כרטיס מתחם 32

​אזור מרכז העיר דרום - מערב

כרטיס מתחם מספר: 32

תיאור מתחם:


מקום :

בין הרחובות דיזינגוף, דוד רמז, אוסישקין ושד' ירושלים.
​גוש
חלקה​כתובת​
יח"ד​קומות​שנה​
שטח חלקה למגורים במ"ר​הערות
​​8263
​82
​אוסישקין 11
​12
​3
​1953
​794
​- בקשה להיתר לתמ"א 38
​​​8263
​77
​אוסישקין 13
​20
5
​1965
​969

​​​8263
​74
​אוסישקין 19
​20
​6
​1969
​1199

​​​8263
​73
​אוסישקין 21
​32
​8
​1977
​1505

​​​8263
​72
​אוסישקין 23
​13
​8
​1964
​995

​​​8263
​71
​אוסישקין 25
​16
​8
​1958
​1033

​​​8263
​70
​אוסישקין 27
​20
​7
​1972
​1235

​​8262
​66
​אוסישקין 29
​9
​4
​1962
​826

​​8262
​102
​אוסישקין 31
​9
​5
​1964
​462

​​8262
​103
​אוסישקין 31א
​8
​3
​1964
​463

​​8262
​64
​אוסישקין 33
​12
6
​1974
​884
​- בקשה למידע לתמ"א 38
​8264
​83
​אוסישקין 4
---​
9​---​
837​
מלון הקשתות​
​​​8263
​81
​דוד רמז 6
​12
​4
​1962
​875

​​​8263
​80
​​דוד רמ​ז 8
​16
​8
​1972
​915

​​8264
​10
​​דוד רמז 10
​20
​4
​1962
​1355

​​8264
​164
​דיזינגוף 38
​8
​8
​1990
​681

​​8264
​178
​​דיזינגוף 40
​9
​9
​2005
​667

​​8264
​12
​​דיזינגוף 44
​16
​8
​1971
​1017

​​8264
​168
​​דיזינגוף 46
​18
​9
​1996
​1277

​​8264
​14
​​דיזינגוף 48
​14
​7
​1968
​1203

​​8264
​15
​​דיזינגוף 50
​17
​8
​1971
​1108

​​8262
​67
​​דיזינגוף 52
​---
​---
​---
​1249
​תמ"א 38 בבניה
​​​8263
​76
​​קק"ל 1
​14
​8
​1994
​910
​​​8263
​75
​​קק"ל 2-4
​15
​3
​1957
​1414
​​​8263
​78
​​קק"ל 3
​12
​6
​1972
​770
​​​8263
​79
​​קק"ל 5
​14
​4
​1966
​1075
​​​8263
​84
​רמז 9
​14
​7
​1964
​959
​8262
​63
​שד' ירושלים 1
​17
​9
​2007
​929
​​8262
​68
​שד' ירושלים 3
17​​10
​2006
​1009
​סה"כ
​404
​28,575 מ"ר
הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של
אי התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בדרום מערב העיר, בין הרחובות: הרחובות דיזינגוף, דוד רמז, אוסישקין ושד' ירושלים.
שטח מתחם: כ-30 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ד', מגורים ג' לפי נת/100/ש/1 ,אזור מגורים מיוחד לפי נת/24/289 ,חניה לפי נת/114 ,
אזור מגורים מיוחד לפי נת/81/800.

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם מאופיין במבני מגורים שרובם נבנו לפני 1980 ,בגובה משתנה.

מגרשים:

בשטחים משתנים.

שירותי ציבור:

גני ילדים: קיים מעון יום, לא קיימות כיתות גן בטווח של 500 מ'.
בתי ספר יסודיים: לא קימיים מוסדות בטווח של 500 מ', בטווח של 750 מ' קיים בית ספר ממלכתי אחד.
חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 8 מוסדות: 3 חרדיים, 3 אקסטרניים, אחד ממלכתי דתי, אחד מיוחד.
בריאות: המתחם לא נהנה משירותי בריאות. בתי כנסת: בטווח 500 מ' קיימים 19 בתי כנסת. קהילה: בטווח 500 מ'
קיימים 2 מרכזי יום לקשיש, 3 מוסדות דיור מוגן.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם לאורך רחוב אוסישקין המהווה ציר תנועה לאורכו עוברת תחבורה ציבורית עירונית
בתדירות לא גבוהה.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"נתיב העדפה לתחבורה ציבורית ברשת "מהיר לעיר" מתוכנן ברחוב אוסישקין .

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכנן שביל אופניים לאורך רחוב אוסישקין.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בחלקית בלבד: ככל יותרו שיפוצי חזיתות. עיבוי במקרים נקודתיים. פינוי בינוי ותמ"א 38
בהתאם להנחיות פרטניות.

1 .תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית
הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם
והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם. תת מתחם זה, בשל שטחו הנרחב יחולק למספר תכניות צל.
גמישות: תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל
יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם
לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980 . גמישות: תכנית צל לחלק מהמתחם.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 2.8-3.2 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני מתחם המשנה
הקיימים.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
 ברח' אוסישקין יותר גובה בינוי עד 25 קומות ברוטו (ק+24 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
 ברח' דיזינגוף יותר גובה בינוי עד 25 קומות ברוטו (ק+24 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
 ברח' דוד רמז יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+14 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
 ברח' קק"ל יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+14 +גג).
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
ה. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחובות דוד רמז, שד' ירושלים, אוסישקין ודיזינגוף
ברוחב של 2 מטר לפחות. גמישות: צמצום רוחב זיקת הנאה באישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר 
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים (למעט אם פורט אחרת בהנחיות
הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.
ג. ת
א. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמתית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.
2 .שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כולל רשימת סוחרים ועמדתם לתוכנית, כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-50% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים ( 50%).

הנחיות פרטניות:

א. גוש 8263 חלקה 82 – אוסישקין 11 :תותר התחדשות בהליך תמ"א 38 .הנחיה זו תקפה ל-12 חודשים ולא
יאוחר מיום 31.10.2021 וכל עוד לא פג תוקף תמ"א 38 .לאחר תום התקופה, יבחנו מחדש אפשרויות
ההתחדשות במגרש זה.
ב. מתחם לפינוי בינוי1: גוש 8263 חלקה 79, גוש 8264 חלקה 10- קק"ל 5, דוד רמז 10, גוש 8263 חלקה 75, 
74- קק"ל 2-4, אוסישקין 19. גמישות: בכפוף לתוכנית צל יותר שינוי/פיצול בגבולות המתחם.
ג. גוש 8263 חלקה 81 – דוד רמז 6 :תותר התחדשות לפי סעיף 23 לתמ"א 38 .תועלת ציבורית תוגדר כגן ילדים
בקומת הקרקע והרחבת זכות הדרך ברח' דוד רמז בזיקת הנאה לציבור. הנחיה זו תקפה ל-12 חודשים ולא
יאוחר מיום 31.10.2021 וכל עוד לא פג תוקף תמ"א 38 .לאחר תום התקופה, יבחנו מחדש אפשרויות
ההתחדשות במגרש זה.
ד. גוש 8263 חלקה 77 - אוסישקין 13, גוש 8263 חלקה 81 - דוד רמז 6 - על רקע קושי ביצירת מתחמים 
משמעותיים לפינוי בינוי, יותר: 1. חיבור לתוכנית פינוי בינוי. 2. בהתאם למדיניות כלל עירונית למימוש תמ"א 38
תבחן בכפוף לאישור מהנדס העיר תוכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38 או חלופת שקד. 3. חיזוק/עיבוי. 
הנחיות אלו תקפות על עוד לא פג תוקף תמ"א 38. 
ה. מתחם לפינוי בינוי 2: גוש 8262 חלקות 66 ,102 ,103 – אוסישקין 29 ,31 ,31א: מיועד למתחם פינוי בינוי.
ו. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים:
​גוש
חלקה​כתובת​
​8263
​64
​אוסישקין 33
​​8263
​73
​אוסישקין 21
​​8263
​72​
​אוסישקין 23
​​8263
​71
​אוסישקין 25
​​​8263
​70
​אוסישקין 27
​​8263
​80
​​דוד רמז 8
​​8264
​12
​​דיזינגוף 44
​​8264
​15
​​דיזינגוף 50
​​8263
​78
​קק"ל 3
​​8263
​84
​רמז 9
ז. במגרשים המפורטים להלן, היתר הבניה ניתן לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות מסלול שיפוצי
חזיתות בלבד.

​גוש
​חלקה
כתובת​
​​8263
​83
​אוסישקין ​4
​​​8264
​164
​​דיזינגוף 38
​​​8264
​178
​​דיזינגוף 40
​​​8264
​168
​​דיזינגוף 46
​​​8264
​14
​​דיזינגוף 48
​​8263
​76
​קק"ל 1
​8262
​63
​שד' ירושלים 1
​8262
​68
​שד' ירושלים 3

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים