כרטיס מתחם 6

​אזור מרכז העיר צפון- מערב

כרטיס מתחם מספר: 6

תיאור מתחםמקום :

בין הרחובות יהודה הנשיא, שלמה המלך, בורוכוב, ההסתדרות
​גוש
חלקה​כתובת​
יח"ד​​קומות
שנה​
שטח חלקה למגורים במ"ר​הערות​
​8267
​662
​הרב קוק 70 א
​2
​2
1958
​996*
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תכנית מאושרת: נת/32/552
– הרב קוק
(תוקף מיום 31.08.07)
תכנית נת/מק/32/552/ד':
408-0597476
(תוקף מיום 17.06.18)
סה"כ יח"ד מאושרות: 634

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​​​​​​​​​​​הרב קוק ​70 ב
​2
​2
​1958
​8267
​663
​הרב קוק 68 א
​4
​2
​1958
​985*
​הרב קוק 68 ב
​4
​2
​1958

​8267
​664
​הרב קוק 66 א
​2
​2
​1958
​984*
​הרב קוק 66 ב
​2
​2
​1958
​8267
​665​

​הרב קוק 64 א
​4
​2
​1958
​983*
​הרב קוק 64 ב
​4
​2
​1958
​8267
​666
​בורוכוב 9 א
​4
​2
​1957
​979
​בורוכוב ​9 ב
​4
​2
​​1957
​8267
​667
​בורוכוב ​11 א
​4
​2
​​1956
​987
​בורוכוב ​11 ב
​4
​2
​​​1956
​8267
​668
​בורוכוב ​13 א
​5
​2
​1980
​986
​בורוכוב ​13 ב
​5
​2
​1980
​8267
​669
​בורוכוב ​15 א
​4
​2
​​1956
​934
​בורוכוב ​15 ב
​4
​2
​1956
​8267
​749
​הרב קוק 65 א
​4
​2
​1971
​976*
​הרב קוק 65 ב
​4
​2
​​1971​
​8267
​750
​הרב קוק 67 א
​4
​2
​1958
​1056*
​הרב קוק 67 ב
​4
​2
​​1958
​8267
​751
​הרב קוק 69 א
​4
​2
​​1958
​1048*
​הרב קוק 69 ב
​4
​2
​​1958
​8267
​752
​הרב קוק 71 א
​3
​3
​1958
998*​
​הרב קוק 71 ב
​3
​3
​1958
​8267
​753
​שלמה המלך​ 34 א
​4
​2
​1956
​1078
​שלמה המלך​ 34 ב
​4
​2
​1956
​8267
​754
​שלמה המלך​ 32 א
​4
​2
​1976
​1093
​שלמה המלך​ 32 ב
​4
​2
​​1976
​8267
​755
​שלמה המלך​ 30 א
​4
​2
​1956
​1106
​שלמה המלך 30 ב
​4
​2
​​1976
​8267
​756
​שלמה המלך 28
​8
​2
​1956
​1064
8267​​​​​​​​​​​​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​​​​​​​​​​757
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​יהודה הנשיא 16
​6
​3
​1959
​​​​​​​​​​​9341*
​ ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​יהודה הנשיא 14
​6
​3
​​1959
​יהודה הנשיא 12
​6
​3
​​1959
​יהודה הנשיא 10
​6
​3
​​1959
​יהודה הנשיא 8
​6
​3
​​1959
​יהודה הנשיא 6
​6
​3
​​1959
​יהודה הנשיא 4
​6
​3
​​1959
​הרב קוק 77
​6
​3
​​1959
​הרב קוק 75
​6
​3
​​1959
​הרב קוק 73
​6
​3
​​1959
​בורוכוב 19
​24
​3
​​1959
​בורוכוב 17
​24
​3
​1959
​8267
​758
​שלמה המלך 36

2​1961​4310​
בית ספר "ברקאי"​
​8267
​759
​-
​-
​-
​-
​856
​​דרך
​8267
​671
​-
​-
​-
​-
​929
​​דרך
​8267
​745
​-
​-
​-
​-
​919
​​דרך
​8267
​776
​-
​-
​-
​-
​889
​שצ"פ
​​​​​​​8271
​132
​-
​-
​-
​-
​545
​שצ"פ
​​​​​​​8271
​133
​-
-​
-​
-​806​​גן ילדים
​​​​​​8271
​ ​ ​ ​ ​ ​
​​​​​​130

​ ​ ​ ​ ​
​הרב קוק 58 הרב קוק 60
​בבניה
​​​​​​13116

​ ​ ​ ​ ​
​תוכנית מאושרת:
הרב קוק 58-60
נת/מק/41/552/ד'
408-0534172
(בתוקף מיום 24.04.18)
סה"כ יח"ד מאושרות: 325
יח"ד בדיור מוגן

​הרב קוק 56
​​​​​בבניה
​ ​ ​ ​ ​
​​​​​
​ ​ ​ ​ ​
​​​​​
​ ​ ​ ​ ​
​​​​​תוכנית מאושרת:
אנדריוס נת/41/552
(בתוקף מיום 28.11.13)
ותכנית מאושרת
נת/מק/41/552/ב':
408-0174029
(תוקף מיום 23.03.17)
סה"כ יח"ד מאושרות: 388​​הרב קוק 54
​אנדריוס 9
​אנדריוס 11
​בורוכוב 3
​בורוכוב 5
​8271
​198
​-
​-
​-
​-
​793
​הרחבת דרך
​8271
​199
​-
​-
​-
​-
​1030
​דרך
​8271
​202
​ההסתדרות 10
​1
4​
1960​3164​בית ספר "ישורון"
​​​​​8271
​ ​ ​ ​ ​
​​​​​102
​ ​ ​ ​ ​
​ההסתדרות 13 א
​5
2​​1956
​5948*
​​​​​תוכנית מאושרת: נת/36/552 -
הרב קוק 2 /ההסתדרות
(בתוקף מיום 09.01.18)
סה"כ יח"ד מאושרות: 182​


​ההסתדרות 13 ב
​4
​2
​​1956

​ההסתדרות 13 ג
​5
​2
​​1956
​ההסתדרות 11

​14
​2
​​1956
​ההסתדרות 9
​13
​2
​1970
​הרב קוק 46
​12
​2
​1956

​8271
​19
​הרב קוק 44
​24
​3
​1966
​1014*

​8271
​207
​-
​-
​-
​815
​דרך
​סה"כ
​306 יח"ד + 713 יח"ד בבניה
​60,728 מ"ר *כולל שטחים לפני הפקעה
​​

נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי
התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מערב העיר, בין הרחובות: יהודה הנשיא, שלמה המלך, בורוכוב, ההסתדרות.
במרכז המתחם עוברים הרחובות הרב קוק ואנדריוס.
שטח מתחם: כ-61 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

לפי תכניות מאושרות המפורטות בהנחיות לתכנון מתחמי.

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם מאופיין במבני מגורים בגובה 4-2 ונבנו לפני שנת 1980 .חלקם כבר נהרסו ונבנים במקומם
בניינים גבוהים שמוקפים בשטחי ציבור פתוחים.

מגרשים:

בטיפוסים שונים.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח של 250 מ' קיימות 8 כיתות גן. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 15 כיתות גני ילדים.
בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' ובשטח המתחם קיימים 2 מוסדות ממלכתיים דתיים. בטווח של 750 מ' קיימים 6
מוסדות: 3 ממלכתיים ו-3 ממלכתיים דתיים. חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' ישנם 3 בתי ספר אקסטרנים, 4 חרדיים,
ו-1 ממלכתי. בריאות: המתחם נהנה מקרבה ל- 2 קופות חולים, קיימת טיפת חלב. בתי כנסת: קיימים בטווח הליכה של
500 מ' בתי כנסת. קהילה: ספריות, מועדון לקשיש, מוזיאון העיר נתניה.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם בקרבת רחוב שלמה המלך לאורכו עוברת תחבורה ציבורית עירונית בתדירות לא גבוהה.
תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :"רחוב שלמה המלך מתוכנן לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית.
שבילי אופניים: לאורך חלק מרחוב בורוכוב קיים שביל אופניים. בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכנן שביל
אופניים לאורך רחוב שלמה המלך.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי. לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38.

1 .תכנון מתחמי:

א. גוש 8267 חלקות 662-669 ,671 ,745 ,749-759 בהתאם לתוכנית פינוי בינוי "מתחם הרב קוק" מספר: תכנית
מאושרת: נת/32/552 – הרב קוק (תוקף מיום 31.08.07 )ותכנית נת/מק/32/552/ד': 408-0597476 ( תוקף מיום
17.06.18).
ב. גוש 8271 חלקות 102 ,191 ,193 ,194 ,207 בהתאם לתוכנית מאושרת לפינוי בינוי "הרב קוק 2 /ההסתדרות": נת/36/552 (בתוקף מיום 09.01.18).
ג. גוש 8271 חלקה 130 בהתאם לתוכנית פינוי בינוי " אנדריוס" תכנית מאושרת: אנדריוס נת/41/552​
(בתוקף מיום 28.11.13 ) ותכנית מאושרת נת/מק/41/552/ב' : 408-0174029 (תוקף מיום 23.02.17 ).
ד. גוש 8271 חלקה 130 בהתאם לתוכנית מאושרת " הרב קוק 58-60 "נת/מק/41/552/ד' מספר:
408-0534172. (תוקף מיום 24.4.18)

2 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

לא רלוונטי במתחם זה.

3 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.

4 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון העיר.
3 .סוחרים: הרב קוק 71.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .תוכנית פינוי בינוי "הרב קוק 2/ההסתדרות" – יש לערוך דו"ח חברתי מפורט.
3 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-50% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.
הנחיות פרטניות:
א. גוש 8271 חלקות 102 ,191 ,193 ,194 ,207( תוכנית פינוי בינוי " הרב קוק 2 "מספר: נת/36/552 )וגוש 8271 חלקה
19 הרב קוק 44 :יותר קידום של תכנית מעודכנת לפינוי בינוי, בקו כחול מורחב (הכולל את גוש 8271 ,חלקה 19 ).
תכנית זו תציע בינוי מגוון: בניה גבוהה עד 30 קומות ברוטו (ק+28+גג) לאורך רחוב ההסתדרות ועד 26 קומות
ברוטו (ק+24+גג) לאורך רחוב הרב קוק, בשילוב עם בניה עד 10 קומות ברוטו (ק+8+גג) ברחוב הרב קוק. הבינוי
יכלול חזית מסחרית מחייבת ברח' הרב קוק. תנאי לקידומה של התכנית – אישור מהנדס העיר.


​​​​​​​​​​​​​​

​לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים