כרטיס מתחם 58

​אזור מרכז העיר צפון – מזרח

כרטיס מתחם מספר: 58

תיאור מתחם

מקום :

בין הרחובות משה שרת, גולומב, טרומפלדור, בארי
​גוש
​חלקה
​כתובת
​יח"ד
קומות​
שנה​שטח חלקה למגורים במ"ר​הערות​
​8231
​110
​גולומב 39
​8
​7
​2003
​509
​​8231
​109
​טרומפלדור 24
​1
​2
​1973
​500
​8274
​669
​טרומפלדור 22
​6
​4
​1994
​501
​​8274
​677
​טרומפלדור 20
​24
​4
​1994
​1819
​​8274
​629
​טרומפלדור 18 + 16
​​16+16
​4
​1971
​1709
​​8274
​630
​טרומפלדור 14 +12
​16+16
​4
​1970
​1709
​​8274
​631
​טרומפלדור 10 + 8
​​16+16
​4
​1970
​1738
​​8274
​662
​שצ"פ


-​
799​
יעוד שטח ציבורי פתוח​
​​8274
​685
​טרומפלדור 6
​20
​5
​1996
​1171

​​8274
​659
​טרומפלדור 4
​10
​5
​2008
640​
​​8274
​658
​טרומפלדור 2
​10
​5
​1995
590​
​​8274
​80
​​בארי 60 + 58
​12+6
​3/4
​1952
1022​
​​8274
​79
​​בארי 56
​3
​1
​1950
1020​
​​8274
​78
​​בארי 54
​2
​1
​1971
1017​
​​8274
​77
​​משה שרת 7
​21
​8
​1975
​1017

​​8274
​76
​משה שרת 9
​15
​6
​1990
1013​
​​8274
​75
​משה שרת 13
​1
​2
​לא ידוע
1003​
​​8274
​884
​שצ"פ
​שצ"פ
​405
​יעוד שטח ציבורי פתוח
​​8274
​885
​שצ"פ
​שצ"פ
​600
​יעוד שטח ציבורי פתוח
​​8274
​735
​מגרש ריק

​-
401​

​​8274
​734
​משה שרת 15
​4
​4
​1991
​600

​​8274
​72
​שצ"פ
​-
​1001
​יעוד מבני ציבור
​​8274
​656
​משה שרת 21
​0
​1
​-
​2002
​מבני ציבור - אמי"ת אורגד
​​8274
​649
​משה שרת 25
​8
​3
​1980
989​
​​8231
​271
​משה שרת 27
​8
​3
​1995
1327​
​​8231
​123
​משה שרת 29
​1
​2
​1951
498​
​​8231
​115
​משה שרת 31א
​1
​1
​הרוס
519​
​​8231
​122
​משה שרת 31
​1
​2
​1947
500​
​​8231
​121
​משה שרת 33
​1
​2
​1947
​500​

​​8231
​120
​משה שרת 35
​1
​1
​1972
​500​

​​8231
​119
​גולומב 29
​1
​1
​1950
​521

​​8231
​118
​גולומב 31
​1
​1
​1974
​500​

​​8231
​116
​גולומב 33
​1
1​​הרוס
558​
​​8231
​117
​גולומב 35
​7
7​2019​​500

​​8231
​113
​גולומב 355א
​7
​7
2017
​561

​סה"כ

​277
​30,259 מ"ר

נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה,
עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מזרח העיר, בין הרחובות: סוקולוב נחום, שרת משה, גולומב ונחצה על ידי רחוב טרומפלדור.

שטח מתחם:

כ- 30 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ו' לפני נת/100/ש, מגורים י' לפי נת/100/ש, מגורים ב, מגורים מיוחד, מבני ציבור ושטח
ציבורי פתוח לפי נת/2/553.

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם הינו מגוון ומתאפיין מבנים חד קומתיים מסוף שנות ה-50 ובמבנים חדשים לאחר
1.1.1980 .מעט מבנים המיועדים להתחדשות עירונית.

מגרשים:

מגוונים.

שירותי ציבור:

גני ילדים: במתחם זה קיימות 7 כיתת גן בטווח הליכה של כ- 250 מ'. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 8
כיתות גן.
בתי ספר יסודיים: קיימים 3 בתי ספר בטווח ה-500 מ': 2 ממלכתיים , 1 דתי. בטווח ה-750 מ' קיימים 9 בתי ספר: 3
ממלכתיים, 4 ממלכתיים דתיים, 2 מיוחדים.
בתי ספר על יסודים: בטווח של 1500 מ' ישנם 8 בתי ספר- 2 ממלכתיים, 2 אקסטרניים, 4 חרדיים. שירותי בריאות: קיימת
קופת חולים במתחם בטווח הליכה של 500 מי וגם טיפת חלב.שירותי דת:בטווח 500 מ' קיימים כ12 בתי כנסת.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם בקרבת רחובות סוקולוב ושד' ויצמן המהווים צירי תנועה משמעותיים, לאורכם עוברת
תחבורה ציבורית עירונית. רחובות אלו במרחק הליכה סביר, הרחובות במתחם הינם בזכות דרך צרה.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"שדרות ויצמן מתוכנן לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית בשירות גבוה ע"י מספר
קווים משמעותיים. רח' סוקולוב מתוכנן במקטע זה לכלול נתיב לתחבורה ציבורית עד עמק חפר.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "ותכנית האב לשבילי אופניים מתוכננים שבילי אופניים לאורך שד'
חיים ויצמן וכן לאורך המקטע הסמוך למתחם ברח' סוקולוב.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי. לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38 מלבד למבנים המפורטים באופן
פרטני. גמישות: חיזוק ועיבוי ושיפוץ חזיתות לפי ההנחיות הפרטניות.

1 .תכנון מתחמי:

לא תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.2-3.5 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני מתחם המשנה
הקיימים.

3 .תועלת ציבורית:

כל מתחם משנה יחוייב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת
הקרקע, הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם
לפרוגרמה ולמתווה התכנוני.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. בכל מקרה גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 115 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
 הצפיפות הקיימת בבניינים ברח' טרומפלדור גבוהה. על מנת לאפשר התחדשות עירונית, יתאפשר בינוי עד
20 קומות ברוטו. כמו כן, תידרש הרחבת זכות הדרך בזיקת הנאה ברוחב של 3 מטר לפחות.
 ברח' משה שרת יותר גובה בינוי עד 10 קומות ברוטו. גמישות: עד 5 יח"ד בקומה.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית. 
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
ה. זיקת הנאה לציבור ברוחב של לא פחות מ- 3 מטר ברחוב טרומפלדור. זיקת הנאה ברוחב שלא יפחת מ- 4
מטר מרחוב טרומפלדור עד רחוב משה שרת דרך חלקה 649 .גמישות: צימצום רוחב זיקת הנאה באישור
מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980​ ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. ככל וידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי. בבניינים שהונפק להם היתר בניה
לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות
בלבד (למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי
לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.
ד. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התיכנון המפורט מגרשים
צמודים ריקים או שעליהם מבנים נמוכים בהם לא יותר מ- 4 יח"ד קיימות. במגרשים הנ"ל, ככל שיכללו
בתחום התכנון המפורט ויאפשרו הגדלת התועלת הציבורית, יומלצו בגין מגרשים אלו עד פי 2 יח"ד מהמצב
המאושר ולא יותר מ-30 יח"ד לדונם.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 2.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון מזרח
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יש לערוך סקר חברתי מפורט.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 10 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

א. בתוכניות פינוי בינוי במתחם זה, יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).
ב. בבקשות להיתר לפי תמ"א 38 במתחם זה (ככל שתאושר בהתאם להנחיות הפרטניות), יחולו היטלי השבחה על
פי חוק.
ג. בתוכניות אחרות במתחם זה, יחולו היטלי השבחה על פי חוק.

הנחיות פרטניות:

א. מתחם תיכנון: גוש 8231 ,חלקות 629 ,630 ,631 ו- 649 - טרומפלדור 10-20 ,משה שרת 25 .
ב. גוש 8274 חלקה 80 - בארי 60-58 :תותר התחדשות במסלול תמ"א 38 .לחילופין, יתאפשר תיכנון מתחם
לפינוי בינוי בצירוף חלקות 79 ,78 ,75 .במקרה כזה, יומלץ בגין חלקות 79 ,78 ו-75 ,עד פי 2 יח"ד מהמצב
המאושר ולא יותר מ- 30 יח"ד לדונם.
ג. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר
התחדשות באמצעות מסלול חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות:
​​גוש
חלקה​כתובת​
​​8274
​77
​משה שרת 7
ד. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד:
​גוש
חלקה​כתובת​
​​8274
​669
​טרומפלדור 22
​​8274
​677
​טרומפלדור 20
​​8274
​76
משה שרת 9
​8231
​110
​גולומב 39
​​8274
​685
​טרומפלדור 6
​​8274
​659
​טרומפלדור 4
​​8274
​658
​טרומפלדור 2
​​8274
​734
​משה שרת 15
​​8231
​117
​גולומב 35
​​8231
​113
​גולומב 35א
ה. למגרשים המפורטים להלן, תותר התחדשות על פי תוכנית מאושרת. גמישות: באישור מהנדס העיר ובכפוף
לחיבור מגרשים ולהפרשת תועלת ציבורית משמעותית, יומלצו עד פי 1.5 (​אחד וחצי) יח"ד מהמצב המאושר
ולא יותר מ- 22 יח"ד לדונם. 
​גוש
חלקה​כתובת​
​​8231
​109
​טרומפלדור 24
​​8231
​123
​משה שרת 29
​​8231
​115
משה שרת 31א
​​8231
​119
​גולומב ​29
​​8231
​121
​משה שרת 33
​​8231
​120
​משה שרת 35
​​8231
​122
​משה שרת 31
​​8274
​75
​משה שרת 13
​​8274
​79
​בארי 56
​​8274
​78
​​​בארי 54​​​​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים