כרטיס מתחם 5

​אזור מרכז העיר צפון - מערב

כרטיס מתחם מספר: 5

תיאור מתחם:​

מקום :

בין הרחובות שאול המלך, שלמה המלך, שד' ניצה
​​גוש
חלקה​כתובת​יח"ד​
קומות​
שנה​חלקה למגורים במ"ר​הערות​
​​8270
​146
​שד' ניצה 2
​18
9​
1979​1142​
​​8270
​36​
​שד' ניצה 4
​24
8​
1971​2029​

​שד' ניצה 6
​10
8​
1971​
​​8270
​220
​שד' ניצה 8 א
​50
​10
​1992
​6254
​שד' ניצה 8 ב
​50
​10
​1992

​​8270
​219
​שד' ניצה 8 ג
​21
​6
​​1992
​6330

​שד' ניצה 8 ד
​21
​10
​​1992
​8270
​​173
​ ​
​שד' ניצה 10
​34
16​
​1973
​8449
​שד' ניצה 14
​42
​10
​1973


​שד' ניצה 16 א
​32
​16
​1973

​8267
​910
​שאול המלך 4
​15
​5
​1980
​1195

​​8267
​656
​שלמה המלך 35
​5
​5
​1991
​505

​​8267
​654
​שלמה המלך 33
​9
​9
​2016
​505

​8267
​369
​שלמה המלך 25
​11
​6
​1982
​1003

​8271
​​​230
​ ​ ​
​שלמה המלך 19
​40
​8
​1988
​9828

​שלמה המלך 17
​40
​8
​​1988


​שלמה המלך 15
​40
​8
​​1988

​שלמה המלך 13
​40
​8
​​1988

​​8267
​646
​מול 18
​18
6​1981​1665​
​​8267
​655
​​מול 16
​6
​6
1982​​505

​​8267
​643
​​מול 12
​10
​5
​1980
​1010

​​8267
​368
​​מול 10
​12
4​​​1980
​1005

​​8267
​369
​​מול 8
​12
​6
​1986
​1005

​​8267
​648
​​מול 7
​12
​4
​1981
​1044

​​8267
​573
​​מול 6
​12
​6
​1982
​1192

​​8267
​649
​​מול 5
​18
​4
​1984
​1558

​​8267
​923
​​מול 4
​10
​10
​​1980
​854

​​8267
​780
​​מול 3
​12
6​1987​1084​
​​8267
​372
​​מול 2
​18
​7
​1973
​1015

​​8267
​996
​​מול 1א
​26
​7
​1990
​3082

​​מול 1 ב
​25
7​
1990​
​8267
​997
​​מול 1 ג
​-
-​​-
​1503

​​מול 1 ב
​-
​-
​-

​סה"כ

​693
​53,762


הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של
אי התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מערב העיר, בין הרחובות: שאול המלך, שלמה המלך, שד' ניצה, עובר בו רחוב מול
עמנואל. סמוך לחוף הים.

שטח מתחם:

כ-54 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ג', מגורים ז' לפי נת/100/ש/1 ,אזור בתי מלון ושטח פרטי פתוח לפי נת/1/429 ,אזור
מגורים מיוחד לפי נת/19/552 ,שטח לבנייני ציבור, שטח פרטי פתוח, זיקת הנאה למעבר, אזור מגורים מיוחד לפי
נת/8/552 ,מגורים ומשרדים לפי נת/9/553/א, מגורים לפי נת/מק/ 18/417/ז.

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם מאופיין בריבוי מבני מגורים בבניה רוויה מאוד (6-16 קומות) שנבנו ברובם אחרי 1980 .

מגרשים:

מגרשים גדולים בשטחים משתנים.

שירותי ציבור:

גני ילדים:

בטווח של 250 מ' קיימות 6 כיתות גן. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 13 כיתות גן. בתי ספר
יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 2 מוסדות מזרם ממלכתי דתי. בטווח של 750 מ' קיימים 5 מוסדות: 2 ממלכתיים ו 3
ממלכתיים דתיים. חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 6 בתי ספר.

בריאות:

בטווח 500 מ' קיים סניף קופת חולים אחד. קהילה: בטווח 500 מ' 2 מועדוניות, 3 דיור מוגן ו-2 מרכזיים
קהילתיים. בתי כנסת: קיימים 11 בתי כנסת בטווח הליכה של 250 -500 מ'.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם לאורך שלמה המלך שכיום משורת באופן סביר בתחבורה ציבורית. שד' ניצה במקטע זה
הן דו סטריות ובהמשך חד סטריות.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025":

נתיבי העדפה ברשת "מהיר לעיר" מתוכנן ברחוב שלמה המלך.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר" מתוכנן שביל אופניים לאורך שלמה המלך. בהתאם לתכנית האב לשבילי
אופניים מתוכנן שביל אופניים לאורך יהודה הנשיא.

הנחיות כלליות :

המתחם אינו מיועד לתהליכי התחדשות. ככלל יותרו שיפוצי חזיתות, עיבוי כמפורט בהנחיות הפרטניות. לא יותר פינוי

בינוי ולא תמ"א 38 .

1 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות, חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים (למעט אם פורט אחרת בהנחיות
הפרטניות).

2 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

3 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.
א. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

4 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

5 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון העיר.
3 .סוחרים: מסחר קיים בשד' ניצה 8 ג', 8 ב'.

ב. הנחיות :

אין.

היטלי השבחה:

א. היטלי השבחה מלאים על פי חוק. 
הנחיות פרטניות:
א. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות
באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים. 
​גוש
חלקה​כתובת​
​8267
​372
​מול 2
​8270
​173
​שד' ניצה 10, 14, 16 א
​​8270
​36
​שד' ניצה 4, 6
​​8270
​146
​ניצה 2

ב. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד:
​גוש
חלקה​
כתובת​
​​8270
​220
​שד' ניצה ​8 א, 8 ב
​​8270
​219
​שד' ניצה 8 ג,8 ד
​8267
​780
​מול 3
​​8267
​996
​מול 1 א, 1
​8271
​230
​שלמה המלך 19, 17, 15, 13
​​8267
​646
​מול 18
​​8267
​656
​שלמה המלך 35
​​8267
​655
​מול 16
​​8267
​654
​שלמה המלך 33
​​8267
​643
​מול 12
​​8267
​649
​מול 5
​​8267
​368
​מול 10
​​8267
​369
​שלמה המלך 25
​​8267
​573 / 369
​מול 10
​​8267
​369
​מול 8
​​8267
​573
​מול 6
​​8267
​923
​​מול 4
​​​​​​​​​​​​​

​לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

​העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.

מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים