן, יהושע טהון . את המתחם
חוצה רחוב יהודה הנשיא.

שטח מתחם:

כ-42 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים א', מגורים ד', מגורים ז' לפי נת/100/ש/1 ,מגורים ז' מיוחד לפי נת/ 44/552 ,שטח ציבורי
פתוח, מגורים ג' לפי נת/3/212/א, שטח לבנייני ציבור לפי נת/3/166/א, מגורים ב' לפי נת/מק/53/552 .

טיפוסי בינוי קיימים:

טיפוסים משתנים, מספר בנייני H ,מבנים חד קומתיים ומספר מבני רכבות.

מגרשים:

במחצית הדרומית של המתחם מרבית המגרשים בשטח של 500 מ"ר בגאומטריה צרה ומלבנית, במחצית
הצפונית של המתחם מגרשים גדולים ומשתנים.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח הליכה של 250 מ' קיימות 4 כיתות גן. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 30 כיתות גן.
בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 6 מוסדות: 3 ממלכתיים דתיים, 3 ממלכתיים. בטווח של 750 מ' קיימים 8
מוסדות: 4 ממלכתיים, 4 ממלכתיים דתיים. חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 9 מוסדות: אחד ממלכתי, אחד
5 ממלכתיים דתיים, 3 ממלכתיים.
בריאות: בטווח 500 מ' המתחם נהנה מקרבה לקופת חולים אחת ושני סניפי טיפת חלב. קהילה: בטווח 500 מ' דיור מוגן,
2 מעונות יום, מתנ"ס, ספריה. בתי כנסת: קיימים 13 בטווח הליכה של 250 -500 מ'.
תכנון תחבורתי: המתחם משורת בצורה טובה, ממוקם לאורך שד' ויצמן שמשורת בתחבורה ציבורית במספר קווים
עירוניים ובין עירוניים, ביהושע טהון/ בורוכוב רמת שירות נמוכה.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"נתיב העדפה ברשת "מהיר לעיר" מתוכנן בשד' ויצמן.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר" מתוכנן שביל אופניים לאורך שד' ויצמן. בהתאם לתכנית האב העירונית
לשבילי אופניים מתוכנן ומבוצע בחלקו שביל אופניים לאורך יהושע טהון/ בורוכוב.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות חלקית: ככלל יותרו שיפוצי חזיתות. עיבוי במקרים נקודתיים. פינוי בינוי ותמ"א 38 עפ"י
הנחיות פרטניות בלבד.

1 .תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית
הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל מתחם משנה
והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם.
גמישות: תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל
יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם
לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980 . גמישות: תכנית צל לחלק מהמתחם.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.0-3.5 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למאפייני המתחם
והמתווה התכנוני שיאושר.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות )ברוטו(.
 בשד' ויצמן יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
 מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
)עד 10 קומות ברוטו(: 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחוב יהודה הנשיא ברוחב של 2 מטר לפחות. גמישות:
צמצום זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים (למעט אם פורט אחרת בהנחיות
הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמתית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 2.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון העיר.
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יקבע בהתאם לממצאי דו"ח חברתי ראשוני.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ- 75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.
היטלי השבחה:
יחולו היטלי השבחה מלאים ( 50% ).
הנחיות פרטניות:
א. מתחם משנה 1 :מתחם לפינוי בינוי. 
​גוש
חלקה​
כתובת​
​8267
​773
​ויצמן 77
​​8267
​772
​ויצמן 79

בניינים אלו רשאים לחבור לבניינים אחרים לביצוע פרויקט פינוי בינוי לרבות בניינים בכרטיס מתחם 65 .
גמישות: בכפוף לייעול התכנון והתועלת הציבורית, ובאישור מהנדס העיר, ניתן יהיה לכלול בתחום התכנון של
מתחם משנה זה את חלקות 340-341 ( בלינסון 17).
ב. מתחם משנה​ 2 :מתחם לפינוי בינוי. 
​גוש
חלקה​כתובת​
​8273
341​

יהודה הנשיא ​27
​יהודה הנשיא ​25

ג. גוש 8267 חלקה 771 - ויצמן 81 - לבניין ניתן אישור עקרוני לקידום תמ"א 38/1 .אישור זה תקף ל- 12 חודשים ולא יאוחר מיום 31.10.21 וכל עוד לא פג תקפה של תמ"א 38 .ככל שיפוג/פג תוקף האישור, יחולו במגרש הוראות כרטיסיה זו בהתאם לסעיף א' להנחיות הפרטניות.
ד. במגרשים המפורטים להלן, מבנים נמוכים/מגרש ריק. התחדשות על פי תוכנית מאושרת בלבד:
​גוש
חלקה​כתובת​
​​​​​​8267
​327
​בלינסון 3 א
​​​​​​8267
​326
​בלינסון 3 ב
​​​​​​8267
​331
​בלינסון 7 ב
​​​​​​8267
​332
​בלינסון 9
​​​​​​8267
​341, 340
​בלינסון 17
​​​​​​8267
​313
​יהודה הנשיא ​42
​​​​​​8267
​314
​יהודה הנשיא ​40
​​​​​​8267
​315
​יהודה הנשיא ​38
​​​​​​8267
​316
​יהודה הנשיא ​36
​​​​​​8267
​317
​יהודה הנשיא ​34
​​​​​​8267
​318
​יהודה הנשיא ​32
​​​​​​8267
​319
​יהודה הנשיא ​30
​​​​​​8267
​320
​יהודה הנשיא ​28
​​​​​​8267
​321
​יהודה הנשיא ​26
​​​​​​8267
​322
​יהודה הנשיא ​24
​​​​8267

​ ​ ​
​​​​325

​ ​ ​
​יהודה הנשיא ​18
​בלינסון 1
​בורוכוב 25
​בורוכוב 20
​בורוכוב 20 א'

ה. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות
באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים. 
​גוש
​חלקה
​כתובת
​​​8273

​ ​
​​​393​
​ ​ ​
​איכילוב 10
​איכילוב 12
​איכילוב 14
​יהודה הנשיא 23
​​​​​8273
​397
​איכילוב 13
​​​​​8273
​398
​איכילוב 15
​​​​​8273
​399
​איכילוב 17
​​​​​8273
​396
​איכילוב 2
ו. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד:
​גוש
​חלקה
​כתובת
​8267
​328
​בלינסון 5
​​8267
​329
​בלינסון 5 ב
​​8267
​330
​בלינסון 7
​​8267
​1029
​בלינסון 11
​​8267
​337, 336
​בלינסון 13
​​8267
​338
​בלינסון 15 א
​​8267
​339
​בלינסון 15 ב
​​​​​8273
​400
​איכילוב 6
​​​​​8273
​145
​איכילוב 4
​​8267
​310, 309
​יהודה הנשיא 50
​​8267
​311
​יהודה הנשיא 46
​​8267​
​967
​יהודה הנשיא 20
​​יהודה הנשיא 22​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים