כרטיס מתחם 54

​אזור מרכז העיר צפון – מזרח

כרטיס מתחם מספר: 54

תיאור מתחם


מקום :

בין הרחובות נחום סוקולוב, עמק חפר, טרומפלדור, משה שרת
​גוש
חלקה​
כתובת​
יח"ד​​קומות
שנה​שטח חלקה למגורים במ"ר​הערות​
​​​8231
​ ​ ​
​​​5
​ ​ ​
​סוקולוב 78 א'
​1
​2
​​​1984
​ ​ ​
​​​2023
​ ​ ​
סוקולוב 78 ב'
​1
​2
​סוקולוב 78 ג'
​2
​2
​סוקולוב 78 ד'
​1
​2
​8231​
​68
​סוקולוב 76 א'
​1
​2
​1977
502​ ​
​סוקולוב 76 ב'

​8231​
​69
​סוקולוב 74 א'
​1
​2
​2014
​500
​סוקולוב 74 ב'
​2012
​500
​8231
​70
​משה שרת 58
​2
​3
​1976
​504​

​8231
​71
​​משה שרת 56
​1
​2
​1957
​513​
​8231
​72
​​משה שרת 54
​1
​2
​1980
​503​
​8231
​127
​​משה שרת 52
​2
​1
​2008
​500​
​8231
​126
​​משה שרת 50
​1
​1
​1991
​501​
​8231
​125
​​משה שרת 48
​1
​2
​1967
​​501

​8231
​135
​טרומפלדור 47
​1
​2
​1955
​505​
​8231
​134
​טרומפלדור 49
​1
​2
​1953
588​
​8231
​133
​טרומפלדור 51
​1
​1
​2013
​500​
​8231
​260
​טרומפלדור 55
​1
​1

​948

​8231
​132
​קדש 1
​1
​1
​1953
​588

​8231
​131
​קדש 3
​1
​1
​1973
​507

​8231
​130
​קדש 5
​1
​1
​1959
526​
​8231
​12
​קדש 6
​2
​2
​1971
​490

​8231
​129
​קדש 7
​2
​2
​1980
​515

​8231
​74
​קדש 8
​2
2​2013​
504​​- מספר יח"ד משוער
​8231
​128
​קדש 9
​1
​1
​1947
630​
​8231
​73
​קדש 11
​2
​2
​1983
​​500

​8231
​76
​קדש 14
​1
​1
​1950
602​
​8231
​77
​עמק חפר 33
​1
​2
​1968
602​
​​​​​​8231
​ ​ ​ ​
​ ​
​8
​קדש 12
​2
2​

1947​​819​


​עמק חפר 31
​1979

​6
​עמק חפר 35
​1
2​​1981
​​​​1716

​ ​ ​

​עמק חפר 35 א'
​1
​2
​1981

​עמק חפר 37 א'
​1
​2
​1980

​עמק חפר 37 ב'
​1
​2
​1980

​קדש 16

​גן ילדים
​​8231​
​ ​
​9
​עמק חפר 29 א'
​2
​1
​​1973
​ ​
​​723
​ ​

​עמק חפר 29 ב'
​2
​1

​עמק חפר 29 ג'
​2
​1

​8231
​10
קדש 8​​2
​2
​1988
536​
​8231
​11
עמק חפר 27​​1
​2
​1972
506​
​​8231​
​ ​
​13
​עמק חפר 25 א'
​​1
​ ​
​​2
​ ​
​​1974
​ ​
​498​ ​ ​
​עמק חפר 25 ב'

​עמק חפר 25 ג'

​8231
​14
​עמק חפר 23
​2
​2
​1976
478​
​8231
​17
​עמק חפר 21
​2
​2
​1971
506​
​סה"כ
55​

21,349 מ"ר *כולל שטחים לפני הפקעה​​​
נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה,
עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מזרח העיר, בין הרחובות: סוקולוב נחום, עמק חפר, שרת משה וטרומפלדור.

שטח מתחם:

כ- 5.21 דונם רובם ביעוד מגורים.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים י' לפני נת/100/ש, מגורים י' מיוחד לפי נת/553/24 ,מבני ציבור לפי נת/553/1.

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם מתאפיין בבניה צמודת קרקע )עד 2 קומות(, חלקה לפני 1980.1.1 וחלקה לאחר מכן.

מגרשים:

רובם בגודל של כחצי דונם.

שירותי ציבור:

גני ילדים: במתחם זה קיימות 4 כיתות גן בטווח הליכה של כ- 250 מ'. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות
8 כיתות גן.
בתי ספר יסודיים: בטווח ה-500 בית ספר ממלכתי אחד אחד ממלכתי דתי ו2 מיוחדים.. בטווח ה-750 מ' עוד 2 בתי ספר
מיוחדים 2 ממלכתיים ו-2 חרדיים.
חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' ישנם 8בתי ספר- 2 ממלכתיים, 2 אקסטרניים, 4 חרדיים.
שירותי בריאות: במתחם אין שירותי בריאות. בתי כנסת: המתחם נהנה מ6 בתי כנסת בטווח ה-500 מ'. קהילה: המתחם
לא נהנה משירותי קהילה.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם בקרבת רחובות סוקולוב ועמק חפר המהווים צירי תנועה משמעותיים, לאורכם עוברת
תחבורה ציבורית עירונית.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"רח' סוקולוב מתוכנן במקטע זה לכלול נתיב לתחבורה ציבורית עד עמק חפר, רח' עמק
חפר ממקטע זה ודרומה מתוכנן לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכננים שבילי אופניים ברח' סוקולוב ועמק חפר.

הנחיות כלליות :

המתחם אינו מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי ולא לפי תמ"א 38.

1 .הנחיות תכנון:

א. האזור מאופיין בבניה צמודה קרקע, מגורים י' לפי נת/100/ש. תתאפשר התחדשות על פי תוכנית מאושרת
בלבד.
גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר ולתועלת ציבורית משמעותית, לאורך הרחובות, סוקולוב ועמק חפר,
תתאפשר הגדלת זכויות עד פי 5.1 מהמצב המאושר ולא יותר מ-22 יח"ד לדונם.
גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, לאורך הרחובות סוקולוב, עמק חפר, משה שרת וטרומפלדור, תתאפשר
הקלה במס' יח"ד (שב"ס) ותבחן תוספת יח"ד אחת נוספת בתוכנית מפורטת, ללא תוספת קומות.

2 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי
לתעודת גמר.

3 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

4 .גמישות:

א. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

5 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

6 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות ​חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון מזרח
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

 אין

היטלי השבחה:

בתוכניות במתחם זה, יחולו היטלי השבחה מלאים על פי חוק.

הנחיות פרטניות:

אין. ​​​​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים