כרטיס מתחם 34

​אזור מרכז העיר דרום - מערב

כרטיס מתחם מספר: 34

תיאור מתחם:


מקום :

בין הרחובות סמילנסקי, דוד רמז, שד' ירושלים, הגליל. במתחם עובר שד' הר ציון
​גוש
חלקה​כתובת​
יח"ד​קומות​
שנה​שטח חלקה במ"ר​הערות​
​8260
​671
​הר ציון 14
​5
​6
​2010
​739
​​8260
​671
​​הר ציון 12
​5
​6
​2017
​739
​​8260
​300
​​הר ציון ​10
​14
​6
​1960
​400
​​8260
​202
​הר ציון 8
​15
​8
​2017
​508
​סיים הליך תמ"א 38 /2
​​8260
​201
​הר ציון 6
​12
​7
​1976
​474
​​8260
​200
​הר ציון 4
​10
​3
​1962
​612
​​8260
​199
​הר ציון 2
​6
​3
​1955
​756
​הגליל 6
​6
​3
​​1955
​​8260
​198
​​הגליל 4
​16
​5
​1972
​721

​​8260
​197
​רמז 2
​24
​7
​1969
​1034

​​8260
​205
​הר ציון 1
​16
​4
​1963
​890

​​8260
​204
​​הגליל ​10
​9

​3
​1960​
​460

​306
​300

​​8260
​305
​​הגליל 12
​10
​3
​1955
​760

​​8260
​304
​​הגליל 14
​12
​4
​1970
​769

​​8260
​303
​ירושלים 21
​6
​4
​1961
​774

​​8260
​311
​ירושלים 19
​16
​4
​1963
​756

​​8260
​310
​ירושלים ​17
​14
​3
​1959
​756
2 כניסות
​8264
​66
​ירושלים 13
​10
​6
​1980
​450*
​הבניין ממוקם גם על גוש 8259/ חלקה 150
​​8264
​67
​ירושלים 11
​12
​7
​1969
741*​
​​​8260
​309
​הר ציון 9
​24
​4
​1958
765​
2 כניסות​
​​​8260​
​308
​הר ציון 7
​10
​3
​1959

​​​8260
​307
​הר ציון 5
​6
​3
​1956

​​​8260
​206
​הר ציון 3
​12
​6
​2009

​​​8260
​302
​​הר ציון 16 / ירושלים 15
​ ​
​​-
​ ​
​1​
​ ​
​​1960​

​ ​
​604
​מעון עולים
​8259
​150
​282*

​8259
​96
​42*

​​8264
​74
​סמילנסקי 23
​28
​7
​1961
​1642*

​​8264
​73
​סמילנסקי 25
​14
​5
​1963
​996*

​​8264
​115
​סמילנסקי 27
​33
​8
​1969
​1648

​​8264
​116
​סמילנסקי 29
​14
​4
​1957
​1138*

​​​8264​
​ ​
​71
​סמילנסקי 31
​17
3​​1960
1395*​
​70
​סמילנסקי 33
​26
​4
​1966
1402*​
​121
​סמילנסקי 37
​24
​4
​1950
1281​
​8264
​120
​סמילנסקי 39
​12
​3
​1960
1282​
​​8264
​68
​סמילנסקי 41
​6
​3
​1970
​742*

​סה"כ
​444
​28'250 מ"ר *כולל שטחים לפני הפקעה
​​
הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של
אי התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בדרום מערב העיר, בין הרחובות: סמילנסקי, דוד רמז, שד' ירושלים, הגליל. במתחם
עובר שד' הר ציון. המתחם סמוך לגן שרה אהרונסון.

שטח מתחם:

כ-30 דונם כולל דרכים.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ב', מגורים ד', מגורים ה' לפי נת/100/ש/1 ,אזור מגורים ב' לפי 408-0268839.

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם מאופיין במבני מגורים בין 8-3 קומות. מרבית הבניינים נבנו לפני 1.1.1980 בגובה 3-4
קומות.

מגרשים:

בשטחים משתנים.

שירותי ציבור:

גני ילדים: במתחם זה לא קיימים גני ילדים בטווח הליכה של 250 מ' . בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 6
כיתות גני ילדים. בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' - 750 מ' קיימים 3 מוסדות: 2 ממלכתיים, אחד ממלכתי דתי. חינוך
על יסודי: בטווח של 1500 מ' ישנם 8 מוסדות: 2 בתי ספר אקסטרנים, אחד ממלכתי, אחד מיוחד, 4 חרדיים.
בריאות: בטווח של 500 מ' קיימים 6 מרכזי בריאות. בתי כנסת: בטווח 500 מ' קיימים 26 בתי כנסת. קהילה: בטווח 500
מ' קיימים מעונות יום, דיור מוגן, מרכז קהילתי לקשיש ומרכז לבריאות הנפש - בית בריצ'ר.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם לאורך סמילנסקי המהווה ציר תנועה לאורכו עוברת תחבורה ציבורית עירונית סבירה.
חלקו המזרחי של המתחם נשען על רשת דרכים צרה במיוחד.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"המתחם ממוקם בין צירי העדפה לתחבורה ציבורית (שד' בנימין, אוסישקין, הרצל)
במרחק של 500-400 מ' ורמת שירות לא מיטבית.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכננים שבילי אופניים לאורך צירי ההעדפה (שד' בנימין,
אוסישקין, הרצל).

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בהליך פינוי בינוי. לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38.
גמישות: חיזוק ועיבוי ושיפוצי חזיתות כמפורט בהנחיות הפרטניות.

1 .תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית
הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה )במידת הצורך(, תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל מתחם משנה
והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם. מתחם זה, בשל שטחו הנרחב יחולק למספר תכניות צל בהתאם להנחיות
מהנדס העיר.
גמישות: תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל
יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם
לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980 . גמישות: תכנית צל לחלק מהמתחם.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.0-3.5 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני מתחם המשנה
הקיימים.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
 ברח' סמילנסקי יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
 בשד' ירושלים יותר גובה בינוי עד 25 קומות ברוטו (ק+23 +גג). חזית מסחרית מחייבת. 
ברח' הגליל בשל הצפיפות הגבוהה במתחם במצב הקיים, ככל וידרש יתאפשר בינוי עד 25 קומות ברוטו
(ק+23 +גג).
 בשד' הר ציון יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+13 +גג). עדיפות לבינוי מרקמי עד 10 קומות ברוטו.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
)עד 10 קומות ברוטו(: 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
ה. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחובות הר ציון, דוד רמז וירושלים ברוחב של 2 מטר
לפחות. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחוב הגליל ברוחב של 4 מטר לפחות. גמישות:
צמצום רוחב זיקת הנאה בכפוף לאישור מהנדס העיר.
ו. התווית ציר רוחבי להולכי רגל ורוכבי אופניים בין שד' הר ציון לרח' הגליל בזיקת הנאה לציבור ברוחב של עד
מ-4 מ'.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה,
תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות, חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים (למעט אם פורט אחרת בהנחיות
הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמתית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.
2 .שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
3 .סוחרים: סמילנסקי 41.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כולל רשימת סוחרים ועמדתם לתוכנית, כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יקבע בהתאם לממצאי דו"ח חברתי ראשוני.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ- 75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים ( 50%).

הנחיות פרטניות:

א. תת מתחם 1 :

תת מתחם מיועד למתחם פינוי בינוי.
​גוש
חלקה​כתובת​
​8260​
​303
​​ירושלים 21
​8260​
​311
​​ירושלים 19
​8260​
​310
​​ירושלים 17
​8260​
​205
​הר ציון 1
​8260​
​309
​הר ציון 9
​8260​
​308
​הר ציון 7
​8260​
​307
​הר ציון 5
​8260​
​204, 306
​​הגליל 10
​8260​
​305
​​הגליל 12
​8260​
​304
​​הגליל 14

גמישות:

1 .תתאפשר חלוקת המתחם לשני מתחמי משנה בכפוף לתוכנית צל והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם
כמפורט לעיל.
2 .תתאפשר גריעת מגרש בהתאם לאישור מהנדס העיר.
3 .יתאפשר צירוף מבנה מתת מתחם 2 בכפוף לאישור מהנדס העיר.
​גוש
חלקה​
כתובת​
​​8260
​300
​הר ציון 10
​​8260
​​200
הר ציון 4
​​8260
​199
​הר ציון 2
​​8260
​199
​​הגליל 6
​​8260
​198
​​הגליל 4
​​8264
​73
​סמילנסקי 25
​​8264
​116
​סמילנסקי 29
​​8264
​71
​סמילנסקי ​31
​​8264
​70
​סמילנסקי 33
​​8264
​121
​סמילנסקי 37
​​8264
​120
​סמילנסקי 39
​​8264
​68
​סמילנסקי 41

גמישות:

1 .תתאפשר חלוקת המתחם לשני מתחמי משנה בכפוף לתוכנית צל והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם
כמפורט לעיל.
2 .תתאפשר גריעת מגרש בהתאם לאישור מהנדס העיר.
3 .יתאפשר צירוף מבנה מתת מתחם 1 בכפוף לאישור מהנדס העיר.
ב. גוש 8260 חלקה 302 ,גוש 8259 חלקות 150 ,96 – הר ציון 16 /ירושלים 15 :תותר התחדשות על פי תוכנית מאושרת.
גמישות: באישור מהנדס העיר ובכפוף לייעול התכנון ותועלת ציבורית משמעותית, יתאפשר צירוף המגרש לתחום
תכנון במתחם זה או במתחם סמוך ויומלץ בגינו עד פי 2 יח"ד מהמצב המאושר ולא יותר מ- 30 יח"ד לדונם.
ג. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות
באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים. 
​גוש
חלקה​
כתובת​
​8260
​201
​הר ציון 6
​8264
​74
​סמילנסקי 23
​​8264
​115
​סמילנסקי 27
​​8260
​197
​רמז 2
​​8264
​66
​ירושלים 13
​​8264
​67
​​ירושלים 11
ד. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד:
​גוש
חלקה​
כתובת​
​8260
671​
הר ציון 14​
8260​
71​הר ציון 12​

​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים