כרטיס מתחם 40


אזור מרכז העיר דרום - מערב

כרטיס מתחם מספר: 40

תיאור מתחם:

מקום :

בין הרחובות שד' ירושלים, הגליל, ברודצקי וטשרניחובסקי
​גוש
חלקה​כתובת​יח"ד​קומות​שנה​שטח חלקה למגורים במ"ר​הערות​
​​8260
​224

​-
​-

​913
​בניין ב​בנייה - תמ"א 2/38
​​8260
​223
​-
​-
​898
​​8260
​469
​הגליל 29
​12
​4
​1968
​750
​​8260
​226
​הגליל 15
​11
​3
​1959
​675
​​8260
​227
​הגליל 17
​12
​4
​1964
​​675
​​8260
​228
​הגליל 19
​13
​4
​1962
​​675
​​8260
​229
​הגליל 21
​6
​4
​1958
​​675
​​8260
​230
​הגליל 23
​6
​4
​1964
​​675
​8260
​259
​הגליל 25
​8
​4
​1962
​1141

​8260
​הגליל 27
​12
​4
​1962

​8260
​470
​הגליל 31
​6
​3
​1965
​1135

​8260
​הגליל 33
​6
​3
​1966


​8260
​257
טשרנחובסקי ​15
​12
​5
​1962
​990

​8260
​252
​טשרנחובסקי ​17
​14
​6
​1976
​785

​253

​750

​8260
​412
​ברודצקי 16 א'
​8
​4
​1965
​1104

​8260
​ברודצקי 16 ב'
8
​4
​​1965

​8260
​411
​ברודצקי 18 א
​6
​3
​1961
​1031

​8260
​ברודצקי 18 ב
​6
​3
​1961

​8260
​414
​ברודצקי 20
​2830​
​גני ילדים
​8260
​ברודצקי 20 א
​מרכז השכלה לנוער
​8260
​409
​ברודצקי 22 א
​12
​5
​1965
​853

​8260
​410
​ברודצקי 22 ב
​12
​4
​​1965
​852

​8260
​256
​ברודצקי 24 א
​14
​4
​​1966
​809

​8260
​255
​ברודצקי 24 ב
​18
​6
​2014
​761
​סיים הליך תמ"א 1/38
​8260
​258
​ברודצקי 24 ג
​4
​4
​​​1966
​713

​8260
​254
​ברודצקי ​26 א
​8
​4
​​​1965
​750​

​8260
​ברודצקי 26 ב
​15
​3
​​​​1965

​8260
​225
​שד' ירושלים 26
​34
​9
​2016
​1589
​סיים הליך תמ"א 2/38
​סה"כ
263​​22,029 מ"ר
​​
הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של
אי התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בדרום מערב העיר, בין הרחובות: שד' ירושלים, הגליל, ברודצקי וטשרניחובסקי.

שטח מתחם:

כ-22 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ה' לפי נת/100/ש/1 ,שטח ציבורי פתוח ואזור לבנייני ציבור לפי נת/ 13/289/ב.

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם מאופיין במבני מגורים שרובם נבנו לפני 1980 ,בגובה של 4-3 קומות, מספר מבנים בגובה
6 קומות ושלושה מבנים חדשים שעברו התחדשות בתמ"א 38.

מגרשים:

מרבית המגרשים בשטח של כ-7.0 דונם עד דונם.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח של 250 מ' קיימות 6 כיתות גן, בטווח של 500 מ' קיימות 21 כיתות גן.
בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 2 בתי ספר: ממלכתי וממלכתי דתי. בטווח של 750 מ' קיימים 5 מוסדות: 3
ממלכתיים ו-2 ממלכתי דתיים.
חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 9 מוסדות: 1 חרדי, 4 אקסטרניים, אחד ממלכתי , 2 ממלכתיים דתיים, אחד
מיוחד. בסמוך למתחם מדרום קיים מבנה תיכון "טשרניחובסקי" לשעבר, המשמש כיום את משרדי אגף החינוך.
בריאות: המתחם נהנה מהקרבה ללב העיר ומשורת היטב בסניפים המרכזיים של קופות חולים ברדיוס של כ-500 מ. בתי
כנסת: קיימים בטווח הליכה של 250 -500 מ'. קהילה: בטווח 500 מ' קיימים מעונות יום, מרכז קהילתי לקשיש ומרכז
לבריאות הנפש - בית בריצ'ר.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם בקרבת שד' בנימין המהווה ציר תנועה עירוני אורכי ראשי ברוחב 40 מ', לאורכו עוברת
תחבורה ציבורית עירונית ובין עירונית.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"שד' בנימין מתוכנן לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית בשירות גבוה ע"י מספר קווים
מאזורים שונים בעיר.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית האב לאופניים ותכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכנן שביל אופניים לאורך שד' בנימין.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בהליכים שונים: פינוי בינוי. תותר תמ"א 38 כמפורט בהנחיות הפרטניות בלבד.
גמישות: חיזוק ועיבוי ושיפוצי חזיתות כמפורט בהנחיות הפרטניות.

1 .תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית
הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם
והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם. גמישות: מתחם זה יחולק ל-2 תכניות צל.
גמישות: תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל
יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם
לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980 . גמישות: תכנית צל לחלק מהמתחם.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3-3.5 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני מתחם המשנה
הקיימים.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. בכל מקרה גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 115 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
  •  ברח' ברודצקי יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+13 +גג).
  •  ברח' הגליל יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+13 +גג). גמישות: הרחוב רווי בפרויקטים להתחדשות
  • עירונית בשילוב עם מגרשים קטנים יחסית וצפיפות גבוהה. לאור כך, תתאפשר גמישות במס' הקומות בהתאם לצורך עד 25 קומות ברוטו (ק+23+גג). במקביל תורחב זכות הדרך כזיקת הנאה ב-4 מטר.
  •  ברח' טשרניחובסקי יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
ה. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחובות ברודצקי ברוחב של 2 מטר לפחות וברחוב
הגליל תורחב זכות הדרך ברוחב 4 מטר לפחות.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. ככל ויידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי. בבניינים שהונפק להם היתר בניה
לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות
בלבד (למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.
א. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.
2 .שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
3 .סוחרים: מיעוט סוחרים ברחוב שדרות בנימין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

א. בתוכניות פינוי בינוי במתחם זה, יחולו היטלי השבחה מלאים ( 50%).
ב. בבקשות להיתר לפי תמ"א 38 במתחם זה, יחולו היטלי השבחה על פי חוק.
ג. בתוכניות אחרות במתחם זה, יחולו היטלי השבחה על פי חוק.

הנחיות פרטניות:

א. גוש 8260 חלקה 227 – הגליל 19 :בהתאם להחלטת ועדת משנה מספר 16 מיום 09.09.2019 .ככל שיפוג תוקף
ההחלטה, יחולו במגרש הוראות כרטיסיה זו.
ב. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1980.1.1 .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד:
​גוש
חלקה​
כתובת​
​8260
​​​252, 253
​טשרנחובסקי 17


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן


העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים