כרטיס מתחם 53

​​

אזור מרכז העיר צפון – מזרח

כרטיס מתחם מספר: 53

תיאור מתחם

מקום :

בין הרחובות סוקולוב, משה שרת, גולומב ונחצה על ידי רחוב טרומפלדור
​גוש
חלקה​כתובת​​יח"ד
קומות​שנה​שטח חלקה למגורים במ"ר​הערות​
​​​​8231
​41
​סוקולוב 46
​8
5​
1981​500​
​​​​8231
​42
​סוקולוב 48
​8
​4
​1978
​609
​​​​8231
​43
​סוקולוב 50
​3
​3
​1979
​500​
​​​​8231
​44
​סוקולוב 52
​12
​5
​1982
​500​
​​​​8231
​46
​סוקולוב 54
​14
​5
​1987
​500​
​​​​8231
​52
​סוקולוב 58
​8
4​​1974
​500​
​​​​8231
​53+54
​סוקולוב 60
​14
​5
​1979
​500​
​​​​8231
​57
​סוקולוב 64
​2
​2
​1984
​500​
​​​​8231
​58
​שרת משה 59
​1
​1
​1949
​599
במבנה פועל מעון יום​
​​​​8231
​59
​​שרת משה 57
​1
​2
​1980
​599

​​​​8231
​280
​​שרת משה 55
​11
​12
​1950
​663

​​​​8231
​309
​​שרת משה 53
​4
​3
​2015
​624

​​​​8231
​261
​​שרת משה 51
​8
​2
​1979
​1010

​​​8231
​ ​ ​
​​​259​
​ ​ ​
​​שרת משה 45 א'
​6
​​​3
​ ​ ​
​​​1960
​ ​ ​
​​​1651
​ ​ ​

​​שרת משה 45 ב'
​6

​​שרת משה 45 ג'
​6

​​שרת משה 45 ד'
​6

​​​​8231
​101
​​שרת משה 43
​1
​1
​2018
​500​

​​​​8231
​102
​​שרת משה 41
​1
​1
​1948
​500​

​​​​8231
​104
​​שרת משה 39
​1
​-------
​500​
​במבנה פועל בית כנסת
​​​​8231
​254
​​הכובשים 2
​8
8
​2015
​502

​​​​8231
​253
​​הכובשים 4
​8
​8
​2019
​500​

​​​​8231
​252
​​הכובשים 6
1
1
​​-------
​501

​​​​8231
​248
​​הכובשים 1
​7
​7
​1994
​​501

​​​​8231
​249
​​הכובשים 3
​1
​1
​1950
​​501

​​​​8231
​250
​הכובשים 5
​1
​2
​1948
​​501

​​​​8231
​247
​גולומב 30
​2
​2
​1959
​​501

​​​​8231
​90
​גולומב 32
​10
​500​
​בבנייה
​​​​8231
​40
​גולומב 42
​7
​5
​1994
​599

​8231

​92
​טרומפלדור 30
12​
6​2002​501​
​91
​500

​8231
​93
​טרומפלדור 32א
​1
1​
​לא ידוע
502​
​8231
​257
​טרומפלדור 36 + 34
​12
3​
1959​
1392​

​8231
​258
​טרומפלדור 38 טרומפלדור 38 א'
​6
​3
​1972
​1235

​​​​8231
​310
​טרומפלדור 25
​15
​8
​2015
​1231

​​​​8231
​82 + 50
​טרומפלדור 27
​8
​4
​1976
​211

​​​​8231
​49
​טרומפלדור 29
​1
​1
​​-------
​600

​​​​8231
​48
​טרומפלדור 31
​8
​5
​1981
​536

​​​​8231
​47
​טרומפלדור 33
​10
​4
​1982
​615

​​​​8231
​66
​טרומפלדור 35
​1
​4
​1990
​520

​​​​8231
​64
​טרומפלדור 39
​8
​4
​1973
​518

​​​​8231
​274
​טרומפלדור 41
​2
​2
​1978
​715

​​​​8231
​58+62
​טרומפלדור 43
​2
​2
​1981
​242

​סה"כ
242​24,679 מ"ר *כולל שטחים לפני הפקעה​
נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה,
עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מזרח העיר, בין הרחובות: סוקולוב נחום, שרת משה, גולומב ונחצה על ידי רחוב
טרומפלדור.

שטח מתחם:

כ- 24 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ו' לפני נת/100/ש, מגורים י' לפי נת/100/ש, מגורים ד לפי 408-0391847 ,מגורים ב' לפי
נת/מק/53/553 ,מגורים ג' לפי 408-0397241 ,מבני ציבור לפי נת/2/297.

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם הינו מגוון. רבים מהבניינים נבנו לאחר שנת 1980 ובבניה גבוה. מיעוט מהמבנים הם חד
או דו קומתיים.

מגרשים:

מרבית המגרשים בגודל של כ- 500 מ"ר. קיימים 4 מגרשים שגודלם מעל 1 דונם.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בשטח המתחם קיימות 5 כיתת גן בטווח 250 מ'. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 8 כיתות גן.
בתי ספר יסודיים: קיימים 5 בתי ספר בטווח ה-500 מ': 1 בית ספר ממלכתי 2 מיוחדים , 1 ממלכתי דתי .
בטווח ה-750 מ' קיימים 8 בתי ספר: 3 ממלכתיים, 3 ממלכתיים דתיים , 2 מיוחדים.
חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' ישנם 8 בתי ספר- 2 ממלכתיים, 2 אקסטרניים, 4 חרדיים.
שירותי בריאות: במתחם קיימת קופת חולים אחת. בתי כנסת: במתחם יש 10 בתי כנסת בטווח ה-500 מ'. קהילה:
המתחם לא נהנה משירותי קהילה.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם בקרבת רחובות סוקולוב ובמרחק הליכה סביר מרח' עמק חפר ומשד' ויצמן המהווים
צירי תנועה משמעותיים, לאורכם עוברת תחבורה ציבורית עירונית. רחובות אלו במרחק הליכה סביר, הרחובות במתחם
הינם בזכות דרך צרה.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"שדרות ויצמן מתוכנן לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית בשירות גבוה ע"י מספר
קווים משמעותיים. רח' עמק חפר וסוקולוב מתוכננים במקטע הסמוך לכלול נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכננים שבילי אופניים לאורך שד' חיים ויצמן וכן לאורך המקטע
הסמוך למתחם ברח' סוקולוב וברח' עמק חפר.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי. לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38 מלבד למבנים המפורטים באופן
פרטני.
גמישות: חיזוק ועיבוי ושיפוץ חזיתות לפי ההנחיות הפרטניות.

1 .תכנון מתחמי:

בשל ריבוי הבניה החדשה במתחם (לאחר 1.1.1980​), תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום
תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם
משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני
 1.1.1980

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.2-3.5 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני מתחם המשנה
הקיימים.

3 .תועלת ציבורית:

כל מתחם משנה יחוייב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת
הקרקע, הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם
לפרוגרמה ולמתווה התכנוני.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. בכל מקרה גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 115 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. יתוכננו גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
  •  ברח' סוקולוב יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג) מעל חזית מסחרית מחייבת.
  •  ברח' הכובשים וברח' טרומפלדור יותר גובה בינוי עד 10 קומות ברוטו.
  •  ברח' משה שרת יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו.
  •  מעל חזית מסחרית תותר תוספת קומות לתעסוקה ומשרדים. שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
ה. זיקת הנאה לציבור ברוחב של לא פחות מ- 3 מטר ברחובות טרומפלדור, משה שרת וגולומב. גמישות: צמצום
רוחב זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. ככל וידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי. בבניינים שהונפק להם היתר בניה
לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות
בלבד (למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי
לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.
ד. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מגרשים
צמודים ריקים או שעליהם מבנים נמוכים בהם לא יותר מ- 4 יח"ד קיימות. במגרשים הנ"ל, ככל שיכללו
בתחום התכנון המפורט ויאפשרו הגדלת התועלת הציבורית, יומלצו בגין מגרשים אלו עד פי 2 יח"ד מהמצב
המאושר ולא יותר מ-30 יח"ד לדונם.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 2.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון מזרח
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יש לערוך סקר חברתי מפורט.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 10 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

א. בתוכניות פינוי בינוי במתחם זה, יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).
ב. בבקשות להיתר לפי תמ"א 38 במתחם זה, יחולו היטלי השבחה על פי חוק.
ג. בתוכניות אחרות במתחם זה, יחולו היטלי השבחה על פי חוק.

הנחיות פרטניות:

א. מתחם משנה 1 :

גוש 8231 ,חלקות 257 ,258 ,259 ו-261( שרת משה 51 ,שרת משה 45 ,טרומפלדור 36-34.)
גמישות: בכפוף לייעול התכנון והתועלת הציבורית, ובאישור מהנדס העיר, ניתן יהיה לכלול בתחום התכנון
של מתחם משנה זה את חלקות 93 ,252 ,250 ו-249( טרומפלדור 32א, הכובשים 6,5,3 ,גולומב 30 )או חלק
מהן. ככל שחלקות אלו יכללו בתחום התכנון, יומלצו בגינן עד פי 2 יח"ד מהמצב המאושר ולא יותר מ- 30
יח"ד לדונם.

ב. מתחם משנה 2 :

גוש 8231 חלקות 41 ,42 ,43 ו-50( סוקולוב 50-46 ,טרומפלדור 27 ). גמישות: בכפוף לייעול
התכנון והתועלת הציבורית, ובאישור מהנדס העיר, ניתן יהיה לכלול בתחום התכנון של מתחם משנה זה את
חלקה 49( טרומפלדור 29 ).ככל שחלקה זו תיכלל בתחום התכנון, יומלצו בגינה עד פי 2 יח"ד מהמצב המאושר
ולא יותר מ- 30 יח"ד לדונם.

ג. מתחם משנה 3 :

גוש 8231 חלקות 52 ,53 ,54 ו-64 ( סוקולוב 60-58 ,טרומפלדור 39 ).מתחם לפינוי בינוי.
ד. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד:
​גוש
​חלקה
כתובת
​8231
​310
​​טרומפלדור 25
​8231
​91, 92
​​טרומפלדור 30
​8231
​273
​​טרומפלדור 31
​8231
​48
​​טרומפלדור 33
​8231
​47
​​טרומפלדור 35
​8231​
​309
​משה שרת 53
​8231
​101
​משה שרת 43
​8231
​254
​הכובשים 2
​8231
​253
​הכובשים 4
​8231
​248
​הכובשים 1
​8231
​79
​גולומב 36
​8231
​273
​​גולומב 38
​8231
​39
​​גולומב 40
​8231
​40
​​גולומב 42
​8231
​46, 45, 44
​סוקולוב 52, 54
ה. למגרשים המפורטים להלן, תותר התחדשות על פי תוכנית מאושרת: 
​גושה
חלקה​כתובת​
​8231
​274
​טרומפלדור 41
​8231
​62, 85
​​טרומפלדור 43
​8231
​104
​משה שרת 39
​8231
​102
​משה שרת 41
ו. למגרשים המפורטים להלן, תותר התחדשות על פי תוכנית מאושרת. 
​גוש
חלקה​​כתובת
​8231
​55, 56
סוקולוב 62​
​8231
​57
סוקולוב 64​
​8231
58​סוקולוב 66​
​8231
59​משה שרת 57​
​8231
55​משה שרת 55​

גמישות:

באישור מהנדס העיר ובכפוף להפרשת תועלת ציבורית משמעותית, יומלצו עד פי 1.5 (אחד וחצי)
יח"ד מהמצב המאושר ולא יותק מ- 22 יח"ד לדונם.
ז. למגרשים המפורטים להלן, תותר התחדשות על פי תוכנית מאושרת:
​​גוש
חלקה​
​כתובת
​8231​
​93
​טרומפלדור 32א
​8231
​252
הכובשים 6​
​8231
249​
הכובשים 3​
​8231
​250
הכובשים 5​
​8231
247​
גולומב 30​
​8231
49​
טרומפלדור 29​

גמישות:

באישור מהנדס העיר ובכפוף לייעול התכנון והתועלת ציבורית משמעותית, יתאפשר צירוף מגרשים
אלו לתחום תכנון ויומלצו בגינן עד פי 2 יח"ד מהמצב המאושר ולא יותר מ- 30 יח"ד לדונם.​


​​​​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים